Vergoedingenoverzicht Fysiotherapie 2024

Stel je wordt iedere ochtend wakker met rugpijn, of je blijft maar last houden van die sportblessure. In die gevallen kan fysiotherapie uitkomst bieden.

Fysiotherapie is de tak in de gezondheidszorg die zich bezighoudt met het functioneren van ons bewegingsapparaat. Klinkt heel mooi, maar wat betekent dat nu precies? Het bewegingsapparaat bestaat uit jouw botten, gewrichten, spieren, pezen en zenuwen. Samen zorgen zij ervoor dat jouw lichaam zich kan bewegen. Heb jij pijnklachten die je belemmeren in het bewegen? Dan kan een fysiotherapeut jou vaak verder helpen.

Fysiotherapie wordt in sommige gevallen (deels) vergoed vanuit de basisverzekering, maar meestal is dit niet het geval. Daarom is het verstandig om fysiotherapie aanvullend mee te verzekeren. Wil jij weten wat de fysiotherapie vergoedingen 2024 zijn?

Fysiotherapie in de basisverzekering

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is erg beperkt. Dit geldt wel voor:

 • Behandeling bij tijdelijke klachten bij patiënten tot 18 jaar
  • De basisverzekering vergoed in eerste instantie 9 behandelingen
 • Behandeling bij een chronische aandoening bij patiënten tot 18 jaar
  • Er is vergoeding vanaf de eerste behandeling voor de duur van de indicatie of zo lang de zorgverlener het noodzakelijk acht.
 • Behandeling bij een chronische indicatie bij patiënten van 18 jaar en ouder vanaf de 21e behandeling.
  • Behandeling bij een chronische indicatie bij patiënten van 18 jaar en ouder vanaf de 21e behandeling.
 • Behandeling bij etalagebenen
  • Voor looptherapie bij etalagebenen geldt een vergoeding van maximaal 37 behandelingen gedurende een jaar. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Het benodigde aantal behandelingen wordt per patiënt vastgesteld in overleg met de fysio- of oefentherapeut en eventueel de verwijzer.
 • Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
  • Voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies worden maximaal 9 behandelingen vergoed voor de duur van de verzekering. Dit aantal betreft een maximum. Het benodigde aantal behandelingen wordt per patiënt vastgesteld in overleg met de therapeut en eventueel de verwijzer.
 • Behandeling bij artrose
  • Bij artrose in de knie- en heupgewrichten worden maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Het daadwerkelijke benodigde aantal wordt per patiënt vastgesteld in overleg met de therapeut en eventueel de verwijzer.
 • Behandeling bij COPD
  • In het geval van COPD-klachten zijn er meerdere behandeltrajecten mogelijk. Dit kan wisselen van maximaal 5 behandelingen tot maximaal 70 behandelingen. De situatie wordt door de zorgverlener en verwijzer per patiënt bekeken. Lees hier meer over COPD.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

In de meeste gevallen heb je een aanvullende verzekering nodig voor de vergoeding van fysiotherapie. Dit geldt voor:

 • Tijdelijke klachten bij patiënten tot 18 jaar
  • Let op: deze vergoeding vormt een aanvulling op de vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Tijdelijke klachten bij patiënten van 18 jaar en ouder
 • Behandeling van een chronische aandoening bij patiënten van 18 jaar en ouder.
  • De eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie. Vanaf de 21e behandeling is er vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk.

De verschillende soorten fysiotherapie

Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie. Iedere vorm van fysiotherapie heeft zijn eigen specialisatie. We zetten ze voor je op een rijtje:

 • Algemene fysiotherapie: de naam spreekt voor zich. De algemeen fysiotherapeut helpt mensen met pijnklachten die hen belemmeren in het dagelijks leven.
 • Arbeidsfysiotherapie: de arbeidsfysiotherapeut richt zich op werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat. Hierbij gaat het deels om klachten die op de werkvloer zijn ontstaan en ook re-integratie na medisch verlof.
 • Bekkenfysiotherapie: de bekkenfysiotherapeut helpt mensen met pijnklachten in de bekken, lage rug, buik en bekkenbodem. Deze klachten kunnen bij mannen, vrouwen én kinderen voorkomen. Bij vrouwen is de kans op bekkenklachten echter groter wanneer zij zwanger zijn of kinderen hebben gekregen. Bekkenfysiotherapie is daarnaast ook een veel gekozen behandelmethode bij onvrijwillige urine incontinentie.
 • Geriatriefysiotherapie: deze vorm van fysiotherapie richt met name ouderen (geriatrische zorg = ouderenzorg). Wanneer het lichaam wat ouder wordt, komen er steeds meer kwaaltjes om de hoek kijken en beweegt het lichaam zich minder soepel. De geriatriefysiotherapeut helpt ouderen met deze klachten om zo de vitaliteit ook oudere leeftijd te behouden.
 • Kinderfysiotherapie: de kinderfysiotherapeut richt zich specifiek op de behandeling van bewegingsproblemen of een bewegingsachterstand bij kinderen tot 18 jaar.
 • Kaakfysiotherapie: de kaakfysiotherapeut is gespecialiseerd in problemen met de spieren en gewrichten in het hoofd, de hals en de kaak. Een kaakfysiotherapeut heet ook wel een orofaciaal fysiotherapeut.
 • Manuele therapie: Een manueel therapeut is gespecialiseerd in klachten die te maken hebben met de wervelkom en de gewrichten in armen en benen. Door middel van therapie worden de houding en het bewegen van de patiënt verbeterd.
 • Oedeemfysiotherapie: Patiënten die last hebben van oedeem houden abnormale hoeveelheden vocht vast in het lichaam. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor bij mensen met kanker, bloedvatproblemen of littekens. Een oedeemfysiotherapeut helpt deze patiënten met de behandeling van pijnklachten die door het oedeem ontstaan.
 • Oefentherapie Cesar-Mensendieck: de gedachte achter oefentherapie is, dat veel pijnklachten ontstaan door een verkeerde houding. Een oefentherapeut richt zich dan ook op het verbeteren van de houding door middel van oefeningen. Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck komen voor het overgrote deel overeen. Daarom worden ze vaak onder één noemer geplaatst.
 • Psychosomatische fysiotherapie: bij sommige lichamelijke klachten is het lastig om een medische diagnose te stellen. Vaak gaan deze klachten hand in hand met spanning of stress. Dit noemen we psychosomatische klachten. Deze klachten vormen het specialisme van de psychosomatische fysiotherapeut.
 • Shockwave therapie: bij deze therapie worden pijnklachten aangepakt met behulp van schokgolven. De therapie stimuleert het lichaam om te herstellen en vermindert de pijn. De behandelwijze is nog relatief nieuw. Dit betekent dat er nog volop wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Op dit moment komt shockwave therapie slechts bij een beperkt aantal verzekeraars voor vergoeding in aanmerking.
 • Sportfysiotherapie: in grote lijnen houdt een sportfysiotherapeut zich bezig met twee typen fysiotherapie. Hij begeleidt (professionele) sporters én helpt mensen die na ziekte of blessure langzaam weer willen beginnen met sporten.

Goed om te weten

 • Het is niet verplicht om eerst een verwijzing van de huisarts te vragen. Dit is wel aan te raden. Ieder behandeltraject begint met een intake. Hierin wordt gekeken wat je voor klachten hebt en wat de fysiotherapeut eventueel voor je kan betekenen. Bij de huisarts is deze intake gratis (je betaalt hier ook geen eigen risico voor), bij de fysiotherapeut kost dit een behandeling.
 • Let goed op of jouw fysiotherapeut een contract heeft met jouw verzekeraar. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat je zelf een deel van de kosten moet betalen.
 • Voor de vergoedingen uit de basisverzekering betaal je wél eigen risico (in totaal maximaal 385 euro per jaar). Kinderen tot 18 jaar hoeven géén eigen risico te betalen.

Vergoeding basisverzekering volwassenen

Vergoeding vanuit het basispakket voor volwassenen:

Soort fysiotherapie
Dekking basisverzekering
Eigen risico
Fysiotherapie bij een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’
Ja, vergoeding op basis van de indicatie. De eerste 20 behandelingen dien je (eenmalig) zelf te betalen.
Dit geldt per indicatie.
ja
Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup
Ja, maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden.
Dit is een eenmalig.
Ja
Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.
Ja
Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen
Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar.
Ja
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname
Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn.
Ja
Overige fysiotherapie
Nee, alleen vergoed via aanvullende verzekering.
Nee

Chronische lijst

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt.

Dit geldt niet meer voor alle chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Enkele aandoeningen die wél op de chronische lijst staan, zijn:

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis

Voorwaarden

 • De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met jouw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Vergoeding basisverzekering kinderen

Vergoeding vanuit het basispakket voor kinderen tot 18 jaar:

Soort fysiotherapie
Dekking basisverzekering
Eigen risico
Fysiotherapie bij een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’
Ja, volledige dekking bij een indicatie op de chronische lijst.
Nee
Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup
Ja, maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden.
Dit is een eenmalig.
Nee
Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.
ja
Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen
Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar.
ja
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname
Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn
Nee
Overige fysiotherapie
Ja, vergoeding van de eerste 9 behandelingen. Indien dit noodzakelijk 9 extra behandelingen (na toestemming)
Nee

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Voor bepaalde klachten is oefentherapie beter of geschikter dan fysiotherapie. Oefentherapie richt zich specifiek op het aanleren van gezond beweeggedrag en het behandelen van diverse klachten in het kader van houdingen en bewegingen tijdens de dagelijkse activiteiten.

Een oefentherapeut is gespecialiseerd om te kijken naar de gehele houding van het lichaam en alle bewegingen die daar bij horen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat klachten en problemen op structureel niveau worden aangepakt.

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met andere klachten die niet op de chronische lijst staan, kunnen een zorgverzekering met aanvullende dekking voor fysiotherapie afsluiten. Een andere optie is om de behandelingen zelf te betalen.

De vergoedingen van oefentherapie Cesar/Mensendieck vanuit een aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie.

Dit geldt niet voor manuele therapie! Het aantal behandeling per verzekeraar voor manuele therapie ligt meestal lager. Controleer je polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de vergoeding en voorwaarden.

Voorwaarde

 • Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen.
 • De vergoedingen hieronder zijn gebaseerd op fysiotherapeuten die een contract hebben gesloten met de zorgverzekeraar.
 • Heeft de behandelend fysiotherapeut geen contract met de zorgverzekeraar? Dan valt de vergoeding voor de patiënt mogelijk lager uit. Informeer bij je verzekeraar voor meer informatie.
 • Het eigen risico is niet van toepassing.

Fysiotherapie vergoedingen

a.s.r.
Vergoeding
Premie
Extra
100%, max. 15 behandelingen p.jr. 100% waarvan max. 12 behandelingen manuele therapie p. jr.
39,50
Start
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
16,50
Uitgebreid
100%, max. 21 behandelingen p.jr. waarvan max. 12 behandelingen manuele therapie p. jr.
57,50
Aevitae (EUCARE)
Vergoeding
Premie
Laef! 1
100%, max. 6 behandelingen p. jr.
6,05
Laef! 2
100%, max. 9 behandelingen p. jr.
11,05
Laef! 3
100%, max. 12 behandelingen p. jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
29,39
ZorgKiezer Basic
100%, max. 4 behandelingen p. jr.
11,47
ZorgKiezer BasicPlus
100%, max. 9 behandelingen p. jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
20,95
Anderzorg
Vergoeding
Premie
Extra
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
16,05
Fysiotherapie
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
7,55
CZ
Vergoeding
Premie
50 Plus
100%, max. 13 behandelingen p.jr.
18,65
Basis
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
8,90
Gezinnen
100%, max. 12 behandelingen p.jr.
67,55
Jongeren
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
23,05
Plus
100%, max. 12 behandelingen p.jr.
24,80
Top
100%, max. 20 behandelingen p.jr.
47,15
CZdirect
Vergoeding
Premie
Fysio 4
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
4,50
Fysio 9
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
12,45
De christelijke
Vergoeding
Premie
Extra Largepolis
100%, max. 36 behandelingen p.jr waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie.; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
77,50
Largepolis
100%, max. 27 behandelingen p.jr waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie.; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
46,95
Mediumpolis
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
21,95
Smallpolis
100%, max. 9 behandelingen p.jr.; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
8,75
De Friesland
Vergoeding
Premie
AV Budget
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
8,50
AV Doorstap
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
11,95
AV Extra
100%, max. 18 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
26,95
AV Opstap
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
6,50
AV Optimaal
100%, max. 36 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
57,75
AV Standaard
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
16,75
DSW
Vergoeding
Premie
AV Compact
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.; Oefentherapie 100%, max 9 behandeling p. jr.
9,75
AV Standaard
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Oefentherapie 100%, max. 20 behandelingen
26,25
AV Top
100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie p. jr.; Oefentherapie 100%, max 36 behandeling p. jr.
46,00
FBTO
Vergoeding
Premie
Module Spieren&Gewrichten 100
100%, max.€ 100,- p.jr.
3,25
Module Spieren&Gewrichten 200
100%, max.€ 200,- p.jr.
7,25
Module Spieren&Gewrichten 350
100%, max.€ 350,- p.jr.
12,95
Module Zorg&Herstel
Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
1,25
HEMA
Vergoeding
Premie
Aanvullend 1
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
8,55
Aanvullend 2
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
17,65
Aanvullend 3
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
33,55
Ik kies zelf van a.s.r.
Vergoeding
Premie
ZorgBasis
100%, max. 3 behandelingen p.jr.
4,25
ZorgBeter
100%, max. 12 behandelingen p.jr.
19,95
ZorgGoed
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
12,00
Interpolis
Vergoeding
Premie
MeerZeker
100%, max. 12 behandelingen p.jr. (of max. 24 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
18,53
ZonderMeer
100%, max. 6 behandelingen p.jr.; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
6,76
ZonderZorgen
100%, max. 20 behandelingen p.jr. (of max. 40 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
37,35
ZorgCompact Plus
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
10,75
inTwente
Vergoeding
Premie
AV Compact
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.; Oefentherapie 100%, max 9 behandeling p. jr.
9,75
AV Standaard
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Oefentherapie 100%, max. 20 behandelingen
26,25
AV Top
100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie p. jr.; Oefentherapie 100%, max 36 behandeling p. jr.
46,00
Just
Vergoeding
Premie
Just Live
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
3,20
Menzis
Vergoeding
Premie
Aanvullend
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
16,10
Extra Aanvullend
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
28,90
ExtraVerzorgd 1
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
7,85
ExtraVerzorgd 2
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
22,65
ExtraVerzorgd 3
100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.
43,80
JongerenVerzorgd
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
19,60
Nationale-Nederlanden
Vergoeding
Premie
Compleet
100%, max. 24 behandelingen p.jr.
55,50
Extra
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
32,50
Instap
100%, max. 5 behandelingen p.jr.
8,50
Jij&Compact
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
15,50
Jij&Gemak
100%, max. 12 behandelingen p.jr.
32,50
Jij&Vitaal
100%, max. 10 behandelingen p.jr.
41,50
Start
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
16,15
Zorg Zeker
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
4,50
Zorg Zeker Plus
100%, max. 8 behandelingen p.jr.
12,00
Zorg Zeker&Tand
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
17,40
OHRA
Vergoeding
Premie
Aanvullend
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
15,65
Compact
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
6,88
Extra Aanvullend
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
27,78
Sterk
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
9,35
Uitgebreid
100%, max. 18 behandelingen p.jr.
54,45
ONVZ
Vergoeding
Premie
Bewuste Keuze extra
100%, max. 6 behandelingen of 6 online behandeltrajecten (Fysiochecknu)
9,68
Bewuste Keuze start
100%, max. 3 behandelingen of 3 online behandeltrajecten (Fysiochecknu)
3,23
Vrije Keuze Benfit
100%, max. 16 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
24,46
Vrije Keuze Optifit
100%, max. 30 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
50,48
Vrije Keuze Startfit
100%, max. 10 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
9,84
Vrije Keuze Topfit
100%, max. 50 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
80,00
Salland
Vergoeding
Premie
Extra
100%, max. 9 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling)
10,50
Plus
100%, max. 15 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie per aandoening
25,00
Start
100%, max. 6 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling)
5,85
Top
100%, max. 25 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie per aandoening
47,95
Stad Holland
Vergoeding
Premie
Compact AV
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr.; Oefentherapie 100%, max 9 behandeling p. jr.
9,75
Extra Uitgebreide AV
100%, max. 36 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie Oefentherapie 100%, max. 36 behandelingen
67,75
Standaard AV
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Oefentherapie 100%, max. 20 behandelingen
26,25
Uitgebreide AV
100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie p. jr.; Oefentherapie 100%, max 36 behandeling p. jr.
48,75
UnitedConsumers
Vergoeding
Premie
UC ZorgBasis
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
5,25
UC ZorgCombi
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
21,50
ZorgBasis
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
5,25
ZorgZeker 1 (incl. Tand Ongevallen)
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
9,34
ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen)
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
31,88
ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen)
100%, max. 24 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
54,75
Univé
Vergoeding
Premie
Aanvullend Best
100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
41,00
Aanvullend Beter
100%, max. 16 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
28,00
Aanvullend Goed
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
11,00
Zorg Budget pakket
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
4,00
Zorg Budget Plus pakket
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
15,00
ZorgBudget
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
4,00
VGZ
Vergoeding
Premie
VGZ Aanvullend Best
100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
43,60
VGZ Aanvullend Beter
100%, max. 16 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
25,95
VGZ Aanvullend Goed
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
10,75
VGZ Aanvullend Instap
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
6,25
VGZbewuzt
Vergoeding
Premie
bewuzt fit
100%, max. 4 behandelingen p.jr.
5,25
bewuzt gezond
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
18,25
VvAA
Vergoeding
Premie
Optimaal
100%, max. 30 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
50,48
Plus
100%, max. 16 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
24,46
Start
100%, max. 10 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
9,84
Student
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
14,57
Top
100%, max. 50 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
80,00
ZEKUR
Vergoeding
Premie
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
15,95
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
37,95
ZieZo
Vergoeding
Premie
ZieZo Aanvullend 1
100%, max. 6 behandelingen p.jr.
5,75
Zilveren Kruis
Vergoeding
Premie
Aanvullend 1 ster
100%, max. 9 behandelingen p.jr.; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
8,75
Aanvullend 2 sterren
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
21,75
Aanvullend 3 sterren
100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
40,75
Aanvullend 4 sterren
100%, max. 36 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie; Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
59,50
Basis Plus Module
Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig)
2,25
Zorg en Zekerheid
Vergoeding
Premie
AV Basis
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
16,00
AV Gemak
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
20,50
AV Gemak Regio
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
17,00
AV GeZZin
100%, max. 25 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
61,95
AV GeZZin Compact
100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
34,15
AV Plus
100%, max. 25 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
55,95
AV Standaard
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
23,75
AV Sure
100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
22,50
AV Top
100%, max. 25 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
49,95
Hulp nodig bij het selecteren van de juiste zorgverzekering? Onze overstapcoaches staan voor u klaar.
Bel naar 020-2611600.