ZorgKiezer.nl

Contact

Hulp nodig?   Bel 0202611600
We zijn morgen weer open om 09:00

Debat aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissen

22-05-2014 Bron : eerstekamer.nl

De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 mei 2014 plenair gedebatteerd met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) over het wetsvoorstel Aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissen. Dit wetsvoorstel verbetert in de Wet op het notarisambt de regeling voor de legalisatie van handtekeningen van notarissen om praktische bezwaren in verband met grote aantallen legalisaties te ondervangen. De notaris deponeert zijn handtekening en paraaf bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en direct na de eedsaflegging ook bij de griffie van de rechtbank waar de eed is afgelegd. De president van die rechtbank is bevoegd de handtekening te legaliseren en kan andere presidenten binnen het ressort machtigen die handtekening te legaliseren. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van deze dienstverlening verbeterd. Met dit voorstel worden ook de eisen voor benoeming tot notaris en waarnemer versoepeld. Daarnaast worden ook een aantal wetstechnische en redactionele verbeteringen aangebracht.
Op dinsdag 27 mei 2014 wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Vervaltermijn klachtenprocedure
Senator Franken (CDA) uitte bezwaar tegen het versoepelen van de vervaltermijn van drie jaar voor een klacht tegen een notaris. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een klager ook ná drie jaar een ontvankelijke klacht kan indienen wanneer redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de klager in verzuim ... lees meer »

Waarom overstappen via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk razendsnel alle zorgverzekeraars.
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstappen zonder gedoe
    Wij regelen voor jou de overstap.