Acceptatieplicht

Wat betekent acceptatieplicht?

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om u te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering, ongeacht uw geslacht, leeftijd of gezondheid. Als u een zorgverzekering wilt afsluiten bij één van de verzekeraars die in uw provincie zorgverzekeringen aanbiedt, dan moet die zorgverzekeraar u altijd accepteren tegen dezelfde voorwaarden als ieder ander.

Waarom is er een acceptatieplicht?

Om te voorkomen dat zorgverzekeraars hun verzekerden selecteren. Hierdoor wordt het met name voor oudere particulier verzekerden of particulier verzekerden met gezondheidsrisico s makkelijker om van zorgverzekeraar veranderen dan in de huidige situatie.

Geldt de acceptatieplicht in het hele land?

Alle zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Wel is het zo dat zorgverzekeraars alleen verplicht zijn u te accepteren als u in de provincie woont waar de zorgverzekeraar actief is. Maar in elke provincie zijn vele zorgverzekeraars actief en veel (grote) zorgverzekeraars werken landelijk. Ook in de provincie waar u woont zijn dus meerdere zorgverzekeraars werkzaam waarvoor de acceptatieplicht geldt.

Mag een verzekeraar mij weren voor de zorgverzekering als hij mij weigert voor de aanvullende verzekering?

"Nee, dat mag niet. Voor de zorgverzekering geldt een acceptatieplicht. Een verzekeraar moet u voor de zorgverzekering dus accepteren. Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de voorwaarden van de nieuwe zorgverzekering. Dit betekent dat bijvoorbeeld de acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie niet gelden voor de aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars bepalen zelf welke aanvullende verzekeringen (en met welke premie) zij aanbieden, en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. " De zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Zij moeten u accepteren als u zich aanmeldt voor één van de verzekeringsmodellen van de zorgverzekering en woont in de provincie waar de zorgverzekeraar werkzaam is. Ook mag de premie niet afhankelijk zijn van persoonskenmerken als geslacht, leeftijd of gezondheid. Iedereen die bij een verzekeraar kiest voor eenzelfde verzekeringsmodel van de zorgverzekering betaalt dezelfde nominale premie. Daarentegen wordt niet iedereen automatisch voor een aanvullende verzekering geaccepteerd. Voor de aanvullende verzekeringen gelden de voorwaarden van de Zorgverzekeringswet zoals acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie niet. Dat betekent overigens niet dat u geen aanvullende verzekering af kunt sluiten. Maar het kan voorkomen dat als u op leeftijd bent of een hoog gezondheidsrisico heeft, sommige verzekeraars u zullen weigeren of een hogere premie van u kunnen eisen."

Wat gebeurt er als ik overstap op een zorgverzekering bij een andere verzekeraar? Wordt dan ook mijn bestaande aanvullende verzekering automatisch beëindigd?

Nee, de overstap voor de zorgverzekering is voor de zorgverzekeraar geen reden om uw aanvullende verzekering op te zeggen. In de Zorgverzekeringswet is dat zelfs nadrukkelijk niet toegestaan.

Moet ook een kleine verzekeraar mij altijd accepteren voor de zorgverzekering?

Ja, maar alleen als u in de provincie woont waar de kleine zorgverzekeraar (met minder dan 850.000 verzekerden) werkzaam is.

Mag een verzekeraar mij weigeren voor de zorgverzekering?

"Nee, dat mogen zorgverzekeraars niet.

Moet een verzekeraar ook iemand accepteren die hij wegens fraude of het niet betalen van de premie eerder uit de zorgverzekering heeft gezet?

Nee. Als een zorgverzekeraar uw zorgverzekering wegens fraude of het niet betalen van de premie heeft beëindigd, mag hij u vijf jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. U zult dan dus een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar moeten sluiten.

Wie houdt in de gaten dat de invoering én uitvoering van de zorgverzekeringswet zorgvuldig verloopt?

"Verzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren staan onder toezicht van verschillende toezichthouders die elk op hun terrein actief zijn. Zij kunnen verzekeraars sancties opleggen.

  • De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat verzekeraars ook op langere termijn hun verplichtingen die zij met verzekerden zijn aangegaan kunnen nakomen. Dit toezicht richt zich vooral op de solvabiliteit van de zorgverzekeraars.
  • Het College van toezicht op de zorgverzekeringen kijkt er vooral naar of verzekeraars de acceptatieplicht en de zorgplicht nakomen en geen dingen doen die in strijd zijn met de Zorgverzekeringswet.
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet erop toe dat verzekeraars hun (aspirant-)verzekerden goed informeren. De AFM kijkt vooral of verzekeraars hun beloftes (in advertenties of in adviezen) ook echt nakomen. Deze onafhankelijke toezichthouders zien ook toe op de goede invoering van de Zorgverzekeringswet."