Eigen risico

Wat is een eigen risico?

Het eigen risico is dat deel van gemaakte zorgkosten uit de basisverzekering die je zelf moet betalen. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. De hoogte ervan blijft in 2018 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro van de zorgkosten zelf betaalt.

Wat gebeurt er als een verzekerde met een restitutiepolis en - bijvoorbeeld - een eigen risico van 385 euro de door hem betaalde rekeningen opspaart totdat zij in totaal meer dan 385 euro bedragen?

De restitutieverzekeraar regelt in zijn polis hoe en wanneer je rekeningen uiterlijk moet indienen. De wijze waarop hij je kosten vergoedt, kan hij ook zelf bepalen. Hij dient er echter voor te zorgen dat het eindresultaat over een kalenderjaar zo uitpakt, dat deze juridisch juist is; dat wil zeggen dat de gedeclareerde kosten eerst ten laste van de no-claimteruggave worden gebracht, en dan pas ten laste van het eigen risico. Die verplichting wordt hem in de Zorgverzekeringswet opgelegd om ervoor te zorgen dat mensen met een naturaverzekering niet meer of minder kosten voor eigen rekening hoeven te nemen dan mensen met een restitutieverzekering.

Hoe hoog is het eigen risico van een zorgverzekering?

Er geldt een verplicht eigen risico van 385 euro in 2018. Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen met een vrijwillig eigen risico. Daardoor krijg je korting op de zorgpremie. Hoe hoger jouw vrijwillig eigen risico, hoe lager de zorgpremie. Deze korting verschilt per zorgverzekeraar. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 euro tot een maximum van 500 euro per jaar. Dit bedrag wordt opgeteld bij het verplicht eigen risico van 385 euro.

Kan ik zelf de hoogte van het eigen risico bepalen?

Ja, maar er geldt wel een verplicht eigen risico van 385 euro in 2018. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 euro tot een maximum van 500 euro per jaar. Dit bedrag wordt opgeteld bij het verplicht eigen risico van 385 euro.

Kan ik de hoogte van het eigen risico tussentijds wijzigen?

Je kunt je eigen risico aan het begin van ieder kalenderjaar wijzigen. Wijziging van een eigen risico gedurende een kalenderjaar is alleen mogelijk:

  • als je tijdens het jaar naar een andere zorgverzekeraar overstapt (de mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt; kijk daarvoor in je zorgpolis), of
  • als je zorgverzekeraar dat toestaat (dat zal echter niet vaak het geval zijn). Overigens kan voor een kind een eigen risico worden gekozen vanaf de maand volgend op de maand waarin het kind achttien wordt.

Geldt het eigen risico ook voor kinderen?

Nee, het eigen risico geldt niet voor kinderen tot achttien jaar.

Hoeveel euro bedraagt het eigen risico?

Voor 2018 geldt er een verplicht eigen risico van 385 euro voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit de basisverzekering. Uitzonderingen hier op zijn onder andere: huisartsenzorg, kraamzorg, verloskundige hulp en vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering(en).