Verschil met huidige zorgverzekeringen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe zorgverzekering en het zorgstelsel van voor 1 januari 2006?

"1. De verschillende verzekeringsvormen (b.v. ziekenfonds, particulier en ambtenarenregeling) zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats is één zorgverzekering met een wettelijk omschreven basispakket gekomen. 2. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt, is verplicht zich per 1 januari 2006 te verzekeren voor de zorgverzekering. 3. De zorgverzekering wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. Zij hebben een acceptatieplicht, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheidsrisico van de degene die zich aanmeldt. 4. Iedere verzekerde ouder dan 18 betaalt de zorgverzekering een vaste (nominale) premie direct aan de zorgverzekeraar. Daarnaast heeft iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk en woning een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,9% over bepaalde bestanddelen van het bijdrage-inkomen, die geheel door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt vergoed. Tegelijkertijd zijn de vroegere werkgeversbijdrage, de procentuele ziekenfondspremie voor werknemers, de MOOZ-bijdrage en de WTZ-omslagbijdrage vervallen. 5. Keuzemogelijkheden: U kunt jaarlijks van verzekeraar veranderen, en u kunt kiezen uit verschillende verzekeringsvormen, met of zonder eigen risico en een bijbehorende premie."

Wat zijn de belangrijkste algemene keuzemogelijkheden?

Ook al is er één wettelijk vastgelegd basispakket, door de wijze van uitvoering zijn verschillende verzekeringsmodellen mogelijk. U kunt zelf de soort polis en daarmee ook de hoogte van uw vaste (nominale) premie kiezen. U kunt daarbij kiezen tussen: a) Verzekeraar - U kunt ieder jaar zelf uw verzekeraar kiezen. b) Soort polis – U kunt kiezen tussen 2 hoofdvormen: Naturapolis, vergelijkbaar met het ziekenfonds. U kunt direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan. De verzekeraar betaalt de rekening. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, en onder voorwaarden ook naar andere. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders betere afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis doorgaans lager liggen dan die van een restitutiepolis. Restitutiepolis Vergelijkbaar met de meeste particuliere verzekeringen. Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. In sommige gevallen maken zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken dat de zorgverzekeraar de rekening direct betaald. c) Eigen risico – Zorgverzekeraars kunnen u een aanbod doen voor een eigen risico tussen 100 en 500 euro. U kunt zelf beslissen of u er wel of niet gebruik van maakt. Kiest u voor een eigen risico dan moet u de eerste 100 tot 500 euro van de zorgkosten zelf betalen. Daar staat tegenover dat u minder premie betaalt. d) Aanvullende verzekering – Het blijft ook na 1 januari 2006 mogelijk om u aanvullend te verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. De voorwaarden van de nieuwe zorgverzekering, zoals de acceptatieplicht en het verbod op verschil in premie gelden hiervoor niet. De aanvullende verzekering en de basisverzekering hoeft u niet bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de nieuwe zorgverzekering?

"De belangrijkste voordelen van het nieuwe stelsel zijn: 1. Eén verzekering - Door het verdwijnen van de twee verzekeringsvormen (particulier en ziekenfonds), verdwijnt het onderscheid en daarmee de negatieve inkomsteffecten van een gedwongen overstap van ziekenfonds naar particulier. 2. Meer vrijheid - Door de wettelijke acceptatieplicht van zorgverzekeraars en het verbod op premiedifferentiatie (verschil in premie op grond van leeftijd of gezondheidsrisico) kunnen met name ouderen of mensen met een hoog gezondheidsrisico makkelijker van verzekeraar wisselen. 3. Meer keuze - U kunt (deels) zelf de hoogte van uw nominale premie bepalen omdat u keuze heeft tussen zorgverzekeraar, de verzekeringsvorm en het eigen risico 4. Betaalbare zorg - Door extra prikkels ontstaat er een (milde en gereguleerde vorm van) marktwerking in de zorg waardoor de zorg op termijn betaalbaar blijft. 5. Stroomlijning van wetten - Met de zorgverzekering is ook de Awir ingevoerd. Deze wet stroomlijnt allerlei toeslagen en subsidies waardoor de afhandeling van bijvoorbeeld zorgtoeslag en huursubsidie sneller en efficiënter zal verlopen. 6. Zorgtoeslag - De zorg blijft betaalbaar voor iedereen. Met de zorgverzekering wordt de wet op de Zorgtoeslag ingevoerd. Deze wet voorziet in een bijdrage in de kosten (zorgtoeslag) voor mensen die de nominale premie van de zorgverzekering niet helemaal zelf kunnen betalen."