Premie

Wat is een vaste (nominale) premie?

De vaste (nominale) premie is een vast bedrag dat u zelf per maand (of ander tijdvak) voor uw zorgverzekering betaalt. Deze vaste (nominale) premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd of gezondheid. Voor een zelfde zorgverzekeringsvariant betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar dezelfde vaste (nominale) premie.

Moet ik voor mijn kinderen ook premie betalen?

"Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen nominale premie te betalen. Let op: u moet wel een verzekering afsluiten voor ieder kind."

Hoe hoog is de premie?

Zorgverzekeraars concurreren met elkaar op het gebied van prijs en kwaliteit. De premie verschilt per polis. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de hoogte van de premie; de zorgverzekeraar, de verzekering (budget, natura of restitutie), de hoogte van het eigen risico en de duur van je verzekering.

Heeft elke verzekering dezelfde premie?

"Nee. Zorgverzekeraars gaan met elkaar concurreren op prijs en kwaliteit van het te leveren pakket. De premie per polis is voor iedereen gelijk, ongeacht uw leeftijd of gezondheidsrisico. Maar de premie tussen polissen kan wel degelijk verschillen, de volgende factoren beïnvloeden de hoogte van uw vaste (nominale) premie: 1. Uw keuze van verzekeraar. Door een bewuste, goed geïnformeerde keuze te maken kunt u zelf de beste zorgverzekering voor de beste prijs afsluiten. 2. Uw keuze van verzekering. U kunt kiezen tussen een naturaverzekering zoals het ziekenfonds die hanteert. U kunt ook kiezen voor een restitutieverzekering zoals de meeste particuliere verzekeraars die hanteren. In het algemeen zal een naturaverzekering iets goedkoper zijn. 3. Uw keuze van eigen risico. U kunt kiezen voor het standaard eigen risico (in 2018: 385 euro) of een verhoging van het eigen risico met een opslag tussen 100 en 500 euro. 4. Collectief contract. Het kan zijn dat uw bedrijf of organisatie een collectief contract met een zorgverzekeraar afsluit. De premie van een collectief contract kan tot 10% lager zijn dan die van eenzelfde individuele zorgverzekering."

Hoe kan ik vaste (nominale) premies met elkaar vergelijken?

U kunt alle vaste (nominale) premies met elkaar vergelijken op onze site.

Zijn er mogelijkheden om een lagere premie te krijgen?

Ja, er zijn mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je premie lager wordt. Zo kun je het eigen risico verhogen. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om je premie (half) jaarlijks te betalen. Vaak krijg je in dit geval een korting op je premie.

Draagt de werkgever ook bij aan de vaste (nominale) premie?

Nee, uw werkgever is niet verplicht om bij te dragen aan de vaste (nominale) premie. Uw werkgever is wel verplicht uw inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. De werkgever kan eventueel in het kader van aanvullende arbeidsvoorwaarden een bijdrage betalen voor de nominale premie van de zorgverzekering of de aanvullende verzekering, maar daartoe is hij dus niet verplicht.

Zijn er naast de vaste (nominale) premie nog andere kosten die ik moet betalen voor de nieuwe zorgverzekering?

"Ja. U betaalt naast de vaste (nominale) premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage (in 2018 6,9%) van uw loon voor uw nieuwe zorgverzekering. Maar als u een werkgever of uitkeringsinstantie hebt, wordt deze bijdrage geheel door hem vergoed. Daarnaast geldt voor sommige vormen van zorg een eigen bijdrage (de hoogte daarvan verschilt). En als u voor een eigen risico hebt gekozen, zult u natuurlijk totaal het door u gekozen eigen risico-bedrag de zorgkosten voor uw rekening moeten nemen."

Voorheen werd mijn ziekenfondspremie en die van mijn partner ingehouden over mijn loon. Kan dat nu ook?

"De zorgverzekering is een individuele verzekering. Ieder verzekerde van 18 jaar of ouder betaalt in principe zelf een vaste, nominale premie aan de zorgverzekeraar waarbij hij zich heeft verzekerd. U kunt echter de verzekeraar machtigen om de nominale premies van beide partners af te houden van dezelfde betaalrekening. Naast de nominale premie wordt van iedere verzekeringsplichtige over zijn of haar bijdrage-inkomen een inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Het is niet mogelijk de gezamenlijke inkomensafhankelijke bijdragen van u en uw partner over één inkomen te laten heffen en inhouden. Overigens: als u een werkgever of een sociale zekerheidsuitkering hebt, zal uw werkgever of uw uitkeringsinstantie u de inkomensafhankelijke bijdrage over uw loon of uitkering vergoeden. Deze verplichte vergoeding geldt niet voor de Sociale Verzekeringsbank die de AOW-uitkering verstrekt. Bij de vaststelling van de hoogte van de AOW- uitkering wordt echter al rekening gehouden met de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage."

Hoe moeten jongeren van 18 jaar en ouder die nog op school zitten en geen inkomsten hebben de nominale premie betalen?

"Ook deze jongeren komen in aanmerking voor een zorgtoeslag. Desalniettemin kunnen de kosten hoger uitvallen. De minister van VWS heeft in het overleg met de Kamer dit probleem gesignaleerd en toegezegd mogelijke oplossingen te bezien. De minister verwacht op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven over een eventuele oplossing. Bezoek daarom regelmatig de site www.denieuwezorgverzekering.nl"