Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

Hoeveel reserves hebben zorgverzekeraars?

Je betaalt elke maand premie aan je zorgverzekeraar en de verzekering betaalt uit zodra je een vergoeding nodig hebt. Hoeveel reserves hebben zorgverzekeraars eigenlijk en wie houdt daar toezicht op? En kun je er honderd procent zeker van zijn dat een zorgverzekeraar jou altijd uit kan betalen? In dit ZorgKiezer artikel zochten we alles voor je uit over de solvabiliteit van zorgverzekeraars. Met het solvabiliteitspercentage bedoelen we de reserves die zorgverzekeraars hebben. Lees mee!

Wat is solvabiliteit en waarom is dit belangrijk voor verzekeraars?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen van een onderneming. Onder het vreemde vermogen verstaan we geld dat een bedrijf (in dit geval een zorgverzekeraar) heeft geleend. Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen die een zorgverzekeraar heeft en de schulden die openstaan. Als de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen negatief is, betekent dat dus dat een bedrijf geen reserves heeft. Voor een zorgverzekeraar is het dus belangrijk dat de solvabiliteit positief is. Er is anders geen buffer om alle verzekerden uit te betalen als er (grote) tegenvallers zijn.

Welke eisen worden er aan zorgverzekeraars gesteld wat betreft reserves?

De minimale solvabiliteitseis bij zorgverzekeraars is 100%. Gewoonlijk zitten zorgverzekeraars ruim boven deze eis van 100%. Bij een te lage solvabiliteit zal een verzekeraar maatregelen treffen. Wanneer de solvabiliteit tot onder het minimum daalt, is de verzekeraar verplicht om een formeel herstelplan uit te voeren. Gelukkig zal dit niet zomaar zover komen.

De zorgverzekeraars in Nederland hebben een buffer

De onderstaande cijfers van de solvabiliteit van de Nederlandse zorgverzekeraars laten zien dat vrijwel elke zorgverzekeraar een solvabiliteit heeft van minstens 130%. Dat is ruim boven de solvabiliteitseis van 100%. Dit is belangrijk, omdat een solvabiliteit van bijvoorbeeld 105% gevaarlijk dicht bij het minimum komt. Bij eventuele tegenvallers zou de solvabiliteit van de zorgverzekeraar onder het minimum komen. In dat geval zijn er maatregelen nodig, wat natuurlijk ongewenst is. Zo’n maatregel kan zijn dat de premie meteen omhoog moet. Voor verzekerden is dit een grote klap, dus een zorgverzekeraar wil dit voorkomen.

Wat hebben solvabiliteit en de hoogte van premies met elkaar te maken?

Als de solvabiliteit van een zorgverzekeraar te laag wordt, kan in theorie de maatregel genomen worden dat de premie (plotseling) omhoog moet. Andersom kan echter ook: een zorgverzekeraar kan de reserves aanspreken om de premie wat te verlagen. Dit is een delicaat evenwicht. Een zorgverzekeraar kan dus niet zomaar een zeer grote daling van de premie doorvoeren.

Wie houdt er toezicht op de solvabiliteit van zorgverzekeraars?

Hoe weten we dan wat de solvabiliteit van de Nederlandse zorgverzekeraars is? De overheid houdt hier toezicht op. Dit gebeurt aan de hand van de Wft: de wet op het financieel toezicht. De controle zelf wordt uitgevoerd door de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij houden dus toezicht op de reserves van jouw zorgverzekeraar. Daarin hebben de DNB en AFM allebei een eigen taak: DNB houdt toezicht op de financiële middelen van een organisatie. Zij bekijken of een verzekeraar financieel gezond is. De AFM houdt vooral toezicht op het gedrag van een onderneming: hoe gaat een financiële onderneming om met klanten en met andere partijen? Verder hebben zorgverzekeraars te maken met het College van Toezicht op de Zorgverzekeringen. Zij controleren of verzekeraars de acceptatieplicht en de zorgplicht nakomen.

Hebben alleen dure verzekeraars een hoog solvabiliteitspercentage?

Zoals je in de cijfers ziet, hangt het solvabiliteitspercentage niet af van het type zorgverzekeraar. Met andere woorden: met een budgetpolis of bij een goedkope zorgverzekeraar ben je net zo zeker dat je je vergoedingen krijgt als bij een zorgverzekeraar die een hoge premie vraagt.

De meest recente cijfers van de solvabiliteit van zorgverzekeraars

Uit de cijfers van de solvabiliteit van 2021 kunnen we afleiden dat alle concerns een (zeer) gezonde solvabiliteit hebben: gemiddeld is dit 142%. Bij tegenvallers komen de verzekeraars dus niet in de problemen en daarmee ook de verzekerden niet. Zoals je ziet zijn het niet altijd de duurste zorgverzekeraars die het hoogste solvabiliteitspercentage hebben. De verzekeraar met het hoogste solvabiliteitspercentage is CZ, met een percentage van 160%. Verzekeraars met een wat lager solvabiliteitspercentage zijn Achmea en ASR, met 138%.

De solvabiliteit wordt telkens na een lopend jaar vastgesteld. Dat betekent dat het solvabiliteitspercentage van 2022, in 2023 wordt berekend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2023 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344