Privacy statement

Het privacy statement van Zorgkiezer.nl

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens Zorgkiezer.nl van je verwerkt en waarom Zorgkiezer.nl dit doet. Het statement is van toepassing voor alle gegevens die wij van jou verzamelen voor het maken van een vergelijking op onze website of voor het afsluiten van een verzekering.

Je sluit via Zorgkiezer.nl je verzekering online over. Hiervoor moet je persoonlijke gegevens invoeren en wij vinden jouw privacy daarom heel belangrijk. Wij zijn daarom doorlopend bezig om manieren te vinden om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij zullen jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en treden hierbij op als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Het kan zijn dat wij ons privacy statement moeten wijzigen als hiervoor aanleiding is door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. Je vindt de meest actuele versie altijd op onze website. Deze versie is van 24 mei 2018. We raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

In deze verklaring hebben we het over Zorgkiezer.nl. Zorgkiezer.nl is een handelsnaam van DGN Finance BV. DGN Finance BV staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12040344 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30141348. Het bezoekadres van DGN Finance BV is Herengracht 166, 1016BP Amsterdam.

Welke gegevens verwerken wij?

Via Zorgkiezer.nl kan je verschillende diensten afnemen, namelijk:

·         Onze website bezoeken voor een vrijblijvende vergelijking;

·         Het afsluiten van een zorgverzekering;

Afhankelijk van welke dienst je afneemt, vragen wij specifieke gegevens op.

In het geval je alleen de website bezoekt voor een vrijblijvende vergelijking, verwerken wij de volgende gegevens:

·         Persoonsgegevens die je zelf actief invoert voor het maken van een berekening, zoals je postcode, geslacht en een geboortedatum;

·         Je zorgwensen;

·         IP-adres;

·         Browsergegevens, gegevens van je soort telefoon;

·         Locatiegegevens, leeftijdscategorie en geslacht.

Kies je ervoor om daadwerkelijk een overeenkomst met ons aan te gaan voor het afsluiten van een verzekering, dan verwerken we naast bovenstaande gegevens de volgende gegevens van je (en je partner):

·         Naam;

·         Adres;

·         Telefoonnummer en e-mailadres;

·         Geboortedatum en geboorteplaats;

·         Nationaliteit;

·         BSN;

·         Bankrekeningnummer voor incasso premie;

·         Huidige verzekeraar;

·         Gezondheidsvragen (dit is alleen indien je een aanvullende verzekering afsluiten waarvoor gezondheidsvragen worden gesteld).

Het BSN is een bijzonder persoonsgegeven. Dit mogen wij alleen bij jou opvragen in het geval er sprake is van een wettelijke basis hiervoor. Verzekeraars moeten wettelijk gezien bij een aanvraag een BSN ontvangen om jouw aanvraag te kunnen verwerken. Op basis hiervan mogen wij jouw BSN eenmalig verwerken.

Vragen over jouw gezondheid zijn ook een bijzonder persoonsgegeven, aangezien dit over jouw gezondheid gaat. Wij stellen deze vragen alleen als je kiest voor een product waar aanvullende gezondheidsvragen voor worden gesteld. Zonder deze gegevens, kunnen we je namelijk niet aanmelden voor dit product.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij alleen gegevens van je indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Als je alleen gebruik maakt van een vrijblijvende vergelijking op onze website, verzamelen wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

·         Voor het uitvoeren van een juiste vergelijking;

·         Voor het helpen bij en voorkomen van storingen op de website;

·         Voor het verbeteren van onze website;

·         Voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, om zo onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Sluit je daadwerkelijk een verzekering via ons af? Dan verzamelen we jouw gegevens daarnaast voor de volgende doeleinden:

·         Voor het uitvoeren van de overeenkomst;

·         Voor het nakomen van de zorgplicht, bijvoorbeeld door het sturen van een mail bij belangrijke wijzigingen;

·         Voor het trainen en verbeteren van onze medewerkers;

·         Voor het vastleggen van een dossier, zodat we ook een aantal jaren later kunnen kijken waar jouw advies of aanvraag op was gebaseerd;

·         Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft).

Worden jouw gegevens aan derde partijen verstrekt?

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derde partijen als dit nodig is voor het aangaan van de overeenkomst die je via onze website wilt afsluiten. Bijvoorbeeld, als je een verzekering wilt oversluiten bij een verzekeraar, zullen wij jouw gegevens moeten doorsturen aan de verzekeraar. Daarnaast kunnen we via wet verplicht worden om jouw gegevens te delen. Hierbij kan je denken aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Met alle partijen aan wie wij gegevens verstrekken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomsten, weten we zeker dat jouw gegevens goed en veilig worden verwerkt. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Om je altijd goed te kunnen helpen, bewaren we je gegevens maximaal 7 jaar na je laatste contactmoment met Zorgkiezer.nl of na het aflopen van het via ons afgesloten contract. Wij moeten voor 7 jaar jouw gegevens bewaren voor controledoeleinden.

Hoe analyseren wij jouw websitebezoek?

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Zorgkiezer.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina's en/of functionaliteit van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo hoef je bij een tweede bezoek niet alles opnieuw in te vullen. Daarnaast gebruiken wij cookies om je advertenties aan te kunnen bieden die passen bij jouw situatie.

Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, echter wijzen wij je erop dat dit mogelijk ten koste gaat van je gebruikerservaring met onze website. Wil je deze cookies uitzetten, volg dan de volgende stappen:

·         Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar "Hoog"

·         Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij "Cookies voor websites accepteren" uit

·         Voor overige browsers adviseren wij je de Helpsectie van je browser te raadplegen voor instructies omtrent het weigeren van cookies.

 

Bij Cookies maken wij onder andere gebruik van Google Analytics Cookies. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren en hebben het delen van gegevens met derden uitgeschakeld.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Zorgkiezer.nl gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Zorgkiezer.nl heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en je inloggegevens, je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina's van Zorgkiezer.nl verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Indien je nog geen product via Zorgkiezer.nl hebt afgesloten, kan je ons op elk moment verzoeken om je gegevens te verwijderen. Dit kan je doen door een e-mail te sturen aan info@zorgkiezer.nl.

 Indien je een verzekering via ons hebt afgesloten, bewaren wij jouw gegevens minimaal gedurende de looptijd van de verzekering. De reden hiervoor is dat wij een wettelijke zorgplicht hebben voor het afgesloten product gedurende de looptijd van de verzekering. In dat geval kunnen we je dossier helaas niet op verzoek verwijderen.

Wil je weten of alle gegevens die Zorgkiezer.nl van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Je kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen aan info@zorgkiezer.nl onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs. Zorgkiezer.nl kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens het Besluit kostenvergoedingen rechten betrokken Wbp.

Klacht indienen

Als je vindt dat we je privacy niet op de goede manier behandelen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Je kan hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.