Tandartspraktijk Strang

Tandarts Geldermalsen

Meest populaire tandartstarieven

Alle tandartstarieven 2013

I Consultatie en diagnostiek (C)
Code M/T* Prestatie Tarief
C11 ?

Periodieke controle

Periodieke controle
€ 21,92
C13 ?

Probleemgericht consult

Probleemgericht consult
€ 21,09
C22 ?

Schriftelijke medische anamnese

Schriftelijke medische anamnese
€ 21,09
C28 ?

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 99,92
C29 * ?

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 27,76
C65 ?

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 55,51
C80 ?

Mondzorg aan huis

Mondzorg aan huis
€ 16,65
C85 ?

Weekendbehandeling

Weekendbehandeling
€ 21,09
C86 ?

Avondbehandeling

Avondbehandeling
€ 21,09
C87 ?

Nachtbehandeling

Nachtbehandeling
€ 21,09
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code M/T* Prestatie Tarief
X10 ?

Kleine röntgenfoto

Kleine röntgenfoto
€ 15,54
X21 ?

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto
€ 66,61
X22 ?

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 66,61
III Preventieve mondzorg (M)
Code M/T* Prestatie Tarief
M01 ?

Preventieve voorlichting en/of instructie

Preventieve voorlichting en/of instructie
€ 12,44
M02 ?

Consult voor evaluatie van preventie

Consult voor evaluatie van preventie
€ 12,44
M03 ?

Gebitsreiniging

Gebitsreiniging
€ 12,44
M05 ?

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

Beslijpen en/of fluorideren melkelement
€ 24,98
M10 ?

Fluoridebehandeling, methode I

Fluoridebehandeling, methode I
€ 27,76
M20 ?

Fluoridebehandeling, methode II

Fluoridebehandeling, methode II
€ 22,20
M32 ?

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 16,65
M61 * ?

Mondbeschermer

Mondbeschermer
€ 24,98
IV Verdoving (A)
Code M/T* Prestatie Tarief
A10 ?

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€ 13,88
A15 ?

Oppervlakte verdoving

Oppervlakte verdoving
€ 7,22
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Code M/T* Prestatie Tarief
G01 ?

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 138,78
G02 ?

Spieractiviteitsmeting en registratie

Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 88,82
G03 ?

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
€ 61,06
G10 ?

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie
€ 83,27
G33 * ?

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 55,51
G61 ?

Instructie spieroefeningen

Instructie spieroefeningen
€ 55,51
G62 * ?

Occlusale spalk

Occlusale spalk
€ 149,88
G63 * ?

Repositiespalk

Repositiespalk
€ 222,05
G64 ?

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 27,76
G65 * ?

Indirect planmatig inslijpen

Indirect planmatig inslijpen
€ 305,31
G66 ?

Biofeedbacktherapie

Biofeedbacktherapie
€ 49,96
G67 ?

Behandeling triggerpoint

Behandeling triggerpoint
€ 61,06
G69 * ?

Opbeetplaat

Opbeetplaat
€ 61,06
G71 * ?

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 277,65
G72 ?

Controlebezoek MRA

Controlebezoek MRA
€ 27,76
G73 * ?

Reparatie MRA met afdruk

Reparatie MRA met afdruk
€ 44,41
VI Vullingen (V)
Code M/T* Prestatie Tarief
V11 ?

Eénvlaksvulling

Eénvlaksvulling
€ 23,31
V12 ?

Tweevlaksvulling

Tweevlaksvulling
€ 37,19
V13 ?

Drievlaksvulling

Drievlaksvulling
€ 48,29
V14 ?

Kroon van plastisch materiaal

Kroon van plastisch materiaal
€ 88,82
V15 ?

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
€ 67,61
V20 ?

Etsen ten behoeve van composietvulling

Etsen ten behoeve van composietvulling
€ 11,21
V21 ?

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
€ 22,41
V30 ?

Sealen eerste element

Sealen eerste element
€ 24,98
V35 ?

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 13,88
V40 ?

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
€ 5,55
V50 ?

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 11,10
V60 ?

Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping
€ 16,81
V70 * ?

Parapulpaire stift

Parapulpaire stift
€ 11,10
V80 * ?

Wortelkanaalstift

Wortelkanaalstift
€ 19,43
V85 * ?

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 8,33
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code M/T* Prestatie Tarief
E01 ?

Wortelkanaalbehandeling consult

Wortelkanaalbehandeling consult
€ 21,09
E02 ?

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 38,86
E03 ?

Consult na tandheelkundig ongeval

Consult na tandheelkundig ongeval
€ 30,53
E04 ?

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
€ 47,30
E13 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 99,92
E14 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 144,33
E16 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 188,74
E17 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 233,15
E19 ?

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
€ 16,65
E40 ?

Directe pulpa-overkapping

Directe pulpa-overkapping
€ 27,76
E42 ?

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 11,10
E43 * ?

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 22,20
E44 ?

Verwijderen spalk

Verwijderen spalk
€ 5,55
E45 ?

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam
€ 11,10
E51 ?

Verwijderen van kroon of brug

Verwijderen van kroon of brug
€ 33,31
E52 ?

Moeilijke wortelkanaalopening

Moeilijke wortelkanaalopening
€ 27,76
E53 ?

Verwijderen van wortelstift

Verwijderen van wortelstift
€ 38,86
E54 ?

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 27,76
E55 ?

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 27,76
E56 ?

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 38,86
E57 ?

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 27,76
E66 ?

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 44,41
E77 ?

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 55,51
E78 ?

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 27,76
E85 ?

Elektronische lengtebepaling

Elektronische lengtebepaling
€ 13,88
E90 ?

Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, eerste zitting
€ 44,41
E95 ?

Inwendig bleken, elke volgende zitting

Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 16,65
E97 * ?

Uitwendig bleken per kaak

Uitwendig bleken per kaak
€ 69,39
E98 ?

Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Materialen voor thuisbleken Kostprijs
€ 10,00
VIII Kronen en bruggen (R)
Code M/T* Prestatie Tarief
R08 * ?

Eenvlaks composiet inlay

Eenvlaks composiet inlay
€ 66,61
R09 * ?

Tweevlaks composiet inlay

Tweevlaks composiet inlay
€ 127,68
R10 * ?

Drievlaks composiet inlay

Drievlaks composiet inlay
€ 166,53
R11 * ?

Eenvlaksinlay

Eenvlaksinlay
€ 99,92
R12 * ?

Tweevlaksinlay

Tweevlaksinlay
€ 155,43
R13 * ?

Drievlaksinlay

Drievlaksinlay
€ 222,05
R14 ?

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

Toeslag voor aangegoten pin, per pin
€ 28,02
R24 * ?

Kroon

Kroon
€ 244,25
R28 * ?

Endokroon, indirect vervaardigd

Endokroon, indirect vervaardigd
€ 66,61
R29 ?

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
€ 55,51
R31 ?

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 33,31
R32 * ?

Gegoten opbouw, indirecte methode

Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 55,51
R33 * ?

Gegoten opbouw, directe methode

Gegoten opbouw, directe methode
€ 111,02
R40 * ?

Eerste brugtussendeel

Eerste brugtussendeel
€ 166,53
R45 * ?

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 83,27
R46 * ?

Brugverankering, per anker

Brugverankering, per anker
€ 55,51
R49 ?

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 138,78
R50 * ?

Metalen fixatiekap met afdruk

Metalen fixatiekap met afdruk
€ 27,76
R55 * ?

Gipsslot met extra afdruk

Gipsslot met extra afdruk
€ 27,76
R60 * ?

Plakbrug zonder preparatie

Plakbrug zonder preparatie
€ 111,02
R61 * ?

Plakbrug met preparatie

Plakbrug met preparatie
€ 166,53
R65 ?

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 38,86
R66 ?

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 22,20
R70 ?

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 61,06
R71 * ?

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 61,06
R72 ?

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 33,31
R73 ?

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 22,20
R74 ?

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 22,20
R75 ?

Opnieuw vastzetten plakbrug

Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 55,51
R76 ?

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 27,76
R77 ?

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 27,76
R78 * ?

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 66,60
R79 * ?

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 111,02
R80 * ?

Temporaire, eerste voorziening

Temporaire, eerste voorziening
€ 27,76
R85 * ?

Temporaire, volgende voorziening

Temporaire, volgende voorziening
€ 11,10
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Code M/T* Prestatie Tarief
H11 ?

Trekken tand of kies

Trekken tand of kies
€ 41,63
H16 ?

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 31,09
H21 ?

Kosten hechtmateriaal

Kosten hechtmateriaal
€ 5,99
H26 ?

Hechten weke delen

Hechten weke delen
€ 61,06
H35 ?

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 66,61
H40 ?

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 49,96
H41 ?

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 33,31
XI Kunstgebitten (P)
Code M/T* Prestatie Tarief
P01 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 38,86
P02 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
€ 83,27
P03 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 55,51
P04 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
€ 83,27
P06 ?

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 38,86
P07 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 16,65
P08 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 44,41
P10 * ?

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
€ 83,27
P14 ?

Individuele afdruk met randopbouw

Individuele afdruk met randopbouw
€ 61,06
P15 * ?

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
€ 166,53
P16 ?

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 61,06
P17 ?

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 55,51
P18 ?

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 16,65
P21 * ?

Volledig kunstgebit bovenkaak

Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 166,53
P25 * ?

Volledig kunstgebit onderkaak

Volledig kunstgebit onderkaak
€ 222,05
P27 ?

Reoccluderen

Reoccluderen
€ 55,51
P28 ?

Naregistratie en remounten

Naregistratie en remounten
€ 55,51
P29 ?

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 44,41
P30 * ?

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 360,82
P31 * ?

Wortelkap met stift

Wortelkap met stift
€ 138,78
P32 ?

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
€ 83,27
P33 ?

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 55,51
P34 * ?

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Frame kunstgebit, 1-4 elementen
€ 227,60
P35 * ?

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Frame kunstgebit, 5-13 elementen
€ 310,86
P36 ?

Individuele afdruk zonder randopbouw

Individuele afdruk zonder randopbouw
€ 27,76
P37 ?

Frontopstelling in aparte zitting

Frontopstelling in aparte zitting
€ 33,31
P38 ?

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
€ 61,06
P39 ?

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 83,27
P40 ?

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 13,88
P41 ?

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 27,76
P42 ?

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 27,76
P43 ?

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 33,31
P45 * ?

Noodkunstgebit

Noodkunstgebit
€ 111,02
P51 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 38,86
P52 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
€ 83,27
P53 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 55,51
P54 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
€ 83,27
P56 ?

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame kunstgebit

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame kunstgebit
€ 38,86
P57 * ?

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk
€ 16,65
P58 * ?

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk
€ 44,41
P60 ?

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 33,31
P65 ?

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
€ 27,76
P70 * ?

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage
€ 155,43
P78 * ?

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
€ 44,41
P79 * ?

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
€ 44,41
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code M/T* Prestatie Tarief
T11 ?

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 147,11
T12 ?

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 160,98
T21 ?

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
€ 29,98
T22 ?

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
€ 22,20
T31 ?

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 86,04
T32 ?

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 99,92
T33 ?

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 44,41
T51 ?

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 77,72
T52 ?

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 58,29
T53 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 112,13
T54 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 84,38
T55 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 149,33
T56 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 112,13
T57 ?

Toepassing lokaal medicament

Toepassing lokaal medicament
€ 59,95
T60 ?

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 147,11
T61 ?

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 160,98
T91 ?

Pocketregistratie

Pocketregistratie
€ 33,31
T92 ?

Parodontiumregistratie

Parodontiumregistratie
€ 66,61
T93 ?

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 38,86
T94 ?

Behandeling tandvleesabces

Behandeling tandvleesabces
€ 74,94
T95 * ?

(Draad)Spalk

(Draad)Spalk
€ 22,20
XIII Implantaten (J)
Code M/T* Prestatie Tarief
J40 * ?

Twee magneten/drukknoppen

Twee magneten/drukknoppen
€ 172,09
J41 * ?

Elke volgende magneet, drukknop

Elke volgende magneet, drukknop
€ 38,86
J42 * ?

Staaf tussen twee implantaten

Staaf tussen twee implantaten
€ 227,60
J43 * ?

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 72,16
J44 * ?

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 27,76
J50 * ?

Boven- en onder klikgebit

Boven- en onder klikgebit
€ 571,77
J51 * ?

Onder-klikgebit

Onder-klikgebit
€ 371,93
J52 * ?

Boven-klikgebit

Boven-klikgebit
€ 371,93
J53 * ?

Omvorming klikgebit

Omvorming klikgebit
€ 111,02
J54 * ?

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 144,33
J55 * ?

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 166,53
J56 * ?

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 194,29
J57 ?

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 94,37
J58 ?

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 122,13
J59 ?

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
€ 149,88
XIV Uurtarieven (U)
Code M/T* Prestatie Tarief
U05 ?

Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten
€ 12,44
U10 ?

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
€ 149,33

Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.