Keuzemogelijkheden

Wat is een restitutieverzekering?

"Een restitutieverzekering is vergelijkbaar met de meeste huidige particuliere verzekeringen. Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. In sommige gevallen maken zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken dat de zorgverzekeraar de rekening direct betaalt. Omdat uw verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de verleende zorg en daarmee op de gedeclareerde kosten zal de premie van de restitutiepolis doorgaans hoger liggen dan die van een naturapolis."

Welke keuzemogelijkheden heb ik?

"U heeft de volgende mogelijkheden:

  • De verzekeraar - U kunt zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar u uw verzekering afsluit.
  • Het pakket – Naast de basisverzekering kunt u zelf kiezen of u nog een aanvullende verzekering wilt afsluiten en welke.
  • Het soort polis – U kunt kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis.
  • De hoogte van het eigen risico – U kunt zelf bepalen hoe hoog uw eigen risico is tot een maximum van € 500. Hoe hoger het eigen risico des te lager de premie.
  • De zorgaanbieder – U kunt zelf kiezen naar welke zorginstantie u gaat. . Let er wel op dat als u een naturapolis heeft dat uw verzekeraar een contract heeft met de betreffende zorginstelling. Zo niet dan bestaat de mogelijkheid dat ze verzekeraar de gemaakte kosten niet dekt.
    • Collectief of individueel - U kunt kiezen voor een collectieve verzekering via uw werkgever of een andere instantie of u kunt een individuele verzekering afsluiten. Collectieve verzekeringen zijn tot 10% goedkoper dan die van eenzelfde individuele verzekering."