Zorgtoeslag aanvragen

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan?

"In principe is u, wanneer u recht heeft op zorgtoeslag, automatisch een aanvraagformulier zorgtoeslag toegestuurd. Wanneer u dat voor 1 november ingevuld terugstuurt, zorgt de Belastingdienst dat u vanaf eind december maandelijks uw zorgtoeslag krijgt uitbetaald, d.w.z. voordat u premie voor uw nieuwe zorgverzekering moet gaan betalen. Wanneer u geen formulier toegestuurd heeft gekregen en toch recht meent te hebben op zorgtoeslag, download dan een aanvraagformulier zorgtoeslag hier. Of bel met de Belastingtelefoon: (strong>0800-0543"

Hoe stel ik het toetsingsinkomen voor de bepaling van de zorgtoeslag vast?

"Uw toetsingsinkomen is het belastbaar inkomen dat u in 2018 verwacht te krijgen. Dit is een schatting (het gaat dus niet om uw netto-inkomen). Als u een toeslagpartner heeft dient u op het aanvraagformulier ieder uw eigen toetsingsinkomen te vermelden. U kunt het toetsingsinkomen als volgt berekenen: A) U doet aangifte Inkomstenbelasting Als u aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, neemt u het verzamelinkomen van uw meest recente (voorlopige) aanslag Inkomenstenbelasting. Tel hier eventuele buitenlandse inkomsten bij die in Nederland niet belastbaar zijn, of inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld, zoals van een internationale organisatie. Tel bij het eindbedrag op hoeveel inkomen u bruto méér verwacht over het komende jaar. Bijvoorbeeld een loonsverhoging of een extraatje. Uw inkomen kan in het volgende jaar ook minder worden. Trek dan het bedrag af dat u bruto minder verwacht. B) U doet geen aangifte Inkomstenbelasting Heeft u geen aangifte Inkomstenbelasting gedaan, dan neemt u het belastbare bedrag dat u vindt dat op uw laatste jaaropgaaf van uw loon, uitkering of pensioen. Heeft u geen jaaropgaaf, bereken dan uw belastbare loon als volgt: Pak uw laatste loonstrookje en schrijf het belastbare loon (uitkering/pensioen) over. Doe dit maal 12 en tel er het bruto vakantiegeld en een eventuele 13e maand bij op. Tel ook hier eventuele buitenlandse inkomsten bij die in Nederland niet belastbaar zijn, of inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld, zoals van een internationale organisatie. Tel bij het eindbedrag op hoeveel inkomen u bruto méér verwacht over het hele jaar. Bijvoorbeeld een loonsverhoging of een extraatje. Uw inkomen kan in het nieuwe jaar ook minder worden. Trek dan het bedrag af dat u bruto minder verwacht. Als u studiefinanciering heeft, hoeft u de studiefinanciering niet mee te tellen voor het toetsingsinkomen. Deze is uitkering is onbelast."

Wat is een toeslagpartner?

"Een toeslagpartner is de partner die de aanvrager voor de toeslagregeling kan hebben. Voor veel mensen is de echtgenoot, of degene met wie men een geregistreerd partnerschap heeft, de toeslagpartner, maar dat hoeft niet. Ook een medebewoner kan bijvoorbeeld de toeslagpartner zijn. Om te bepalen wie de toeslagpartner is, kunt u het partnerschema raadplegen. Dit vindt u in de toelichting bij het aanvraagformulier dat u in september thuis krijgt. Het partnerschema is vanaf medio augustus ook te vinden op www.toeslagen.nl."

Je moest een schatting doen voor je inkomen in 2018. Krijg je zorgtoeslag terug of dien je bij te betalen als die schatting helemaal verkeerd was?

"De toeslagen die de aanvrager maandelijks ontvangt, worden uitbetaald als voorschot. De Belastingdienst/Toeslagen beoordeelt in 2018 of het werkelijke inkomen over (bijvoorbeeld) 2018 overeen is gekomen met het geschatte inkomen, en of is voldaan aan de overige voorwaarden. De aanvrager ontvangt dan een definitieve beschikking. In deze beschikking staat het definitieve bedrag aan toeslag(en) waarop de aanvrager in 2018 recht had. Zo nodig vindt dan een verrekening plaats van te veel of te weinig ontvangen zorgtoeslag."

Waar kan ik terecht voor hulp bij mijn aanvraag?

"Antwoord: Voor hulp bij het invullen van uw aanvraagformulier kunt u terecht bij: 1. de BelastingTelefoon ( 0800 –0543); 2. het dichtstbijzijnde belastingdienstkantoor (bel voor een afspraak 0800-0543); 3. een Hulp- en informatiepunt (HIP) van uw gemeente of een HIP van uw verhuurder of een HIP van uw zorgverzekeraar. 4. een vak- of ouderenbond; Voor de dichtstbijzijnde HIP of vak- of ouderenbond kunt u bellen met 0800-0543 of kijken op www.toeslagen.nl (kies op deze site 'contact' pagina en kies op contact pagina voor 'adressen HIP's per gemeente'). "