Toelichting

Een bevalling in het ziekenhuis die medisch noodzakelijk is.