Vergelijk alle ziekenhuizen

1 Wat is je postcode?

Onderzoek “Grote verschillen in ziekenhuistarieven”

Actueel: Onderzoek ZorgKiezer.nl naar ziekenhuistarieven. Patiënt betaalt tot drie keer zoveel voor dezelfde behandeling. Bekijk resultaten » Lees blogbericht » Teken petitie »

2 Waarop wil je ziekenhuizen vergelijken?

 • Sterftecijfers
 • Contracteringen zorgverzekeraars
 • Risicovolle
  operaties
 • Infectie-
  percentages
 • Wachtlijsten
 • Kwaliteit
 • Specialismen
 • Passantentarieven

3 Voor welke aandoening?

 • (midden)oorontsteking
 • Artrose Heup
 • Borstkankeronderzoek
 • Cataract (staar)
 • Hartritmestoornis (bij reuma)
 • Huidkanker (huidtumor)
 • Varices (spataderen)
 • Zwangerschapsbegeleiding

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
 • Consult op de polikliniek bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
 • Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
 • Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Middenoorontsteking
 • Verwijdering van een poliep of een lichaamsvreemd voorwerp (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
 • Operatie bij Middenoorontsteking

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
 • Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
 • Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
 • Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
 • Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de borst(en)
 • Consult op de polikliniek bij Borstkanker
 • Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
 • Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Borstkanker
 • Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de borst(en)

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens
 • 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens
 • Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens
 • Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens
 • Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen
 • Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
 • Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
 • Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Goedaardige tumor van de huid
 • Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan
 • Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
 • Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Goedaardige tumor van de huid
 • Operatie bij Goedaardige tumor van de huid
 • Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Goedaardige tumor van de huid

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen)
 • Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen)
 • Laserbehandeling bij Varices (spataderen)
 • Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen)
 • 1 tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen)
 • Operatie bij Varices (spataderen)

4 Welke behandeling?

 • Consult op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap
 • Meer dan twee onderzoeken bij Begeleiding van de zwangerschap
 • Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap
 • Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap

3 Voor welke aandoening?

 • Algemene sterftecijferindex
 • Hart- en vaatstelsel
 • Maag-, darm- en leveraandoeningen
 • Kankers
 • Longaandoeningen
 • Urologische aandoeningen
 • Overige aandoeningen

4 Voor welke aandoening?

 • Acute cerebrovasculaire aandoening
 • Acuut myocardinfarct
 • Aneurysmata van aorta en perifere ...
 • Coronaire atherosclerose en overig...
 • Hartfalen, zonder hypertensie
 • Hartklepaandoeningen
 • Hartritmestoornis
 • Hartstilstand en ventrikelfibrille...
 • Overige circulatoire aandoeningen
 • Perifere en viscerale atherosclerose
 • Pulmonale hypertensie
 • Trombose van aorta en perifere en ...

4 Voor welke aandoening?

 • Darmobstructie zonder hernia
 • Diverticulose en diverticulitis
 • Galwegaandoening
 • Gastrointestinale bloeding
 • Leveraandoening, alcoholgerelateerd
 • Overige gastrointestinale aandoeningen
 • Overige leveraandoeningen

4 Voor welke aandoening?

 • Alvleesklierkanker
 • Blaaskanker
 • Borstkanker
 • Colonkanker
 • Kanker van rectum of anus
 • Leukemie
 • Longkanker/ bronchuskanker
 • Maagkanker
 • Metastasen
 • Niet nader gespec. Tumoren of tumo...
 • Non-Hodgkin lymfoom
 • Prostaatkanker
 • Slokdarmkanker

4 Voor welke aandoening?

 • Aandoeningen van vocht- en elektro...
 • Coma, stupor en hersenbeschadiging
 • Complicatie van apparatuur, implan...
 • Complicatie van chirurgische proce...
 • Deficiënties en andere anemie
 • Diabetes mellitus met complicatie
 • Heupfractuur
 • Intracraniaal letsel
 • Sepsis (behalve tijdens bevalling)
 • Shock

4 Voor welke aandoening?

 • Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken
 • Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie
 • Overige aandoeningen van de lage luchtwegen
 • Pleuritis, pneumothorax, klaplong
 • Pneumonie

4 Voor welke aandoening?

 • Acuut en niet gespecificeerd nierfalen
 • Chronisch nierfalen
 • Urineweginfectie

3 Voor welke verzekeraar?

 • a.s.r.
 • Aevitae (EUCARE)
 • Anderzorg
 • CZ
 • CZdirect
 • De christelijke zorgverzekeraar
 • De Friesland
 • DSW Zorgverzekeraar
 • FBTO
 • HEMA
 • Ik kies zelf van a.s.r.
 • Interpolis
 • inTwente Zorgverzekeraar
 • Just
 • Menzis
 • Nationale-Nederlanden
 • OHRA
 • ONVZ
 • Salland zorgverzekeringen
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • UnitedConsumers
 • Univé
 • VGZ
 • Bekijk verzekeraars P-Z

3 Voor welke verzekeraar?

 • VGZbewuzt
 • VinkVink van Menzis
 • VvAA zorgverzekering
 • ZEKUR
 • ZieZo van Zilveren Kruis
 • Zilveren Kruis
 • Zorg en Zekerheid

4 Welke polis?

 • Beter Af Exclusief Polis
 • Beter Af Selectief Polis
 • Beter Af Polis

4 Welke polis?

 • ZorgVerzorgd
 • ZorgZó
 • BudgetBewust

3 Voor welke behandeling?

 • Heupvervanging
 • Maagverkleining of maagbandje
 • Operatie bij alvleesklierkanker
 • Operatie bij blaaskanker
 • Operatie bij darmkanker
 • Operatie bij eerste behandeling borstkanker
 • Operatie bij longkanker
 • Operatie bij maagkanker
 • Operatie bij slokdarmkanker
 • Plaatsing pacemaker met defibrillator
 • Verwijding buikslagader

3 Voor welke behandeling?

 • Infectie na heupprothese
 • Infectie na knieprothese
 • Infectie na kop- /halsprothese
 • Lijnsepsis

3 Voor welk specialisme?

 • Allergologie
 • Anaesthesie
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Heelkunde
 • Interne Geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • KNO
 • Maag, darm en leverziekten
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Oncologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Reumatologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Thoraxchirurgie
 • Urologie