Vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage

Is een werkgever verplicht de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden?

Ja, bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is de werkgever verplicht om de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden.

Voor welke soorten inkomen wordt de inkomensafhankelijke bijdrage vergoed?

"Voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en bepaalde uitkeringen. In de regel wordt de inkomensafhankelijke bijdrage alleen vergoed voor uitkeringen waarop in 2009 ziekenfondspremie wordt ingehouden. Neem hierover contact op met uw uitkeringsinstantie."

Voor welke soorten inkomen wordt de inkomensafhankelijke bijdrage niet vergoed?

"Voor loon uit vroegere dienstbetrekking en bepaalde uitkeringen wordt de inkomensafhankelijke bijdrage niet vergoed. In de regel wordt de inkomensafhankelijke bijdrage alleen vergoed voor uitkeringen waarop in 2009 ziekenfondspremie wordt ingehouden. Neem hierover contact op met uw uitkeringsinstantie."

Wat kan ik doen als mijn werkgever het niet of gedeeltelijk vergoedt?

Dat is geen zaak van de zorgverzekeraar of Belastingdienst. U moet uw werkgever hier op aanspreken.

Is de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage fiscaal belast?

"Ja, de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage behoort tot het fiscale loon. Over de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage is dus loonbelasting verschuldigd. Voor alle duidelijkheid: ook op dit moment zijn het werkgeversdeel voor de ziekenfondsverzekering en de werkgeversbijdrage voor particulier verzekerden fiscaal belast."

Wordt op uitkeringen een inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden en vergoed door de uitkerende instantie?

"Over uitkeringen moet de inkomensafhankelijke bijdrage worden betaald. De vraag of de uitkerende instantie een vergoeding betaalt voor de inkomensafhankelijke bijdrage hangt af van de aard van de uitkering. In de regel wordt de inkomensafhankelijke bijdrage alleen vergoed voor uitkeringen waarop in 2009 ziekenfondspremie werd ingehouden. Neem hierover contact op met de uitkeringsinstantie."

Kan ook een deel van de inkomensafhankelijke bijdrage worden vergoed?

Nee, de werkgever is verplicht alles te vergoeden.

Als in een contract staat dat de werkgever een vergoeding betaalt voor de premie van zijn werknemer, moet hij dat dan ook blijven doen met de nieuwe zorgverzekering?

Nee, deze regeling is met de invoering van de nieuwe zorgverzekering komen te vervallen. Wel is de werkgever verplicht om de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden.

Wat is het verschil tussen de vroegere werkgeverspremie Zfw voor het ziekenfonds en de inkomensafhankelijke bijdrage?

Het belangrijkste verschil (er zijn meer verschillen) tussen de vroegere werkgeverspremie voor het ziekenfonds en de inkomensafhankelijke bijdrage is het volgende; De werkgeverspremie werd direct door uw werkgever betaald. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt eerst op uw loon ingehouden en daarna door uw werkgever vergoed. De vergoeding van uw werkgever wordt in het kader van de Wet op de loonbelasting 1964 als loon aangemerkt, net als voorheen bijvoorbeeld het geval is met het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie. Over dat loon is loonbelasting verschuldigd - net zoals dat het geval was met de werkgeverspremie ziekenfondswet.