ZorgKiezer
020 2611 600
Open tot 17:00
Contact

Inkomensafhankelijke bijdrage

Door: - Leestijd: 1 minuut

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is een bijdrage die je, ongeacht je leeftijd, verschuldigd bent. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Onder je inkomen wordt gezien: salaris, pensioen of uitkering. 

In 2020 is de bijdrage 6,95%. Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen. Mensen met een hoger inkomen dragen dan ook meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten uit deze bijdragen worden gebruikt om curatieve en langdurige zorg te financieren.

Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage?

De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt een percentage van het bijdrage inkomen. Dit bijdragepercentage wordt jaarlijks vastgesteld. De inkomensafhankelijke bijdrage in 2019 voor de zorgverzekering die wordt betaald door zelfstandigen en gepensioneerden zal stijgen van 5,65% naar 5,70%. De inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers inhouden stijgt van 6,90% naar 6,95%.

Stijgingen eigen bijdrage 2020

2016 2017 2018 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 6,75% 6,65% 6,90% 6,95%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw  (gepensioneerden en ondernemers) 5,5% 5,4% 5,65% 5,70%
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz 9,65% 9,65% 9,65% 9,65%

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Ben ik altijd een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd?

Nee, alleen als je verzekeringsplichtig bent en een inkomen geniet dat tot het bijdrage inkomen gerekend wordt.

Wie moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Iedere verzekeringsplichtige met inkomsten die tot het bijdrage inkomen gerekend worden moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Waarom moet ik naast een premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Het kabinet Balkenende II heeft in zijn hoofdlijnenakkoord vastgelegd dat de helft van de lasten van de zorgverzekering worden gefinancierd d.m.v. een inkomensafhankelijke bijdrage.

Aan wie moet de bijdrage betaald worden?

Indien je een werkgever heeft, dan houdt deze de bijdrage in op jouw loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Indien je andere dan looninkomsten geniet, die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvang je van de Belastingdienst een aanslag "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Moet ik zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Nee, als je werknemer bent of een uitkering ontvangt waarop nu ziekenfondspremie wordt ingehouden vergoedt de werkgever of de uitkeringsinstantie de bijdrage.

Hoe betaal ik de inkomensafhankelijke bijdrage?

Als je een werkgever heeft, dan houdt deze de bijdrage in op jouw loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u andere dan looninkomsten geniet, die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvangt u van de Belastingdienst een aanslag "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Is de inkomensafhankelijke bijdrage ook verschuldigd over een stamrechtuitkering?

Een stamrechtuitkering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting belastbaar loon en valt daardoor net als uw WW-uitkering onder het bijdrage-inkomen (maximaal ongeveer 50.064 euro in 2012) waarover op grond van de Zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. De door u verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie die de stamrechtuitkering betaalbaar stelt, op de uitkering ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze instantie is niet op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht om u die ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Over een stamrechtuitkering is een inkomensafhankelijke bijdrage van 5% verschuldigd, als degene die de uitkering ontvangt geen vergoeding krijgt over de inkomensafhankelijke bijdrage. Ter vergelijking: over een WW-uitkering is een inkomensafhankelijke bijdrage van 7,1% verschuldigd; hierover is de uitkeringsinstantie verplicht een vergoeding te geven.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geheven als sprake is van 2 of meer werkgevers/inhoudingsplichtigen?

Alle werkgevers/inhoudingsplichtigen houden de inkomensafhankelijke bijdrage in op het loon. Als er in totaal meer dan het maximum is ingehouden, zal de Belastingdienst de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage na afloop van het kalenderjaar terugbetalen.

Hoe moet de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage in een salarisprogramma voor werknemers gezet worden?

De grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage moet berekend worden over: Fiscaal loon -/- tegemoetkoming werkgevers Zvw -/- eindheffingsbestanddelen fiscaal loon = grondslag inkomensafhankelijke bijdrage

Is de inkomensafhankelijke bijdrage hetzelfde als de werkgeverspremie Zvw?

Nee, het is niet precies hetzelfde. Het werkgeversdeel van de premie voor de ziekenfondsverzekering was verschuldigd door de werkgever. Dit gedeelte werd ook direct door de werkgever afgedragen. Daarentegen is bij de zorgverzekering de werknemer zelf de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Maar de werkgever of uitkeringsinstantie houdt de verschuldigde bijdrage in op jouw loon of uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst. Daarnaast dient je werkgever of uitkeringsinstantie het bedrag van de ingehouden en afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage volledig aan jou te vergoeden. De vergoeding van de werkgever wordt in het kader van de Wet op de loonbelasting 1964 als loon aangemerkt, net als bijvoorbeeld het geval was met het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie. Over dat loon is loonbelasting verschuldigd net zoals dat het geval was met de werkgeverspremie ziekenfondswet.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk op prijs en inhoud alle 61 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd