Tandartspraktijk Sophia-paro

Tandarts 's-Gravenhage

Meest populaire tandartstarieven

Alle tandartstarieven 2013

I Consultatie en diagnostiek (C)
Code M/T* Prestatie Tarief
C13 ?

Probleemgericht consult

Probleemgericht consult
€ 19,50
C22 ?

Schriftelijke medische anamnese

Schriftelijke medische anamnese
€ 19,50
C28 ?

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 92,20
C29 * ?

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 25,60
C85 ?

Weekendbehandeling

Weekendbehandeling
€ 19,50
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code M/T* Prestatie Tarief
X10 ?

Kleine röntgenfoto

Kleine röntgenfoto
€ 14,30
X21 ?

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto
€ 61,40
III Preventieve mondzorg (M)
Code M/T* Prestatie Tarief
M32 ?

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 15,40
IV Verdoving (A)
Code M/T* Prestatie Tarief
A15 ?

Oppervlakte verdoving

Oppervlakte verdoving
€ 6,70
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Code M/T* Prestatie Tarief
G01 ?

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 128,00
G20 ?

Beetregistratie intra-oraal

Beetregistratie intra-oraal
€ 51,20
VI Vullingen (V)
Code M/T* Prestatie Tarief
V12 ?

Tweevlaksvulling

Tweevlaksvulling
€ 33,30
V13 ?

Drievlaksvulling

Drievlaksvulling
€ 43,50
V14 ?

Kroon van plastisch materiaal

Kroon van plastisch materiaal
€ 61,40
V21 ?

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
€ 20,50
V60 ?

Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping
€ 15,40
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code M/T* Prestatie Tarief
E01 ?

Wortelkanaalbehandeling consult

Wortelkanaalbehandeling consult
€ 19,50
E02 ?

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 35,80
E03 ?

Consult na tandheelkundig ongeval

Consult na tandheelkundig ongeval
€ 28,20
E04 ?

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
€ 43,30
E14 ?

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 133,00
E31 ?

Snij-/ hoektand

Snij-/ hoektand
€ 102,50
E32 ?

Premolaar

Premolaar
€ 143,50
E33 ?

Molaar

Molaar
€ 184,50
E40 ?

Directe pulpa-overkapping

Directe pulpa-overkapping
€ 25,60
E42 ?

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 10,20
E43 * ?

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 20,50
E44 ?

Verwijderen spalk

Verwijderen spalk
€ 5,10
E45 ?

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam
€ 10,20
E57 ?

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 25,60
E90 ?

Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, eerste zitting
€ 41,00
E97 * ?

Uitwendig bleken per kaak

Uitwendig bleken per kaak
€ 64,00
VIII Kronen en bruggen (R)
Code M/T* Prestatie Tarief
R28 * ?

Endokroon, indirect vervaardigd

Endokroon, indirect vervaardigd
€ 61,40
R31 ?

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 30,70
R55 * ?

Gipsslot met extra afdruk

Gipsslot met extra afdruk
€ 25,60
R70 ?

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 56,40
R73 ?

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 20,50
R74 ?

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 20,50
R75 ?

Opnieuw vastzetten plakbrug

Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 51,20
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Code M/T* Prestatie Tarief
H21 ?

Kosten hechtmateriaal

Kosten hechtmateriaal
€ 5,50
H41 ?

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 30,70
H59 ?

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 71,60
XI Kunstgebitten (P)
Code M/T* Prestatie Tarief
P02 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
€ 76,80
P04 * ?

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
€ 76,80
P06 ?

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 35,80
P07 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 15,40
P08 * ?

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 41,00
P17 ?

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 51,20
P18 ?

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 15,40
P31 * ?

Wortelkap met stift

Wortelkap met stift
€ 128,00
P51 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 35,80
P52 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
€ 76,80
P53 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 51,20
P54 * ?

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
€ 76,80
P60 ?

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 30,70
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code M/T* Prestatie Tarief
T11 ?

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 135,50
T12 ?

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 148,50
T57 ?

Toepassing lokaal medicament

Toepassing lokaal medicament
€ 76,80
T71 ?

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
€ 256,00
T72 ?

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
€ 307,00
T73 ?

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, kort
€ 51,20
T80 ?

Tandvleestransplantaat

Tandvleestransplantaat
€ 110,00
T83 ?

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 128,00
T84 * ?

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 307,00
T86 ?

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 166,50
T92 ?

Parodontiumregistratie

Parodontiumregistratie
€ 61,40
T94 ?

Behandeling tandvleesabces

Behandeling tandvleesabces
€ 69,20
T95 * ?

(Draad)Spalk

(Draad)Spalk
€ 20,50
XIII Implantaten (J)
Code M/T* Prestatie Tarief
J03 * ?

Proefopstelling

Proefopstelling
€ 138,00
J05 ?

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 46,10
J11 ?

Prepareren donorplaats

Prepareren donorplaats
€ 138,00
J13 * ?

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 71,60
J17 * ?

Aanvullende ophoging bodem bijholte

Aanvullende ophoging bodem bijholte
€ 133,00
J18 * ?

Ophoging bodem bijholte orthograad

Ophoging bodem bijholte orthograad
€ 61,40
J19 ?

Toeslag esthetische zone

Toeslag esthetische zone
€ 66,60
J21 * ?

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
€ 71,60
J22 * ?

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
€ 117,50
J25 * ?

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
€ 46,10
J27 * ?

Vervangen implantaat

Vervangen implantaat
€ 199,50
J30 ?

Bindweefseltransplantaat, eerste

Bindweefseltransplantaat, eerste
€ 107,50
J31 ?

Volgende bindweefseltransplantaat

Volgende bindweefseltransplantaat
€ 51,20
J32 * ?

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
€ 117,50
J42 * ?

Staaf tussen twee implantaten

Staaf tussen twee implantaten
€ 210,00
J43 * ?

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 66,60
J51 * ?

Onder-klikgebit

Onder-klikgebit
€ 343,00
J52 * ?

Boven-klikgebit

Boven-klikgebit
€ 343,00
J54 * ?

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 133,00
J55 * ?

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 153,50
J57 ?

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 87,00
J58 ?

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 112,50
J60 ?

Specifiek consult nazorg implantologie

Specifiek consult nazorg implantologie
€ 56,40
J70 * ?

Opvullen zonder staafdemontage

Opvullen zonder staafdemontage
€ 143,50
J71 * ?

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 179,00
J72 * ?

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 205,00
J73 * ?

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 230,50
J74 * ?

Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie zonder staafdemontage
€ 56,40
J76 * ?

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 133,00
J98 ?

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 106,00
XV Abonnementen (Z)
Code M/T* Prestatie Tarief
Z20 * ?

Abonnement categorie B per maand

Abonnement categorie B per maand
€ 10,20
Z30 * ?

Abonnement categorie C per maand

Abonnement categorie C per maand
€ 13,80
Z50 * ?

Abonnement categorie E per maand

Abonnement categorie E per maand
€ 20,50

Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.