Tandarts Wijckmans

Tandarts Ridderkerk

Meest populaire tandartstarieven

Alle tandartstarieven 2013

I Consultatie en diagnostiek (C)
Code M/T* Prestatie Tarief
C13 ?

Probleemgericht consult

Probleemgericht consult
€ 17,80
C22 ?

Schriftelijke medische anamnese

Schriftelijke medische anamnese
€ 17,80
C28 ?

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 84,20
C29 * ?

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 23,40
C65 ?

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 46,80
C80 ?

Mondzorg aan huis

Mondzorg aan huis
€ 14,00
C85 ?

Weekendbehandeling

Weekendbehandeling
€ 17,80
C86 ?

Avondbehandeling

Avondbehandeling
€ 17,80
C87 ?

Nachtbehandeling

Nachtbehandeling
€ 17,80
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code M/T* Prestatie Tarief
X10 ?

Kleine röntgenfoto

Kleine röntgenfoto
€ 13,10
X21 ?

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto
€ 56,20
X22 ?

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 56,20
III Preventieve mondzorg (M)
Code M/T* Prestatie Tarief
M32 ?

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 14,00
IV Verdoving (A)
Code M/T* Prestatie Tarief
A15 ?

Oppervlakte verdoving

Oppervlakte verdoving
€ 6,10
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Code M/T* Prestatie Tarief
G01 ?

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 117,00
G02 ?

Spieractiviteitsmeting en registratie

Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 74,80
G03 ?

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
€ 51,40
G10 ?

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie
€ 70,20
G20 ?

Beetregistratie intra-oraal

Beetregistratie intra-oraal
€ 46,80
G33 * ?

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 46,80
G61 ?

Instructie spieroefeningen

Instructie spieroefeningen
€ 46,80
G62 * ?

Occlusale spalk

Occlusale spalk
€ 126,50
G63 * ?

Repositiespalk

Repositiespalk
€ 187,00
G64 ?

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 23,40
G65 * ?

Indirect planmatig inslijpen

Indirect planmatig inslijpen
€ 257,00
G66 ?

Biofeedbacktherapie

Biofeedbacktherapie
€ 42,10
G67 ?

Behandeling triggerpoint

Behandeling triggerpoint
€ 51,40
G69 * ?

Opbeetplaat

Opbeetplaat
€ 51,40
V Verdoving door middel van een roesje (B)
Code M/T* Prestatie Tarief
B10 ?

Introductie roesje (lachgassedatie)

Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 23,40
B11 ?

Toediening roesje (lachgassedatie)

Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 23,40
B12 ?

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 30,60
VI Vullingen (V)
Code M/T* Prestatie Tarief
V11 ?

Eénvlaksvulling

Eénvlaksvulling
€ 18,70
V12 ?

Tweevlaksvulling

Tweevlaksvulling
€ 30,40
V13 ?

Drievlaksvulling

Drievlaksvulling
€ 39,70
V14 ?

Kroon van plastisch materiaal

Kroon van plastisch materiaal
€ 56,20
V20 ?

Etsen ten behoeve van composietvulling

Etsen ten behoeve van composietvulling
€ 9,40
V21 ?

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
€ 18,70
V60 ?

Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping
€ 14,00
V70 * ?

Parapulpaire stift

Parapulpaire stift
€ 9,40
V80 * ?

Wortelkanaalstift

Wortelkanaalstift
€ 16,40
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code M/T* Prestatie Tarief
E01 ?

Wortelkanaalbehandeling consult

Wortelkanaalbehandeling consult
€ 17,80
E02 ?

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 32,70
E03 ?

Consult na tandheelkundig ongeval

Consult na tandheelkundig ongeval
€ 25,70
E04 ?

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
€ 40,00
E14 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 121,50
E16 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 159,00
E17 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 196,50
E31 ?

Snij-/ hoektand

Snij-/ hoektand
€ 93,60
E32 ?

Premolaar

Premolaar
€ 131,00
E33 ?

Molaar

Molaar
€ 168,50
E34 * ?

Aanbrengen retrograde vulling

Aanbrengen retrograde vulling
€ 18,70
E36 * ?

Het trekken van een element met re-implantatie

Het trekken van een element met re-implantatie
€ 65,40
E37 ?

Kijkoperatie

Kijkoperatie
€ 56,20
E40 ?

Directe pulpa-overkapping

Directe pulpa-overkapping
€ 23,40
E42 ?

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 9,40
E43 * ?

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 18,70
E44 ?

Verwijderen spalk

Verwijderen spalk
€ 4,70
E45 ?

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam
€ 9,40
E51 ?

Verwijderen van kroon of brug

Verwijderen van kroon of brug
€ 28,10
E52 ?

Moeilijke wortelkanaalopening

Moeilijke wortelkanaalopening
€ 23,40
E53 ?

Verwijderen van wortelstift

Verwijderen van wortelstift
€ 32,70
E55 ?

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 23,40
E56 ?

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 32,70
E57 ?

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 23,40
E63 * ?

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
€ 35,10
E64 ?

Afsluiting van open wortelpunt

Afsluiting van open wortelpunt
€ 37,40
E66 ?

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 37,40
E85 ?

Elektronische lengtebepaling

Elektronische lengtebepaling
€ 11,70
E86 ?

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 63,20
E87 ?

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 46,80
E90 ?

Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, eerste zitting
€ 37,40
E95 ?

Inwendig bleken, elke volgende zitting

Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 14,00
E97 * ?

Uitwendig bleken per kaak

Uitwendig bleken per kaak
€ 58,40
VIII Kronen en bruggen (R)
Code M/T* Prestatie Tarief
R08 * ?

Eenvlaks composiet inlay

Eenvlaks composiet inlay
€ 56,20
R09 * ?

Tweevlaks composiet inlay

Tweevlaks composiet inlay
€ 107,50
R10 * ?

Drievlaks composiet inlay

Drievlaks composiet inlay
€ 140,50
R11 * ?

Eenvlaksinlay

Eenvlaksinlay
€ 84,20
R12 * ?

Tweevlaksinlay

Tweevlaksinlay
€ 131,00
R13 * ?

Drievlaksinlay

Drievlaksinlay
€ 187,00
R28 * ?

Endokroon, indirect vervaardigd

Endokroon, indirect vervaardigd
€ 56,20
R31 ?

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 28,10
R50 * ?

Metalen fixatiekap met afdruk

Metalen fixatiekap met afdruk
€ 23,40
R55 * ?

Gipsslot met extra afdruk

Gipsslot met extra afdruk
€ 23,40
R66 ?

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 18,70
R70 ?

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 51,40
R72 ?

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 28,10
R73 ?

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 18,70
R74 ?

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 18,70
R75 ?

Opnieuw vastzetten plakbrug

Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 46,80
R77 ?

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 23,40
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Code M/T* Prestatie Tarief
H21 ?

Kosten hechtmateriaal

Kosten hechtmateriaal
€ 5,10
H26 ?

Hechten weke delen

Hechten weke delen
€ 51,40
H35 ?

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 56,20
H40 ?

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 42,10
H41 ?

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 28,10
H44 ?

Primaire antrumsluiting

Primaire antrumsluiting
€ 51,40
H59 ?

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 65,40
H90 ?

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 46,80
XI Kunstgebitten (P)
Code M/T* Prestatie Tarief
P01 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 32,70
P02 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
€ 70,20
P03 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 46,80
P04 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
€ 70,20
P06 ?

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 32,70
P07 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 14,00
P08 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 37,40
P16 ?

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 51,40
P17 ?

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 46,80
P18 ?

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 14,00
P21 * ?

Volledig kunstgebit bovenkaak

Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 140,50
P25 * ?

Volledig kunstgebit onderkaak

Volledig kunstgebit onderkaak
€ 187,00
P29 ?

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 37,40
P30 * ?

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 304,00
P31 * ?

Wortelkap met stift

Wortelkap met stift
€ 117,00
P32 ?

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
€ 70,20
P33 ?

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 46,80
P39 ?

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 70,20
P40 ?

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 11,70
P41 ?

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 23,40
P42 ?

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 23,40
P43 ?

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 28,10
P45 * ?

Noodkunstgebit

Noodkunstgebit
€ 93,60
P51 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 32,70
P52 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
€ 70,20
P53 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 46,80
P54 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
€ 70,20
P57 * ?

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk
€ 14,00
P58 * ?

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk
€ 37,40
P60 ?

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 28,10
P65 ?

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
€ 23,40
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code M/T* Prestatie Tarief
T11 ?

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 124,00
T12 ?

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 135,50
T31 ?

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 72,40
T51 ?

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 65,40
T52 ?

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 49,10
T53 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 94,40
T54 ?

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 71,00
T55 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
€ 126,00
T56 ?

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
€ 94,40
T57 ?

Toepassing lokaal medicament

Toepassing lokaal medicament
€ 70,20
T60 ?

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 124,00
T61 ?

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 135,50
T71 ?

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
€ 234,00
T72 ?

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
€ 280,50
T73 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 46,80
T75 ?

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 121,50
T76 ?

Tuber- of retromolaarplastiek

Tuber- of retromolaarplastiek
€ 58,40
T80 ?

Tandvleestransplantaat

Tandvleestransplantaat
€ 100,50
T81 ?

Tuber- of retromolaarplastiek

Tuber- of retromolaarplastiek
€ 81,80
T82 ?

Tandvleescorrectie, per element

Tandvleescorrectie, per element
€ 44,40
T83 ?

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 117,00
T84 * ?

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 280,50
T85 * ?

Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
€ 93,60
T86 ?

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 152,00
T87 ?

Kroonverlenging per element

Kroonverlenging per element
€ 152,00
T88 ?

Kroonverlenging per sextant

Kroonverlenging per sextant
€ 280,50
T89 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 46,80
T91 ?

Pocketregistratie

Pocketregistratie
€ 28,10
T92 ?

Parodontiumregistratie

Parodontiumregistratie
€ 56,20
T93 ?

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 32,70
T94 ?

Behandeling tandvleesabces

Behandeling tandvleesabces
€ 63,20
T95 * ?

(Draad)Spalk

(Draad)Spalk
€ 18,70
XIV Uurtarieven (U)
Code M/T* Prestatie Tarief
U10 ?

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
€ 126,00
U20 ?

Second opinion verricht door de Stichting TIP

Second opinion verricht door de Stichting TIP
€ 154,00
XV Abonnementen (Z)
Code M/T* Prestatie Tarief
Z10 * ?

Abonnement categorie A per maand

Abonnement categorie A per maand
€ 6,10
Z20 * ?

Abonnement categorie B per maand

Abonnement categorie B per maand
€ 9,40
Z30 * ?

Abonnement categorie C per maand

Abonnement categorie C per maand
€ 12,60
Z40 * ?

Abonnement categorie D per maand

Abonnement categorie D per maand
€ 15,40
Z50 * ?

Abonnement categorie E per maand

Abonnement categorie E per maand
€ 18,70
Z60 * ?

Abonnement categorie F per maand

Abonnement categorie F per maand
€ 5,10

Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.