Basispakket

Biedt iedere zorgverzekeraar hetzelfde basispakket?

Ja, elke zorgverzekeraar biedt hetzelfde wettelijk vastgestelde basispakket aan.

Wat zit er in het basispakket?

"Het basispakket van de zorgverzekering bevat: geneeskundige zorg, waaronder zorg verleend door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen; geneesmiddelen; ivf (reageerbuisbevruchtingen) tot drie behandelingen; kraamzorg; medische hulpmiddelen; paramedische zorg: beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering; specialistische tandheelkunde en het kunstgebit; ziekenhuisverblijf; ziekenvervoer per ambulance en zittend vervoer. In de voorwaarden bij uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies dekt, en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u iets moet bijbetalen. "

Hoeveel kost de zorgverzekering?

Dat is afhankelijk van de verzekering die u kiest en uw specifieke situatie. U gaat een vaste (nominale) premie en een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De nominale premie ligt rond de 1.300 euro per jaar. De precieze hoogte van de premie hangt onder meer af van de verzekering en de verzekeraar die u kiest. Een premiekorting is mogelijk als u kiest voor een eigen risico of verzekerd bent via een collectief contract. Daarnaast is iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk en woning (box 1), voor de zorgverzekering een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is 6,9% van het bijdrage-inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht deze bijdrage te vergoeden. Afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst: de zorgtoeslag. Daarnaast neemt het kabinet een aantal fiscale maatregelen waardoor de premie voor iedereen betaalbaar blijft.

Betaalt iedereen dezelfde vaste (nominale) premie voor het basispakket?

Nee, niet iedereen betaalt dezelfde premie voor de basisverzekering. De hoogte van de premie is onder andere arfhankelijk van de zorgverzekeraar, de vorm van de zorgverzekering en de hoogte van het eigen risico. Zorgverzekeraars concurreren met elkaar op prijs en kwaliteit. Het is dus goed om de verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Als ik bepaalde zorg uit het basispakket van mijn zorgverzekering laat, krijg ik dan een goedkopere premie?

"Nee, u krijgt geen goedkopere premie als u bepaalde zorgvormen uit het basispakket van de zorgverzekering laat. Het is ook niet mogelijk dat een verzekerde zelf kan bepalen om bepaalde zorg buiten het pakket te laten. Desgewenst kan wel worden gekozen voor een polis waarin bepaalde (om ethische of levensbeschouwelijke redenen) controversiële vormen van zorg buiten dekking vallen, maar deze polis is niet goedkoper. Het gaat hierbij om de zogenaamde pro-life polis."

Ben ik verplicht voor het basispakket te kiezen?

Ja, het wettelijk vastgelegde basispakket geldt voor iedereen. Desgewenst kan worden gekozen voor een polis waarin bepaalde (om ethische of levensbeschouwelijke redenen) controversiële vormen van zorg buiten dekking vallen, maar deze polis is niet goedkoper. Het gaat hierbij om de zogenaamde pro-life polis.

Krijgt iedereen hetzelfde pakket?

"Ja, het wettelijk vastgelegde basispakket geldt voor iedereen. Desgewenst kan worden gekozen voor een polis waarin bepaalde (om ethische of levensbeschouwelijke redenen) controversiële vormen van zorg buiten dekking vallen, maar deze polis is niet goedkoper. Het gaat hierbij om de zogenaamde pro-life polis. Naast de zorgverzekering kunt u zich ook aanvullend verzekeren."

Kan ik bij dezelfde huisarts blijven?

"Dat hangt af van de verzekering die u kiest, maar veelal wel. Als u een restitutiepolis heeft kunt u te allen tijde zelf uw huisarts kiezen. Als u een naturapolis heeft kunt u kiezen uit alle huisartsen waarmee uw verzekeraar een contract heeft gesloten. U kunt ook naar een huisarts waarmee geen contract is gesloten, maar in dat geval is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt."

Zit fysiotherapie in het basispakket van de zorgverzekering?

"In beperkte mate. Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op (vergoeding van) negen fysiotherapie- of oefentherapiebehandelingen (Mensendieck of Cesar). Als die behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, worden ook de volgende negen behandelingen vergoed. Verzekerden tot 18 jaar met een chronische aandoening krijgen na deze behandelingen ook nog vervolgbehandelingen vergoed. Wat er onder een 'chronische aandoening' wordt verstaan, is te vinden op de lijst met aandoeningen die staat in de bijlage van het Besluit zorgverzekering. Op die lijst staat ook vermeld bij welke aandoeningen een maximum termijn van behandeling geldt en welke termijn dat dan is. Verzekerden van 18 jaar en ouder hebben alleen recht op (vergoeding van) fysiotherapie- of oefentherapiebehandelingen als er sprake is van een chronische aandoening die staat op de genoemde lijst. De eerste negen behandelingen bij zo'n chronische aandoening worden niet vergoed. Bij andere aandoeningen bestaat in het geheel geen recht op (vergoeding van) fysiotherapie of oefentherapie."

Zit het persoonsgebonden budget in het basispakket?

Nee, het persoonsgebonden budget wordt verstrekt via de AWBZ en staat dus los van de invoering van de zorgverzekering.

Waarom moet ik mij verzekeren voor een basispakket waar zorg in zit waarvan ik zeker weet of vermoed dat ik die nooit zal gebruiken, bijvoorbeeld kraamzorg?

Een doel van de nieuwe zorgverzekering is de solidariteit tussen gezond en ziek, jong en oud, arm en rijk te vergroten. De nieuwe zorgverzekering heeft daarom één wettelijk pakket dat voor iedereen gelijk is.