Verschil met huidige werkgeverspremie ziekenfonds

Is de inkomensafhankelijke bijdrage hetzelfde als de werkgeverspremie Zvw?

Nee, het is niet precies hetzelfde. Het werkgeversdeel van de premie voor de ziekenfondsverzekering was verschuldigd door de werkgever. Dit gedeelte werd ook direct door de werkgever afgedragen. Daarentegen is bij de zorgverzekering de werknemer zelf de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Maar de werkgever of uitkeringsinstantie houdt de verschuldigde bijdrage in op uw loon of uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst. Daarnaast dient uw werkgever of uitkeringsinstantie het bedrag van de ingehouden en afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage volledig aan u te vergoeden. De vergoeding van de werkgever wordt in het kader van de Wet op de loonbelasting 1964 als loon aangemerkt, net als bijvoorbeeld het geval was met het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie. Over dat loon is loonbelasting verschuldigd net zoals dat het geval was met de werkgeverspremie ziekenfondswet.