Basisverzekering

Alle Nederlanders zijn verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten. Verzekeraars zijn daarnaast ook verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering gelden deze regels niet.

Het basispakket word samengesteld door de overheid en aangeboden door alle zorgverzekeraars. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor:

 • Geneeskundige zorg; waaronder zorg door huisarts, ziekenhuis, medische specialist en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Mondzorg tot 18 jaar
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer
 • Paramedische zorg; waaronder beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie en ergotherapie

Wijzigingen in 2012:

  Voor fysiotherapie moeten verzekerden voortaan 20 behandelingen zelf betalen. Voorheen waren dit 12 behandelingen.
 • Programma’s om te stoppen met roken worden niet meer vergoed door de basisverzekering.
 • vergoeding voor dieetadvies wordt niet meer vergoed door de basisverzekering.
 • maagzuurremmers worden niet meer vergoed door de basisverzekering.

Voor de behandelingen buiten het basispakket kunt u zich aanvullend verzekeren. Verzekeraars zijn vrij in het samenstellen van de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico, dit bedraagt in 2012 220 euro per jaar voor iedereen van 18 jaar of ouder. Dit houdt in dat u in principe het eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaald. Voor de zorgverzekering 2013 geldt een eigen risico van 350 euro.

Het verplichte eigen risico geldt niet voor:

 • Bezoek aan de huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Mondzorg voor jongeren tot 18 jaar

Verzekeraars beslissen zelf of ze het eigen risico niet, gedeeltelijk of volledig in rekening brengen. Er bestaan dus verschillen tussen verzekeraars.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. De Belastingdienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en stelt het bedrag vast.

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent verzekerd voor ziektekosten
 • U verdient niet meer dan het vastgestelde toetsingsinkomen
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Uw kunt de zorgtoeslag aanvragen via Toeslagen.nl. Als u al zorgtoeslag ontvangt krijgt u in november of december bericht over de hoogte van uw toeslag voor komend kalenderjaar. Controleer deze gegevens goed. Zo voorkomt u dat u geld misloopt of later geld moet terugbetalen.