Tandartspraktijk Hoogeveen

Tandarts Hoogeveen

Meest populaire tandartstarieven

Alle tandartstarieven 2013

I Consultatie en diagnostiek (C)
Code M/T* Prestatie Tarief
C11 ?

Periodieke controle

Periodieke controle
€ 20,52
C13 ?

Probleemgericht consult

Probleemgericht consult
€ 20,52
C22 ?

Schriftelijke medische anamnese

Schriftelijke medische anamnese
€ 20,52
C29 * ?

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 27,00
C80 ?

Mondzorg aan huis

Mondzorg aan huis
€ 16,20
C84 ?

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
€ 43,19
C85 ?

Weekendbehandeling

Weekendbehandeling
€ 20,52
C86 ?

Avondbehandeling

Avondbehandeling
€ 20,52
C87 ?

Nachtbehandeling

Nachtbehandeling
€ 20,52
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code M/T* Prestatie Tarief
X21 ?

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto
€ 64,79
X24 ?

Schedelfoto

Schedelfoto
€ 29,15
X25 ?

Maken meerdimensionale kaakfoto

Maken meerdimensionale kaakfoto
€ 129,58
X26 ?

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 53,99
III Preventieve mondzorg (M)
Code M/T* Prestatie Tarief
M01 ?

Preventieve voorlichting en/of instructie

Preventieve voorlichting en/of instructie
€ 12,10
M02 ?

Consult voor evaluatie van preventie

Consult voor evaluatie van preventie
€ 12,10
M03 ?

Gebitsreiniging

Gebitsreiniging
€ 12,10
M05 ?

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

Beslijpen en/of fluorideren melkelement
€ 24,30
M10 ?

Fluoridebehandeling, methode I

Fluoridebehandeling, methode I
€ 27,00
M20 ?

Fluoridebehandeling, methode II

Fluoridebehandeling, methode II
€ 21,60
M32 ?

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 16,20
M61 * ?

Mondbeschermer

Mondbeschermer
€ 24,30
IV Verdoving (A)
Code M/T* Prestatie Tarief
A10 ?

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€ 13,50
A15 ?

Oppervlakte verdoving

Oppervlakte verdoving
€ 7,02
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Code M/T* Prestatie Tarief
G01 ?

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 134,98
G02 ?

Spieractiviteitsmeting en registratie

Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 86,38
G11 ?

Scharnierasbepaling

Scharnierasbepaling
€ 80,99
G12 ?

Centrale relatiebepaling

Centrale relatiebepaling
€ 75,59
G13 ?

Protrale/laterale bepalingen

Protrale/laterale bepalingen
€ 53,99
G15 ?

Voor het behouden van beethoogte

Voor het behouden van beethoogte
€ 27,00
G16 ?

Therapeutische positiebepaling

Therapeutische positiebepaling
€ 27,00
G20 ?

Beetregistratie intra-oraal

Beetregistratie intra-oraal
€ 53,99
G33 * ?

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 53,99
G61 ?

Instructie spieroefeningen

Instructie spieroefeningen
€ 53,99
G62 * ?

Occlusale spalk

Occlusale spalk
€ 145,77
G63 * ?

Repositiespalk

Repositiespalk
€ 215,96
G64 ?

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 27,00
G65 * ?

Indirect planmatig inslijpen

Indirect planmatig inslijpen
€ 296,95
G66 ?

Biofeedbacktherapie

Biofeedbacktherapie
€ 48,59
G67 ?

Behandeling triggerpoint

Behandeling triggerpoint
€ 59,39
G69 * ?

Opbeetplaat

Opbeetplaat
€ 59,39
G71 * ?

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 269,95
G72 ?

Controlebezoek MRA

Controlebezoek MRA
€ 27,00
G73 * ?

Reparatie MRA met afdruk

Reparatie MRA met afdruk
€ 43,19
V Verdoving door middel van een roesje (B)
Code M/T* Prestatie Tarief
B10 ?

Introductie roesje (lachgassedatie)

Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 27,00
B11 ?

Toediening roesje (lachgassedatie)

Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 27,00
B12 ?

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 34,82
VI Vullingen (V)
Code M/T* Prestatie Tarief
V12 ?

Tweevlaksvulling

Tweevlaksvulling
€ 35,09
V13 ?

Drievlaksvulling

Drievlaksvulling
€ 45,89
V14 ?

Kroon van plastisch materiaal

Kroon van plastisch materiaal
€ 64,79
V20 ?

Etsen ten behoeve van composietvulling

Etsen ten behoeve van composietvulling
€ 10,80
V30 ?

Sealen eerste element

Sealen eerste element
€ 24,30
V35 ?

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 13,50
V60 ?

Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping
€ 16,20
V70 * ?

Parapulpaire stift

Parapulpaire stift
€ 10,80
V80 * ?

Wortelkanaalstift

Wortelkanaalstift
€ 18,90
V85 * ?

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 8,10
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code M/T* Prestatie Tarief
E01 ?

Wortelkanaalbehandeling consult

Wortelkanaalbehandeling consult
€ 20,52
E02 ?

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 37,79
E03 ?

Consult na tandheelkundig ongeval

Consult na tandheelkundig ongeval
€ 29,69
E13 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 97,18
E14 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 140,37
E16 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 183,57
E19 ?

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
€ 16,20
E31 ?

Snij-/ hoektand

Snij-/ hoektand
€ 107,98
E32 ?

Premolaar

Premolaar
€ 151,17
E33 ?

Molaar

Molaar
€ 194,37
E34 * ?

Aanbrengen retrograde vulling

Aanbrengen retrograde vulling
€ 21,60
E36 * ?

Het trekken van een element met re-implantatie

Het trekken van een element met re-implantatie
€ 75,59
E37 ?

Kijkoperatie

Kijkoperatie
€ 64,79
E40 ?

Directe pulpa-overkapping

Directe pulpa-overkapping
€ 27,00
E44 ?

Verwijderen spalk

Verwijderen spalk
€ 5,40
E45 ?

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam
€ 10,80
E51 ?

Verwijderen van kroon of brug

Verwijderen van kroon of brug
€ 32,39
E52 ?

Moeilijke wortelkanaalopening

Moeilijke wortelkanaalopening
€ 27,00
E53 ?

Verwijderen van wortelstift

Verwijderen van wortelstift
€ 37,79
E54 ?

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 27,00
E55 ?

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 27,00
E56 ?

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 37,79
E60 ?

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 43,19
E64 ?

Afsluiting van open wortelpunt

Afsluiting van open wortelpunt
€ 43,19
E66 ?

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 43,19
E85 ?

Elektronische lengtebepaling

Elektronische lengtebepaling
€ 13,50
E90 ?

Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, eerste zitting
€ 43,19
E95 ?

Inwendig bleken, elke volgende zitting

Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 16,20
E97 * ?

Uitwendig bleken per kaak

Uitwendig bleken per kaak
€ 67,49
VIII Kronen en bruggen (R)
Code M/T* Prestatie Tarief
R08 * ?

Eenvlaks composiet inlay

Eenvlaks composiet inlay
€ 64,79
R09 * ?

Tweevlaks composiet inlay

Tweevlaks composiet inlay
€ 124,18
R10 * ?

Drievlaks composiet inlay

Drievlaks composiet inlay
€ 161,97
R11 * ?

Eenvlaksinlay

Eenvlaksinlay
€ 97,18
R12 * ?

Tweevlaksinlay

Tweevlaksinlay
€ 151,17
R13 * ?

Drievlaksinlay

Drievlaksinlay
€ 215,96
R14 ?

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

Toeslag voor aangegoten pin, per pin
€ 27,00
R24 * ?

Kroon

Kroon
€ 237,56
R28 * ?

Endokroon, indirect vervaardigd

Endokroon, indirect vervaardigd
€ 64,79
R29 ?

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
€ 53,99
R31 ?

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 32,39
R32 * ?

Gegoten opbouw, indirecte methode

Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 53,99
R33 * ?

Gegoten opbouw, directe methode

Gegoten opbouw, directe methode
€ 107,98
R40 * ?

Eerste brugtussendeel

Eerste brugtussendeel
€ 161,97
R45 * ?

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 80,99
R46 * ?

Brugverankering, per anker

Brugverankering, per anker
€ 53,99
R49 ?

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 134,98
R50 * ?

Metalen fixatiekap met afdruk

Metalen fixatiekap met afdruk
€ 27,00
R55 * ?

Gipsslot met extra afdruk

Gipsslot met extra afdruk
€ 27,00
R60 * ?

Plakbrug zonder preparatie

Plakbrug zonder preparatie
€ 107,98
R61 * ?

Plakbrug met preparatie

Plakbrug met preparatie
€ 161,97
R70 ?

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 59,39
R72 ?

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 32,39
R73 ?

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 21,60
R74 ?

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 21,60
R75 ?

Opnieuw vastzetten plakbrug

Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 53,99
R76 ?

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 27,00
R78 * ?

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 64,79
R79 * ?

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 107,98
R80 * ?

Temporaire, eerste voorziening

Temporaire, eerste voorziening
€ 27,00
R85 * ?

Temporaire, volgende voorziening

Temporaire, volgende voorziening
€ 10,80
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Code M/T* Prestatie Tarief
H11 ?

Trekken tand of kies

Trekken tand of kies
€ 40,49
H21 ?

Kosten hechtmateriaal

Kosten hechtmateriaal
€ 5,76
H26 ?

Hechten weke delen

Hechten weke delen
€ 59,39
H40 ?

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 48,59
H41 ?

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 32,39
H44 ?

Primaire antrumsluiting

Primaire antrumsluiting
€ 59,39
H59 ?

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 75,59
H60 ?

Marsupialisatie

Marsupialisatie
€ 75,59
H65 ?

Primaire sluiting

Primaire sluiting
€ 145,77
XI Kunstgebitten (P)
Code M/T* Prestatie Tarief
P06 ?

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 37,79
P07 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 16,20
P08 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 43,19
P14 ?

Individuele afdruk met randopbouw

Individuele afdruk met randopbouw
€ 59,39
P21 * ?

Volledig kunstgebit bovenkaak

Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 161,97
P25 * ?

Volledig kunstgebit onderkaak

Volledig kunstgebit onderkaak
€ 215,96
P27 ?

Reoccluderen

Reoccluderen
€ 53,99
P28 ?

Naregistratie en remounten

Naregistratie en remounten
€ 53,99
P30 * ?

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 350,94
P31 * ?

Wortelkap met stift

Wortelkap met stift
€ 134,98
P36 ?

Individuele afdruk zonder randopbouw

Individuele afdruk zonder randopbouw
€ 27,00
P37 ?

Frontopstelling in aparte zitting

Frontopstelling in aparte zitting
€ 32,39
P39 ?

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 80,99
P41 ?

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 27,00
P42 ?

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 27,00
P43 ?

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 32,39
P45 * ?

Noodkunstgebit

Noodkunstgebit
€ 107,98
P65 ?

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
€ 27,00
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code M/T* Prestatie Tarief
T11 ?

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 143,07
T57 ?

Toepassing lokaal medicament

Toepassing lokaal medicament
€ 80,99
T60 ?

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 143,07
T61 ?

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 156,57
T70 ?

Flapoperatie tussen 2 elementen

Flapoperatie tussen 2 elementen
€ 175,47
T73 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 53,99
T74 ?

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
€ 145,23
T76 ?

Tuber- of retromolaarplastiek

Tuber- of retromolaarplastiek
€ 67,49
T80 ?

Tandvleestransplantaat

Tandvleestransplantaat
€ 116,08
T81 ?

Tuber- of retromolaarplastiek

Tuber- of retromolaarplastiek
€ 94,48
T82 ?

Tandvleescorrectie, per element

Tandvleescorrectie, per element
€ 51,29
T86 ?

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 175,47
T87 ?

Kroonverlenging per element

Kroonverlenging per element
€ 175,47
T88 ?

Kroonverlenging per sextant

Kroonverlenging per sextant
€ 323,94
T89 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 53,99
T90 ?

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 145,23
T91 ?

Pocketregistratie

Pocketregistratie
€ 32,39
T92 ?

Parodontiumregistratie

Parodontiumregistratie
€ 64,79
T94 ?

Behandeling tandvleesabces

Behandeling tandvleesabces
€ 72,89
T95 * ?

(Draad)Spalk

(Draad)Spalk
€ 21,60
XIII Implantaten (J)
Code M/T* Prestatie Tarief
J01 ?

Initieel onderzoek implantologie

Initieel onderzoek implantologie
€ 70,19
J02 ?

Verlengd onderzoek implantologie

Verlengd onderzoek implantologie
€ 107,98
J03 * ?

Proefopstelling

Proefopstelling
€ 145,77
J05 ?

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 48,59
J06 ?

Vrijleggen foramen mentale

Vrijleggen foramen mentale
€ 32,39
J08 * ?

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Aanbrengen botvervangers in extractie wond
€ 21,60
J09 * ?

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
€ 259,15
J11 ?

Prepareren donorplaats

Prepareren donorplaats
€ 145,77
J17 * ?

Aanvullende ophoging bodem bijholte

Aanvullende ophoging bodem bijholte
€ 140,37
J18 * ?

Ophoging bodem bijholte orthograad

Ophoging bodem bijholte orthograad
€ 64,79
J19 ?

Toeslag esthetische zone

Toeslag esthetische zone
€ 70,19
J20 * ?

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Plaatsen eerste implantaat, per kaak
€ 210,56
J23 * ?

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
€ 80,99
J26 ?

Moeizaam verwijderen implantaat

Moeizaam verwijderen implantaat
€ 178,17
J27 * ?

Vervangen implantaat

Vervangen implantaat
€ 210,56
J30 ?

Bindweefseltransplantaat, eerste

Bindweefseltransplantaat, eerste
€ 113,38
J31 ?

Volgende bindweefseltransplantaat

Volgende bindweefseltransplantaat
€ 53,99
J40 * ?

Twee magneten/drukknoppen

Twee magneten/drukknoppen
€ 167,37
J41 * ?

Elke volgende magneet, drukknop

Elke volgende magneet, drukknop
€ 37,79
J42 * ?

Staaf tussen twee implantaten

Staaf tussen twee implantaten
€ 221,36
J44 * ?

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 27,00
J50 * ?

Boven- en onder klikgebit

Boven- en onder klikgebit
€ 556,10
J51 * ?

Onder-klikgebit

Onder-klikgebit
€ 361,74
J52 * ?

Boven-klikgebit

Boven-klikgebit
€ 361,74
J53 * ?

Omvorming klikgebit

Omvorming klikgebit
€ 107,98
J60 ?

Specifiek consult nazorg implantologie

Specifiek consult nazorg implantologie
€ 59,39
J61 ?

Uitgebreid consult nazorg implantologie

Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 97,18
J70 * ?

Opvullen zonder staafdemontage

Opvullen zonder staafdemontage
€ 151,17
J71 * ?

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 188,97
J74 * ?

Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie zonder staafdemontage
€ 59,39
J97 ?

Overheadkosten implantaten

Overheadkosten implantaten
€ 196,26
J98 ?

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 111,07
XIV Uurtarieven (U)
Code M/T* Prestatie Tarief
U20 ?

Second opinion verricht door de Stichting TIP

Second opinion verricht door de Stichting TIP
€ 177,17
XV Abonnementen (Z)
Code M/T* Prestatie Tarief
Z10 * ?

Abonnement categorie A per maand

Abonnement categorie A per maand
€ 7,02
Z20 * ?

Abonnement categorie B per maand

Abonnement categorie B per maand
€ 10,80
Z30 * ?

Abonnement categorie C per maand

Abonnement categorie C per maand
€ 14,58
Z40 * ?

Abonnement categorie D per maand

Abonnement categorie D per maand
€ 17,82
Z50 * ?

Abonnement categorie E per maand

Abonnement categorie E per maand
€ 21,60
Z60 * ?

Abonnement categorie F per maand

Abonnement categorie F per maand
€ 5,94

Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.