Toelichting

De noodzakelijke ondersteuning, advisering en het geven van instructies ten aanzien van de verzorging van en de omgang met het kind alsmede het inpassen van de zorg in het dagelijkse ritme.