Zorgtoeslag

Wat is een zorgtoeslag?

"De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of u zorgtoeslag ontvangt, en zo ja de hoogte ervan, is onder andere afhankelijk van:

 • De hoogte van uw (toetsings)inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner;
  • Uw leeftijd (kinderen tot 18 jaar hebben geen recht op zorgtoeslag). Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Of bel met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. Als alleenstaande heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw jaarinkomen niet hoger dan 27.857 euro is heeft u recht op maximaal circa 400 euro zorgtoeslag per jaar. Vormt u samen met anderen een huishouden, dan geldt een max. toetsingsinkomen van 35.116 euro (afgerond) per jaar en heeft u recht op maximaal circa 1.150 euro zorgtoeslag per jaar. Voor de concrete hoogte van uw zorgtoeslag verwijzen wij naar de toeslagmeter op www.toeslagen.nl. De Belastingdienst/Toeslagen beoordeelt of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt, stelt het bedrag vast en keert de toeslag aan u uit. In september krijgen degenen die vermoedelijk recht hebben op de zorgtoeslag een aanvraagformulier. Wanneer u dat formulier uiterlijk vóór 1 november ingevuld terugstuurt, zorgt de Belastingdienst dat u de zorgtoeslag vanaf eind december maandelijks krijgt uitbetaald (dus voordat u premie voor uw nieuwe zorgverzekering moet gaan betalen). Wanneer u in september geen formulier toegestuurd heeft gekregen en toch recht meent te hebben op zorgtoeslag, download dan een aanvraagformulier zorgtoeslag hier. Of bel met de Belastingtelefoon: 0800 0543."

Krijgt iedereen zorgtoeslag?

"Nee, niet iedereen krijgt zorgtoeslag. Of u zorgtoeslag ontvangt, en de hoogte ervan, is afhankelijk van:

 • de hoogte van uw (toetsings)inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner;
 • uw leeftijd (kinderen tot 18 jaar hebben geen recht op zorgtoeslag).
 • Als alleenstaande heeft u recht op zorgtoeslag met een toetsingsinkomen tot 27.857 euro bruto en heeft u recht op maximaal circa 400 euro zorgtoeslag per jaar. Vormt u samen met anderen een huishouden, dan geldt een max. toetsingsinkomen van 35.116 euro per jaar en heeft u recht op maximaal circa 1.150 euro zorgtoeslag per jaar. Voor de concrete hoogte van uw zorgtoeslag verwijzen wij naar de toeslagmeter op www.toeslagen.nl. "

Wie komt in aanmerking voor een zorgtoeslag?

"Algemeen: Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende criteria:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent verzekerd voor uw ziektekosten (verzekeringsplichtig voor de zorgverzekering).
 • U verdient als alleenstaande jaarlijks niet meer dan het toetsingsinkomen van 27.857 euro (afgerond). En als u een (toeslag)partner heeft: U verdient samen jaarlijks niet meer dan het toetsingsinkomen van 35.116 euro (afgerond).
 • De (toetsings)inkomens van aanvrager en toeslagpartner worden bij elkaar opgeteld. De (toetsings)inkomens van kinderen vanaf 18 jaar worden ieder apart bezien, en niet bij die van de ouders opgeteld. Dit betekent:
  • Heeft u een toeslagpartner, dan telt u uw eigen inkomen op bij dat van uw toeslagpartner. Verdient u samen niet meer dan 35.116 euro (afgerond), dan heeft u samen recht op zorgtoeslag.
  • Bent u alleenstaande (evt. met kinderen) en verdient u niet meer dan 27.857 euro (afgerond), dan komt u in aanmerking voor zorgtoeslag.
  • Heeft u kinderen van 18 jaar of ouder die niet meer dan het toetsingsinkomen van 27.857 euro verdienen, dan komen zij apart in aanmerking voor zorgtoeslag.
  • Heeft u kinderen jonger dan 18, dan komen zij niet in aanmerking voor zorgtoeslag.
  • Voorbeelden: 1. Getrouwd echtpaar met 3 thuiswonende kinderen (toetsingsinkomen < 40.000), in de leeftijd van 15, 18 en 19. Alle 3 de kinderen hebben een inkomen (< 25.000 euro). * een keer zorgtoeslag voor een aanvrager+toeslagpartner * twee keer zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 + 19 jaar) 2. Een echtpaar met twee thuiswonende kinderen (toetsingsinkomen < 40.000), een van 17 met een baan en een van 18 zonder werk/uitkering/inkomen (< 25.000). * een keer zorgtoeslag voor een aanvrager+toeslagpartner * een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 jaar) 3. Een echtpaar met twee thuiswonende kinderen (toetsingsinkomen > 40.000), een van 17 met een baan en een van 18 zonder werk/uitkering/inkomen (< 25.000). * een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 jaar) 4. Alleenstaand ouder (toetsingsinkomen < 25.000), met twee kinderen beide jonger dan 18 jaar. * een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande 5. Alleenstaand ouder (toetsingsinkomen > 25.000), met twee kinderen beide jonger dan 18 jaar. * geen zorgtoeslag 6. Alleenstaand ouder (toetsingsinkomen < 25.000), met een kind van 17 met bijbaan en een thuiswonend student van 19 (toetsingsinkomen < 25.000). * twee keer zorgtoeslag voor een alleenstaande (ouder + 19); zij dienen elk apart een aanvraag in. 7. Een uitwonend student zonder studiefinanciering (toetsingsinkomen < 25.000), waarvan de ouders een bijdrage inkomen boven de 40.000 euro hebben. * een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande"