ZorgKiezer

Debat aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissen

22-05-2014 Bron : eerstekamer.nl

De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 mei 2014 plenair gedebatteerd met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) over het wetsvoorstel Aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissen. Dit wetsvoorstel verbetert in de Wet op het notarisambt de regeling voor de legalisatie van handtekeningen van notarissen om praktische bezwaren in verband met grote aantallen legalisaties te ondervangen. De notaris deponeert zijn handtekening en paraaf bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en direct na de eedsaflegging ook bij de griffie van de rechtbank waar de eed is afgelegd. De president van die rechtbank is bevoegd de handtekening te legaliseren en kan andere presidenten binnen het ressort machtigen die handtekening te legaliseren. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van deze dienstverlening verbeterd. Met dit voorstel worden ook de eisen voor benoeming tot notaris en waarnemer versoepeld. Daarnaast worden ook een aantal wetstechnische en redactionele verbeteringen aangebracht.
Op dinsdag 27 mei 2014 wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Vervaltermijn klachtenprocedure
Senator Franken (CDA) uitte bezwaar tegen het versoepelen van de vervaltermijn van drie jaar voor een klacht tegen een notaris. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een klager ook ná drie jaar een ontvankelijke klacht kan indienen wanneer redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de klager in verzuim ... lees meer »

Waarom overstappen via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk op prijs en inhoud alle 61 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd