Toelichting

Een in Nederland gevestigde arts die bij voorkomende ziekten in het gezin wordt geraadpleegd. Deze huisarts moet ingeschreven staan in het Register van Erkende Huisartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.