Op tijd zorgverzekering afsluiten

Waarom krijg ik een boete als ik niet op tijd een verzekering heb afgesloten?

De boeteregeling is ingesteld als aansporing om u zelf te verzekeren en niet het risico te lopen om onverzekerd te zijn. U draagt dan namelijk zelf de kosten van uw zorg als u zorg nodig heeft. Bovendien wordt hierdoor de solidariteit tussen gezonde en zieke mensen gewaarborgd.

Kan ik in beroep gaan tegen de boete?

Ja, dat kan. U kunt in beroep gaan tegen het opleggen van een boete én tegen de hoogte van de boete bij het College voor zorgverzekeringen.

Wat als ik weiger de boete te betalen?

"Wanneer u de boete weigert te betalen, krijgt u een aanmaning waarbij het bedrag van de boete wordt verhoogd met de kosten van de aanmaning. Die aanmaning moet u binnen twee weken betalen. Wanneer u dat niet doet, volgt een dwangbevel waarbij een deurwaarder de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel alsnog bij u int. Wanneer u dat weigert wordt u strafrechtelijk vervolgd. "