Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

Minder zorgfraude opgespoord

De omvang van de opgespoorde zorgfraude daalt sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006. In 2005 werd nog 8, 5 miljoen euro aan fraude opgespoord, in 2011 was dat 7,7 miljoen euro. Ook het aantal vastgestelde fraudegevallen is in deze periode met zestig procent afgenomen, van 1.086 in 2005 naar 393 in 2011. De bestrijding van zorgfraude is al jarenlang een topprioriteit van het ministerie van VWS om de stijging van de zorgkosten in de hand te houden. Dit heeft naar nu blijkt nog niet tot meer opsporing van fraudezaken geleid. Dat constateert vergelijkingssite ZorgKiezer.nl op basis van een analyse van de zorgfraudecijfers van de afgelopen jaren. Gisteren bleek al dat drie zorgverzekeraars een berisping hebben gekregen van de NZa omdat ze niet genoeg aan controles deden. 

Opgespoorde fraude

Aanleiding voor het onderzoek van ZorgKiezer.nl was het bericht van de NOS van gisteren dat zorgverzekeraars in 2011 1 miljard aan onterechte declaraties hebben gevonden.

De omvang van de opgespoorde onterechte declaraties (waarbij geen opzet is aangetoond) steeg wel tot 177 miljoen euro in 2009, maar is de afgelopen jaren weer gedaald tot 167 miljoen in 2011. Dat is 10 miljoen euro lager. Ook de besparing op basis van afgewezen declaraties fluctueert de afgelopen jaren sterk. Deze was in 2009 nog 350 miljoen, steeg  tot 1,1 miljard in 2010, maar daalde in 2011 weer met 300 miljoen tot 800 miljoen euro.

Om de zorgfraude aan te pakken is de opsporingscapaciteit de afgelopen jaren fors verhoogd. Bij de zorgverzekeraars steeg het aantal mensen dat zich hier mee bezig houdt van 59 fte in 1010 naar 79 fte in 2011. Deze toename heeft naar nu blijkt echter nog niet geresulteerd in de opsporing van meer fraude.

Peter Ruys directeur van ZorgKiezer.nl: “Dat er fraude plaatsvindt met declaraties in de zorg is al sinds 2005 bekend. Minister Schippers heeft hier vijf jaar geleden als kamerlid zelfs nog een motie over opsteld die is aangenomen. Het lukt echter ondanks alle politieke druk en de forse vergroting van de opsporingscapaciteit sindsdien kennelijk niet om meer fraude op te sporen. Sterker nog, het kost ons nu meer geld maar er wordt minder opgespoord.“

Het totaal aan opgespoorde fraude daalt

Het totale bedrag aan opgespoorde en vastgestelde gevallen van zorgfraude is sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2005 gedaald. Ook het aantal gevallen is met zestig procent afgenomen terwijl het fraudebedrag ruimschoots is verdubbeld.

Onterechte declaraties

Ook het bedrag aan onterechte declaraties is ten opzichte van 2009 gedaald. Werd in 2009 nog 177 miljoen aan onterechte declaraties door zogenaamde ‘materiele controle’ in kaart gebracht, dat bedrag is in 2011 10 miljoen euro lager.

Totale besparing 2005-2011

Besparing op afgewezen declaraties 300 miljoen lager

De besparing op basis van afgewezen declaraties fluctueert sterk. Deze bedroeg in 2009 nog 350 miljoen en groeide in 2010 naar 1,1 miljard. In 2011 is dat bedrag 300 miljoen euro lager, namelijk 800 miljoen euro.

Totale besparing afgewezen declaraties

Laatste update op 2 mei 2014 – 15:09 door Claire Langenhoff.

Reactie op “Minder zorgfraude opgespoord

  1. U bent onvolledig in uw verstrekte informatie. U had kunnen weten dat de systematiek niet gelijk is gebleven aan die van een aantal jaren geleden. Het is nu voor de specialist gemakkelijker om een op één enkel onderdeel andere behandeling te declareren welke behandeling voor de specialist een grotere vergoeding oplevert.Voor zorgverzekeraars is het, wanneer degene die controleert geen specialist is, bijna onmogelijk hard te maken dat er onjuist is gedeclareerd en dat fraude in het spel is. Een dergelijke declaratiewijze lijkt dan ook meer op een z.g. verschrijving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2023 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344