Toelichting

Behandeling van het gebit tot de leeftijd van 18 jaar in een Wlz (Wet langdurige zorg) instelling.