Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
- - 122

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 152 146 4 (2,74%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 155 142 20 (14,08%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 28
Acuut myocardinfarct 121 148 5 (3,38%)
Alvleesklierkanker 13
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 35 43 1 (2,33%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 64 8 1 (12,5%)
Blaaskanker 93
Borstkanker 133 72 1 (1,39%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 166 297 22 (7,41%)
Chronisch nierfalen 16
Colonkanker 176 101 5 (4,95%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 104 11 1 (9,09%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 155 266 4 (1,5%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 66 213 1 (0,47%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 125
Darmobstructie zonder hernia 179 46 3 (6,52%)
Deficiënties en andere anemie 77
Diabetes mellitus met complicatie 28
Diverticulose en diverticulitis 150 50 1 (2%)
Galwegaandoening 296 245 2 (0,82%)
Gastrointestinale bloeding 56
Hartfalen, zonder hypertensie 109 233 22 (9,44%)
Hartklepaandoeningen 267 23 5 (21,74%)
Hartritmestoornis 160 257 3 (1,17%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 104 16 9 (56,25%)
Heupfractuur 116 109 3 (2,75%)
Intracraniaal letsel 89
Kanker van rectum of anus 252 40 2 (5%)
Leukemie 44 19 1 (5,26%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 82 14 1 (7,14%)
Longkanker/ bronchuskanker 108 89 8 (8,99%)
Maagkanker 251 20 2 (10%)
Metastasen 198 129 13 (10,08%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 17
Non-Hodgkin lymfoom 69 28 1 (3,57%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 217 86 7 (8,14%)
Overige circulatoire aandoeningen 49 130 1 (0,77%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 80
Overige leveraandoeningen 72 33 1 (3,03%)
Perifere en viscerale atherosclerose 128 34 2 (5,88%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 143 43 2 (4,65%)
Pneumonie 164 265 35 (13,21%)
Prostaatkanker 53
Pulmonale hypertensie 246 43 4 (9,3%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 132 28 11 (39,29%)
Shock 344 1 1 (100%)
Slokdarmkanker 6
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 9
Urineweginfectie 65 149 2 (1,34%)