Toelichting

De meeste ouders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij ondanks hulp en advies van andere hulpverleners problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding. In zo'n geval kan de lactatiekundige met zijn/haar specialistische kennis hulp bieden. Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen u adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding. U kunt een lactatiekundige o.a. inschakelen bij: Voorlichting en advies m.b.t borstvoeding, problemen bij het aanleggen van de baby, het weigeren van de borst, pijnklachten, terugkerende borstontstekingen, onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby, vroeggeboorte, ziekte of handicap van moeder of baby, opnieuw beginnen met borstvoeding.