Toelichting

Deze rubriek geeft de dekking weer voor kosten die verband houden met fysiotherapie, acn├ętherapie, stottertherapie, elektrische- of laser epilatie, pediure, etc.