Maximumvergoedingen zorgverzekeraars per code

Onderstaand vind je de maximumvergoedingen van Achmea en Menzis. Om de lijst overzichtelijk te houden zijn de namen van zorgverzekeringen afgekort:

Tv1
Tandverzorgd 1
Tv2
Tandverzorgd 2
Tv3
Tandverzorgd 3
JV
Jongerenverzorgd
CZ, OHRA, Delta Lloyd, VGZ, Blue, Ditzo en De Amersfoortse hanteren sinds kort geen maximumvergoeding meer.

Overige behandelingen
Veelvoorkomende behandelingen
IV Verdoving (A)
V Verdoving door middel van een roesje (B)
I Consultatie en diagnostiek (C)
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
XIII Implantaten (J)
III Preventieve mondzorg (M)
XI Kunstgebitten (P)
VIII Kronen en bruggen (R)
XII Tandvleesbehandelingen (T)
XIV Uurtarieven (U)
VI Vullingen (V)
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
XV Abonnementen (Z)