Mondzorgcentrum Giethoorn

Tandarts Giethoorn

Meest populaire tandartstarieven

Alle tandartstarieven 2013

I Consultatie en diagnostiek (C)
Code M/T* Prestatie Tarief
C11 ?

Periodieke controle

Periodieke controle
€ 20,52
C22 ?

Schriftelijke medische anamnese

Schriftelijke medische anamnese
€ 20,52
C28 ?

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 49,00
C29 * ?

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 27,00
C65 ?

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 53,99
C80 ?

Mondzorg aan huis

Mondzorg aan huis
€ 16,20
C84 ?

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
€ 43,19
C85 ?

Weekendbehandeling

Weekendbehandeling
€ 20,52
C86 ?

Avondbehandeling

Avondbehandeling
€ 20,52
C87 ?

Nachtbehandeling

Nachtbehandeling
€ 20,52
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code M/T* Prestatie Tarief
X21 ?

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto
€ 64,79
X22 ?

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 64,79
X24 ?

Schedelfoto

Schedelfoto
€ 29,15
X25 ?

Maken meerdimensionale kaakfoto

Maken meerdimensionale kaakfoto
€ 129,58
X26 ?

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 53,99
III Preventieve mondzorg (M)
Code M/T* Prestatie Tarief
M01 ?

Preventieve voorlichting en/of instructie

Preventieve voorlichting en/of instructie
€ 12,10
M02 ?

Consult voor evaluatie van preventie

Consult voor evaluatie van preventie
€ 12,10
M03 ?

Gebitsreiniging

Gebitsreiniging
€ 12,10
M05 ?

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

Beslijpen en/of fluorideren melkelement
€ 24,30
M10 ?

Fluoridebehandeling, methode I

Fluoridebehandeling, methode I
€ 27,00
M20 ?

Fluoridebehandeling, methode II

Fluoridebehandeling, methode II
€ 21,60
M32 ?

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 16,20
M61 * ?

Mondbeschermer

Mondbeschermer
€ 24,30
IV Verdoving (A)
Code M/T* Prestatie Tarief
A10 ?

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€ 13,50
A15 ?

Oppervlakte verdoving

Oppervlakte verdoving
€ 7,02
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Code M/T* Prestatie Tarief
G01 ?

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 34,98
G02 ?

Spieractiviteitsmeting en registratie

Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 86,38
G03 ?

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
€ 59,39
G11 ?

Scharnierasbepaling

Scharnierasbepaling
€ 80,99
G12 ?

Centrale relatiebepaling

Centrale relatiebepaling
€ 75,59
G13 ?

Protrale/laterale bepalingen

Protrale/laterale bepalingen
€ 53,99
G14 ?

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 485,91
G15 ?

Voor het behouden van beethoogte

Voor het behouden van beethoogte
€ 27,00
G16 ?

Therapeutische positiebepaling

Therapeutische positiebepaling
€ 27,00
G20 ?

Beetregistratie intra-oraal

Beetregistratie intra-oraal
€ 53,99
G33 * ?

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 53,99
G61 ?

Instructie spieroefeningen

Instructie spieroefeningen
€ 53,99
G62 * ?

Occlusale spalk

Occlusale spalk
€ 145,77
G63 * ?

Repositiespalk

Repositiespalk
€ 215,96
G64 ?

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 27,00
G65 * ?

Indirect planmatig inslijpen

Indirect planmatig inslijpen
€ 296,95
G66 ?

Biofeedbacktherapie

Biofeedbacktherapie
€ 48,59
G67 ?

Behandeling triggerpoint

Behandeling triggerpoint
€ 59,39
G69 * ?

Opbeetplaat

Opbeetplaat
€ 59,39
G71 * ?

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 269,95
G72 ?

Controlebezoek MRA

Controlebezoek MRA
€ 27,00
G73 * ?

Reparatie MRA met afdruk

Reparatie MRA met afdruk
€ 43,19
V Verdoving door middel van een roesje (B)
Code M/T* Prestatie Tarief
B10 ?

Introductie roesje (lachgassedatie)

Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 27,00
B11 ?

Toediening roesje (lachgassedatie)

Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 27,00
B12 ?

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 34,82
VI Vullingen (V)
Code M/T* Prestatie Tarief
V12 ?

Tweevlaksvulling

Tweevlaksvulling
€ 35,09
V13 ?

Drievlaksvulling

Drievlaksvulling
€ 45,89
V14 ?

Kroon van plastisch materiaal

Kroon van plastisch materiaal
€ 64,79
V20 ?

Etsen ten behoeve van composietvulling

Etsen ten behoeve van composietvulling
€ 10,80
V21 ?

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
€ 21,60
V30 ?

Sealen eerste element

Sealen eerste element
€ 24,30
V35 ?

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 13,50
V40 ?

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
€ 5,40
V50 ?

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 10,80
V60 ?

Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping
€ 16,20
V70 * ?

Parapulpaire stift

Parapulpaire stift
€ 10,80
V80 * ?

Wortelkanaalstift

Wortelkanaalstift
€ 18,90
V85 * ?

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 8,10
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code M/T* Prestatie Tarief
E01 ?

Wortelkanaalbehandeling consult

Wortelkanaalbehandeling consult
€ 20,52
E02 ?

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 37,79
E03 ?

Consult na tandheelkundig ongeval

Consult na tandheelkundig ongeval
€ 29,69
E04 ?

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
€ 45,50
E13 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 97,18
E14 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 140,34
E16 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 183,57
E17 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 226,76
E31 ?

Snij-/ hoektand

Snij-/ hoektand
€ 107,98
E32 ?

Premolaar

Premolaar
€ 151,17
E33 ?

Molaar

Molaar
€ 194,37
E34 * ?

Aanbrengen retrograde vulling

Aanbrengen retrograde vulling
€ 21,60
E36 * ?

Het trekken van een element met re-implantatie

Het trekken van een element met re-implantatie
€ 75,59
E37 ?

Kijkoperatie

Kijkoperatie
€ 64,79
E40 ?

Directe pulpa-overkapping

Directe pulpa-overkapping
€ 27,00
E42 ?

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 10,80
E43 * ?

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 21,60
E44 ?

Verwijderen spalk

Verwijderen spalk
€ 5,40
E45 ?

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam
€ 10,80
E51 ?

Verwijderen van kroon of brug

Verwijderen van kroon of brug
€ 32,39
E52 ?

Moeilijke wortelkanaalopening

Moeilijke wortelkanaalopening
€ 27,00
E53 ?

Verwijderen van wortelstift

Verwijderen van wortelstift
€ 37,79
E54 ?

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 27,00
E55 ?

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 27,00
E56 ?

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 37,79
E57 ?

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 27,00
E60 ?

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 43,19
E61 ?

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 75,59
E62 ?

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 48,59
E63 * ?

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
€ 40,49
E64 ?

Afsluiting van open wortelpunt

Afsluiting van open wortelpunt
€ 43,19
E66 ?

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 43,19
E85 ?

Elektronische lengtebepaling

Elektronische lengtebepaling
€ 13,50
E87 ?

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 53,99
E90 ?

Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, eerste zitting
€ 43,19
E95 ?

Inwendig bleken, elke volgende zitting

Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 16,20
E97 * ?

Uitwendig bleken per kaak

Uitwendig bleken per kaak
€ 67,49
VIII Kronen en bruggen (R)
Code M/T* Prestatie Tarief
R08 * ?

Eenvlaks composiet inlay

Eenvlaks composiet inlay
€ 64,79
R09 * ?

Tweevlaks composiet inlay

Tweevlaks composiet inlay
€ 124,18
R10 * ?

Drievlaks composiet inlay

Drievlaks composiet inlay
€ 161,97
R11 * ?

Eenvlaksinlay

Eenvlaksinlay
€ 97,18
R12 * ?

Tweevlaksinlay

Tweevlaksinlay
€ 151,17
R13 * ?

Drievlaksinlay

Drievlaksinlay
€ 215,96
R14 ?

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

Toeslag voor aangegoten pin, per pin
€ 27,00
R24 * ?

Kroon

Kroon
€ 237,56
R28 * ?

Endokroon, indirect vervaardigd

Endokroon, indirect vervaardigd
€ 64,79
R29 ?

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
€ 53,99
R31 ?

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 32,39
R32 * ?

Gegoten opbouw, indirecte methode

Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 53,99
R33 * ?

Gegoten opbouw, directe methode

Gegoten opbouw, directe methode
€ 107,98
R40 * ?

Eerste brugtussendeel

Eerste brugtussendeel
€ 161,97
R45 * ?

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 80,99
R46 * ?

Brugverankering, per anker

Brugverankering, per anker
€ 53,99
R49 ?

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 134,98
R50 * ?

Metalen fixatiekap met afdruk

Metalen fixatiekap met afdruk
€ 27,00
R55 * ?

Gipsslot met extra afdruk

Gipsslot met extra afdruk
€ 27,00
R60 * ?

Plakbrug zonder preparatie

Plakbrug zonder preparatie
€ 107,98
R61 * ?

Plakbrug met preparatie

Plakbrug met preparatie
€ 161,97
R65 ?

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 37,79
R66 ?

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 21,60
R70 ?

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 59,39
R71 * ?

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 59,39
R72 ?

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 32,39
R73 ?

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 21,60
R74 ?

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 21,60
R75 ?

Opnieuw vastzetten plakbrug

Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 53,99
R76 ?

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 27,00
R77 ?

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 27,00
R78 * ?

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 64,79
R79 * ?

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 107,98
R80 * ?

Temporaire, eerste voorziening

Temporaire, eerste voorziening
€ 10,80
R85 * ?

Temporaire, volgende voorziening

Temporaire, volgende voorziening
€ 27,00
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Code M/T* Prestatie Tarief
H11 ?

Trekken tand of kies

Trekken tand of kies
€ 40,49
H16 ?

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 30,23
H21 ?

Kosten hechtmateriaal

Kosten hechtmateriaal
€ 5,76
H26 ?

Hechten weke delen

Hechten weke delen
€ 59,39
H35 ?

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 64,79
H40 ?

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 48,59
H41 ?

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 32,39
H42 ?

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 64,79
H43 ?

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
€ 86,38
H44 ?

Primaire antrumsluiting

Primaire antrumsluiting
€ 59,39
H50 ?

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 53,99
H55 ?

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 16,20
H59 ?

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 75,59
H60 ?

Marsupialisatie

Marsupialisatie
€ 75,59
H65 ?

Primaire sluiting

Primaire sluiting
€ 145,77
H70 ?

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 75,59
H75 ?

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 145,77
H80 ?

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 102,58
H85 ?

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 172,77
H90 ?

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 53,99
XI Kunstgebitten (P)
Code M/T* Prestatie Tarief
P01 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 37,79
P02 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
€ 80,99
P03 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 53,99
P04 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
€ 80,99
P06 ?

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 37,79
P07 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 16,20
P08 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 43,19
P14 ?

Individuele afdruk met randopbouw

Individuele afdruk met randopbouw
€ 59,39
P16 ?

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 161,97
P17 ?

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 27,00
P18 ?

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 16,20
P21 * ?

Volledig kunstgebit bovenkaak

Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 161,97
P25 * ?

Volledig kunstgebit onderkaak

Volledig kunstgebit onderkaak
€ 215,96
P27 ?

Reoccluderen

Reoccluderen
€ 53,99
P28 ?

Naregistratie en remounten

Naregistratie en remounten
€ 53,99
P29 ?

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 43,19
P30 * ?

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 350,94
P31 * ?

Wortelkap met stift

Wortelkap met stift
€ 134,98
P32 ?

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
€ 80,99
P33 ?

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 53,99
P36 ?

Individuele afdruk zonder randopbouw

Individuele afdruk zonder randopbouw
€ 27,00
P37 ?

Frontopstelling in aparte zitting

Frontopstelling in aparte zitting
€ 32,39
P38 ?

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
€ 59,39
P39 ?

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 80,99
P40 ?

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 13,50
P41 ?

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 27,00
P42 ?

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 27,00
P43 ?

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 32,39
P45 * ?

Noodkunstgebit

Noodkunstgebit
€ 107,98
P51 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 37,79
P52 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
€ 80,99
P53 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 53,99
P54 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
€ 80,99
P56 ?

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame kunstgebit

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame kunstgebit
€ 37,79
P57 * ?

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk
€ 16,20
P58 * ?

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk
€ 43,19
P65 ?

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
€ 32,39
P70 * ?

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage
€ 151,17
P78 * ?

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
€ 43,19
P79 * ?

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
€ 43,19
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code M/T* Prestatie Tarief
T11 ?

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 143,07
T12 ?

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 156,57
T21 ?

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
€ 29,15
T33 ?

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 43,19
T51 ?

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 75,59
T53 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 109,09
T55 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 14,23
T60 ?

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 143,07
T61 ?

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 156,57
T70 ?

Flapoperatie tussen 2 elementen

Flapoperatie tussen 2 elementen
€ 175,47
T73 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 53,99
T75 ?

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 140,37
T76 ?

Tuber- of retromolaarplastiek

Tuber- of retromolaarplastiek
€ 67,49
T81 ?

Tuber- of retromolaarplastiek

Tuber- of retromolaarplastiek
€ 116,08
T82 ?

Tandvleescorrectie, per element

Tandvleescorrectie, per element
€ 94,48
T86 ?

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 175,47
T87 ?

Kroonverlenging per element

Kroonverlenging per element
€ 175,47
T88 ?

Kroonverlenging per sextant

Kroonverlenging per sextant
€ 323,94
T89 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 53,99
T90 ?

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 145,23

Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.