Mulder tandartsen

Tandarts Weesp

Meest populaire tandartstarieven

Alle tandartstarieven 2013

I Consultatie en diagnostiek (C)
Code M/T* Prestatie Tarief
C11 ?

Periodieke controle

Periodieke controle
€ 20,52
C13 ?

Probleemgericht consult

Probleemgericht consult
€ 20,52
C22 ?

Schriftelijke medische anamnese

Schriftelijke medische anamnese
€ 20,52
C28 ?

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 97,18
C29 * ?

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 27,00
C65 ?

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 53,99
C85 ?

Weekendbehandeling

Weekendbehandeling
€ 20,52
C86 ?

Avondbehandeling

Avondbehandeling
€ 20,52
C87 ?

Nachtbehandeling

Nachtbehandeling
€ 20,52
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code M/T* Prestatie Tarief
X21 ?

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto
€ 64,79
X24 ?

Schedelfoto

Schedelfoto
€ 29,15
III Preventieve mondzorg (M)
Code M/T* Prestatie Tarief
M01 ?

Preventieve voorlichting en/of instructie

Preventieve voorlichting en/of instructie
€ 12,10
M02 ?

Consult voor evaluatie van preventie

Consult voor evaluatie van preventie
€ 12,10
M03 ?

Gebitsreiniging

Gebitsreiniging
€ 12,10
M05 ?

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

Beslijpen en/of fluorideren melkelement
€ 24,30
M32 ?

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 16,20
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Code M/T* Prestatie Tarief
G10 ?

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie
€ 80,99
G11 ?

Scharnierasbepaling

Scharnierasbepaling
€ 125,00
G12 ?

Centrale relatiebepaling

Centrale relatiebepaling
€ 75,59
G13 ?

Protrale/laterale bepalingen

Protrale/laterale bepalingen
€ 53,99
G15 ?

Voor het behouden van beethoogte

Voor het behouden van beethoogte
€ 27,00
G16 ?

Therapeutische positiebepaling

Therapeutische positiebepaling
€ 27,00
G20 ?

Beetregistratie intra-oraal

Beetregistratie intra-oraal
€ 53,99
G33 * ?

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 53,99
G61 ?

Instructie spieroefeningen

Instructie spieroefeningen
€ 53,99
G62 * ?

Occlusale spalk

Occlusale spalk
€ 145,77
G63 * ?

Repositiespalk

Repositiespalk
€ 215,96
G64 ?

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 27,00
G65 * ?

Indirect planmatig inslijpen

Indirect planmatig inslijpen
€ 296,95
G66 ?

Biofeedbacktherapie

Biofeedbacktherapie
€ 48,59
G67 ?

Behandeling triggerpoint

Behandeling triggerpoint
€ 59,39
G69 * ?

Opbeetplaat

Opbeetplaat
€ 59,39
G71 * ?

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 269,95
G72 ?

Controlebezoek MRA

Controlebezoek MRA
€ 27,00
G73 * ?

Reparatie MRA met afdruk

Reparatie MRA met afdruk
€ 43,19
VI Vullingen (V)
Code M/T* Prestatie Tarief
V12 ?

Tweevlaksvulling

Tweevlaksvulling
€ 35,09
V13 ?

Drievlaksvulling

Drievlaksvulling
€ 45,89
V14 ?

Kroon van plastisch materiaal

Kroon van plastisch materiaal
€ 64,69
V15 ?

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
€ 64,69
V21 ?

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
€ 21,60
V30 ?

Sealen eerste element

Sealen eerste element
€ 24,30
V35 ?

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 13,50
V40 ?

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
€ 5,40
V50 ?

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 10,80
V60 ?

Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping
€ 16,20
V70 * ?

Parapulpaire stift

Parapulpaire stift
€ 10,80
V80 * ?

Wortelkanaalstift

Wortelkanaalstift
€ 18,90
V85 * ?

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 8,10
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code M/T* Prestatie Tarief
E01 ?

Wortelkanaalbehandeling consult

Wortelkanaalbehandeling consult
€ 20,52
E02 ?

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 37,79
E03 ?

Consult na tandheelkundig ongeval

Consult na tandheelkundig ongeval
€ 29,69
E04 ?

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
€ 45,50
E13 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 97,18
E14 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 140,37
E16 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 183,57
E19 ?

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
€ 16,20
E40 ?

Directe pulpa-overkapping

Directe pulpa-overkapping
€ 27,00
E42 ?

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 10,80
E43 * ?

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 21,60
E44 ?

Verwijderen spalk

Verwijderen spalk
€ 5,40
E45 ?

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam
€ 10,80
E51 ?

Verwijderen van kroon of brug

Verwijderen van kroon of brug
€ 32,39
E52 ?

Moeilijke wortelkanaalopening

Moeilijke wortelkanaalopening
€ 27,00
E53 ?

Verwijderen van wortelstift

Verwijderen van wortelstift
€ 37,79
E54 ?

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 27,00
E55 ?

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 27,00
E56 ?

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 37,79
E57 ?

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 27,00
E60 ?

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 43,19
E66 ?

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 43,19
E77 ?

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 53,99
E78 ?

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 27,00
E85 ?

Elektronische lengtebepaling

Elektronische lengtebepaling
€ 13,50
E90 ?

Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, eerste zitting
€ 43,19
E95 ?

Inwendig bleken, elke volgende zitting

Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 16,20
E97 * ?

Uitwendig bleken per kaak

Uitwendig bleken per kaak
€ 67,49
VIII Kronen en bruggen (R)
Code M/T* Prestatie Tarief
R24 * ?

Kroon

Kroon
€ 237,56
R29 ?

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
€ 53,99
R31 ?

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 32,39
R32 * ?

Gegoten opbouw, indirecte methode

Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 53,99
R33 * ?

Gegoten opbouw, directe methode

Gegoten opbouw, directe methode
€ 107,98
R40 * ?

Eerste brugtussendeel

Eerste brugtussendeel
€ 161,71
R45 * ?

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 80,99
R49 ?

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 134,98
R60 * ?

Plakbrug zonder preparatie

Plakbrug zonder preparatie
€ 107,98
R61 * ?

Plakbrug met preparatie

Plakbrug met preparatie
€ 161,97
R65 ?

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 37,79
R66 ?

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 21,60
R70 ?

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 59,39
R74 ?

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 21,60
R75 ?

Opnieuw vastzetten plakbrug

Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 53,99
R76 ?

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 27,00
R77 ?

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 27,00
R80 * ?

Temporaire, eerste voorziening

Temporaire, eerste voorziening
€ 27,00
R85 * ?

Temporaire, volgende voorziening

Temporaire, volgende voorziening
€ 10,80
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Code M/T* Prestatie Tarief
H11 ?

Trekken tand of kies

Trekken tand of kies
€ 40,49
H35 ?

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 64,79
H50 ?

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 53,99
XI Kunstgebitten (P)
Code M/T* Prestatie Tarief
P02 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
€ 80,99
P04 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
€ 80,99
P06 ?

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 37,79
P07 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 16,20
P08 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 43,19
P14 ?

Individuele afdruk met randopbouw

Individuele afdruk met randopbouw
€ 59,39
P16 ?

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 59,39
P18 ?

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 16,20
P21 * ?

Volledig kunstgebit bovenkaak

Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 161,97
P25 * ?

Volledig kunstgebit onderkaak

Volledig kunstgebit onderkaak
€ 215,96
P27 ?

Reoccluderen

Reoccluderen
€ 53,99
P28 ?

Naregistratie en remounten

Naregistratie en remounten
€ 53,99
P30 * ?

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 350,94
P37 ?

Frontopstelling in aparte zitting

Frontopstelling in aparte zitting
€ 32,39
P38 ?

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
€ 59,39
P39 ?

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 80,99
P42 ?

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 27,00
P43 ?

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 32,39
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code M/T* Prestatie Tarief
T11 ?

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 143,07
T12 ?

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 156,57
T21 ?

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
€ 29,15
T22 ?

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
€ 21,60
T31 ?

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 83,69
T33 ?

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 43,19
T53 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 109,06
T54 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 82,07
T55 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 145,23
T56 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 109,06
T57 ?

Toepassing lokaal medicament

Toepassing lokaal medicament
€ 80,99
T87 ?

Kroonverlenging per element

Kroonverlenging per element
€ 175,47
T91 ?

Pocketregistratie

Pocketregistratie
€ 32,39
T93 ?

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 37,79
T94 ?

Behandeling tandvleesabces

Behandeling tandvleesabces
€ 72,89
T95 * ?

(Draad)Spalk

(Draad)Spalk
€ 21,60
XIII Implantaten (J)
Code M/T* Prestatie Tarief
J03 * ?

Proefopstelling

Proefopstelling
€ 145,77
J40 * ?

Twee magneten/drukknoppen

Twee magneten/drukknoppen
€ 167,37
J41 * ?

Elke volgende magneet, drukknop

Elke volgende magneet, drukknop
€ 37,79
J42 * ?

Staaf tussen twee implantaten

Staaf tussen twee implantaten
€ 221,36
J43 * ?

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 70,19
J44 * ?

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 27,00
J50 * ?

Boven- en onder klikgebit

Boven- en onder klikgebit
€ 556,10
J51 * ?

Onder-klikgebit

Onder-klikgebit
€ 361,74
J52 * ?

Boven-klikgebit

Boven-klikgebit
€ 361,74
J57 ?

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 118,78
J70 * ?

Opvullen zonder staafdemontage

Opvullen zonder staafdemontage
€ 151,17
J71 * ?

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 188,97
J74 * ?

Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie zonder staafdemontage
€ 59,39
J75 * ?

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€ 113,38

Deze tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2013

Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 25-01-2013.