Disclaimer

ZorgKiezer.nl heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het op ZorgKiezer.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. Daarnaast zijn de gegevens op de site zijn gedeeltelijk afkomstig van derden, die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Het is daarom niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de inhoud van de website. Elke vorm van aansprakelijkheid voor o.a. de juistheid van de op deze website weergegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan en gebreken of virussen door het bezoek op deze site, wordt uitgesloten.

Alhoewel de informatie op de site soms nog onvolledig is, hebben wij besloten deze informatie toch alvast te publiceren gezien het grote belang daarvan voor de bezoekers van de site. Wij zijn dagelijks bezig de informatie aan te vullen en te actualiseren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u met ons mailen op info@zorgkiezer.nl