Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

‘Zorgverzekeraar let te veel op prijs en te weinig op kwaliteit’

Het zorgstelsel lijkt nog niet optimaal te werken. Sinds het begint van het jaar hebben zorgverzekeraars de taak gekregen om zorg betaalbaal maar ook kwalitatief hoog in te kopen. Door het selectief inkopen van zorg zouden slechte of te dure zorgaanbieder worden geweerd van de markt. Omdat zorgverzekeraars te weinig inzicht en gegevens hebben over de kwaliteit van behandelingen, wordt er vooral naar de prijzen gekeken.

kwaliteitsstandaard

Klachten

Verschillende deskundigen klaagden hier maandagochtend over in de Tweede Kamer, tijdens een discussie over de rol van de zorgverzekeraars. Directeur Judith Veenendaal van de LVVP vertelt dat er nog bijkomt dat het kabinet de afgelopen jaren verschillende, en volgens haar contraproductieve, overeenkomsten heeft gesloten wat betreft uitgavenplafonds. Ze verklaart: ‘Vrijgevestigde psychologen bijvoorbeeld moeten daardoor steeds kijken hoeveel kosten zij nog mogen maken in een jaar. Geregeld komt voor dat zij geen nieuwe patiënten meer mogen aannemen of lopende behandelingen moeten afbreken, omdat ze aan hun plafond zitten. Door al het gereken zijn ze ook nog eens 30% van hun tijd kwijt aan administratieve lasten’. De grote nadruk op het beheersen van de kosten zal aanbieders uit de markt gaan drukken, en volgens Veenendaal leiden tot het verschralen van de zorg.

NPCF, patiëntenfederatie, en de Consumentenbond klaren over de positie van de verzekerde, die ‘zwaar onder de maat is’. Ook huisartsen scharen zich hierachter, vindt de Landelijke Huisartsenvereniging. Maar liefst 92% van de huisartsen durfde een contract die ze wordt voorgelegd door een zorgverzekeraar niet te weigeren omdat ze bang zijn voor inkomensderving en druk vanuit de verzekeringswereld. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek vertelt dat ‘De machtsbalans is doorgeslagen’.

 

Oplossing

Meerdere zorgexperts noemde tijdens de hoorzitting als oplossing dat er werk moet worden gemaakt van de kwaliteitsstandaarden. Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Achmea Wim van der Meeren, CZ, zijn het hier mee eens. Volgens hen zijn er onvoldoende gegevens over de zorgkwaliteit, waardoor de selectieve inkoop van zorg lastig is. Hoogers pleit ervoor dat beroepsgroepen zelf de standaarden zullen formuleren.

Gebrek aan inzicht over kwaliteit betekent volgens Van der Meeren niet dat verzekeraars zonder oog voor de klant alleen de goedkoopste zorg contracteren. Hij vertelt: ‘Als wij selectief inkopen, gebeurt dat altijd in overleg met de patiëntenverenigingen en zorgprofessionals. Wij hebben de rol de solidariteit te handhaven tussen onze zieke en gezonde verzekerden. De zieken moeten uiteraard goed worden verzorgd, maar dat moet niet zo duur worden dat de overige verzekerden dat niet meer willen betalen.’

 

Laag vertrouwensgehalte

In november bleek uit een onderzoek dat het vertrouwen van de consument jegens de zorgverzekeraars ongekend laag is. Maandag erkenden Achmea en CZ dat ze meer werk moeten stoppen in het herstel van dit vertrouwen. Wel stelde Van de Meeren dat deze scepsis naar de zorgverzekeraars gedeeltelijk wordt veroorzaakt doordat een strenger inkoopbeleid zorgaanbieders in de portefeuille raakt. Dit maakt niet populair. Daarnaast vindt hij wel dat verzekerden via de ledenraden meer moeten worden betrokken. Ook de Consumentenbond en de NPCF willen meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de patiënt.

Laatste update op 17 december 2016 – 18:03 door .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2023 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344