Aanvullende verzekeringen

Wat is een aanvullende verzekering?

"Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden vanaf 18 jaar of een uitgebreide dekking van fysiotherapie. "

Welke zorg zit er in een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden ouder dan 18 jaar. Zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen aan.

Wat kost een aanvullende verzekering?

"Dat is niet vooraf te zeggen. De kosten van een aanvullende verzekering zijn afhankelijk van:

  • De zorgverzekeraar - Verschillende zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden die kunnen verschillen in prijs en dekking;
    • De dekking - Zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden. In principe kunnen die elke vorm van geneeskundige zorg omvatten die in Nederland verkrijgbaar is. Hoe breder de dekking van uw aanvullende verzekering, hoe hoger echter de premie."

Wordt iedereen voor een aanvullende verzekering geaccepteerd?

Nee, niet iedereen wordt automatisch voor een aanvullende verzekering geaccepteerd. Voor de aanvullende verzekeringen gelden de acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie niet. Dat betekent overigens niet dat u geen aanvullende verzekering af kunt sluiten. Het betekent wel dat als u op leeftijd bent of een hoog gezondheidsrisico heeft, sommige verzekeraars u zullen weigeren en andere verzekeraars een hogere premie van u kunnen eisen.

Betaalt iedereen evenveel voor een aanvullende verzekering?

Nee. Voor de aanvullende verzekeringen gelden de acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie niet. Dat betekent dat als u op leeftijd bent of een hoog gezondheidsrisico heeft, sommige verzekeraars u zullen weigeren en andere verzekeraars een hogere premie van u kunnen eisen.

Is het noodzakelijk om een aanvullende verzekering te sluiten?

Of het voor u noodzakelijk is een aanvullende verzekering af te sluiten is moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Heeft u bijvoorbeeld een slecht gebit dan is het aan te raden een aanvullende verzekering af te sluiten voor tandartskosten. Ook als u denkt gebruik te gaan maken van zorg die niet in het basispakket zit, is het aan te raden een aanvullende verzekering te nemen.

Hoe kan ik het aanbod van aanvullende verzekeringen vergelijken?

Op de websites van ZorgKiezer.nl staat precies wat er per aanvullend pakket verzekerd is. Door te kijken naar de prijzen en de dekking kunt u de verschillende aanvullende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wat is GGZ?

"GGZ in Nederland In Nederland wonen naar schatting zo?n 160.000 mensen met een ernstige psychische aandoening. Van dit aantal maken zo?n 107.000 mensen langdurig gebruik van de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Alle geestelijke gezondheidszorg die gericht is op genezing valt onder de Zorgverzekeringswet en zit dus in het basispakket. Dit is wel met een uitzondering. Verblijf in een GGZ-instelling wordt alleen het eerste jaar gedekt door de basisverzekering. Na dit jaar valt dit onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor de kosten die worden gemaakt moet een eigen bijdrage worden betaald. In 2012 gaat de eigen bijdrage voor langdurige GGZ-behandeling omhoog. Hoeveel de eigen bijdrage wordt staat nog niet vast, maar dit is vermoedelijk ?200,- "