ZorgKiezer

Inkomensafhankelijke bijdrage

Door: - Leestijd: 3 minuten

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is een bijdrage die je, ongeacht je leeftijd, verschuldigd bent. Zoals de naam al zegt is de hoogte van de bijdrage afhankelijk van je inkomen. Onder een inkomen verstaan we onder meer: salaris, pensioen, uitkering of inkomsten uit een onderneming.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Het geld waarover je de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd bent, noemen we het ‘bijdrage inkomen’. Het bijdrage inkomen kan bestaan uit bijvoorbeeld belastbaar loon, winst uit onderneming en bepaalde uitkeringen. Mensen met een hoger inkomen dragen dan ook meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten uit de inkomensafhankelijke bijdrage worden gebruikt om curatieve en langdurige zorg te financieren.

Inkomensafhankelijke bijdrage 2023 - 2024

De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt een percentage van het bijdrage inkomen. Dit bijdragepercentage wordt jaarlijks vastgesteld. De inkomensafhankelijke bijdrage in 2023 die wordt betaald door zelfstandigen en gepensioneerden is 5,43%. In 2024 daalt de bijdrage voor zelfstandigen en gepensioneerden naar 5,32%. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die werkgevers inhouden in 2023 is 6,68%. In 2024 is dit 6,57%.

Premiealert »

Ben ik altijd een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd?

Nee, alleen als je verzekeringsplichtig bent en een inkomen geniet dat tot het bijdrage inkomen gerekend wordt. Hou er dus rekening mee dat je met een uitkering bijvoorbeeld wél de inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen.

Wie betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Iedere verzekeringsplichtige met inkomsten die tot het bijdrage inkomen gerekend worden moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Je moet de bijdrage betalen bij inkomen uit:

 • Een werkgever
 • Een eigen onderneming
 • Een uitkering
 • Pensioen
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Winst uit een onderneming
 • Alimentatie

Dit zijn een aantal bekende situaties waarin je een inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen. De Belastingdienst geeft een uitgebreid overzicht van de inkomensafhankelijke bijdrage per situatie.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ZZP’ers

Als ZZP’er betaal je ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Je ontvangt elk jaar een brief van de belastingdienst met een aanslag van de inkomensafhankelijke bijdrage. Het is slim om hier financieel rekening mee te houden. Je kunt het geld bijvoorbeeld tijdig opzij zetten. Als je in loondienst werkt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden door je werkgever. Als ZZP’er moet je zelf bijhouden welk bedrag je moet betalen. In 2023 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor ZZP’ers 5,43%. In 2023 gaat het percentage iets omlaag: het daalt naar 5,32%.

Waarom moet je een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen?

Een inkomensafhankelijke bijdrage betaal je voor het Nederlandse zorgstelsel. De bijdrage is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het betalen van een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verplicht sinds 2006. Door deze Zorgverzekeringswet uit 2006 heb je als consument meer keuze uit zorgverzekeringen en zorgaanbieders.

Moet ik zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Dat hangt af van de situatie. Als je werknemer bent of een uitkering ontvangt waarop nu ziekenfondspremie wordt ingehouden, vergoedt de werkgever of de uitkeringsinstantie de bijdrage. Je moet wel zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen als je bijvoorbeeld als freelancer werkt of een onderneming hebt.

Hoe en aan wie betaal ik de inkomensafhankelijke bijdrage?

Als je een werkgever hebt, dan houdt hij de bijdrage in op jouw loon en draagt hij deze af aan de Belastingdienst. Als je andere dan looninkomsten hebt die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvang je van de Belastingdienst een aanslag 'inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet'. Je betaalt de bijdrage dus direct – of indirect aan de Belastingdienst.

Is de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over een stamrechtuitkering?

Een stamrechtuitkering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting belastbaar loon. Daardoor valt het net als jouw WW-uitkering onder het bijdrage-inkomen, waarover op grond van de Zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd wordt. De door jou verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie die de stamrechtuitkering betaalbaar stelt, op de uitkering ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij twee werkgevers

Heb je meerdere werkgevers? Dan houden al jouw werkgevers de inkomensafhankelijke bijdrage in op het loon. Als er in totaal meer dan het maximum is ingehouden, zal de Belastingdienst de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage aan je terugbetalen. Je krijgt dit bedrag terug na afloop van het kalenderjaar. Ben je in loondienst en werk je daarnaast als freelancer. Dan betaalt je werkgever de werkgeversheffing Zvw en voor het freelance werk betaal je zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen voor salarisprogramma

De grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage moet berekend worden over: Fiscaal loon -/- tegemoetkoming werkgevers Zvw -/- eindheffingsbestanddelen fiscaal loon = grondslag inkomensafhankelijke bijdrage.

Werkgeversheffing Zvw of eigen bijdrage Zvw?

Wanneer je werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw over je inkomen betaalt, dan hoef je dit niet zelf te doen. Dat wordt dan voor jou geregeld. Is er (een deel) inkomen waarover dit niet wordt betaald, dan moet je dat zelf in orde maken. Dat is dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Ben ik altijd een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd?

Nee, alleen als je verzekeringsplichtig bent en een inkomen geniet dat tot het bijdrage inkomen gerekend wordt.

Wie moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Iedere verzekeringsplichtige met inkomsten die tot het bijdrage inkomen gerekend worden moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Waarom moet ik naast een premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Het kabinet Balkenende II heeft in zijn hoofdlijnenakkoord vastgelegd dat de helft van de lasten van de zorgverzekering worden gefinancierd d.m.v. een inkomensafhankelijke bijdrage.

Aan wie moet de bijdrage betaald worden?

Indien je een werkgever heeft, dan houdt deze de bijdrage in op jouw loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Indien je andere dan looninkomsten geniet, die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvang je van de Belastingdienst een aanslag "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Moet ik zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Nee, als je werknemer bent of een uitkering ontvangt waarop nu ziekenfondspremie wordt ingehouden vergoedt de werkgever of de uitkeringsinstantie de bijdrage.

Hoe betaal ik de inkomensafhankelijke bijdrage?

Als je een werkgever heeft, dan houdt deze de bijdrage in op jouw loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u andere dan looninkomsten geniet, die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvangt u van de Belastingdienst een aanslag "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Is de inkomensafhankelijke bijdrage ook verschuldigd over een stamrechtuitkering?

Een stamrechtuitkering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting belastbaar loon en valt daardoor net als uw WW-uitkering onder het bijdrage-inkomen (maximaal ongeveer 50.064 euro in 2012) waarover op grond van de Zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. De door u verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie die de stamrechtuitkering betaalbaar stelt, op de uitkering ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze instantie is niet op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht om u die ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Over een stamrechtuitkering is een inkomensafhankelijke bijdrage van 5% verschuldigd, als degene die de uitkering ontvangt geen vergoeding krijgt over de inkomensafhankelijke bijdrage. Ter vergelijking: over een WW-uitkering is een inkomensafhankelijke bijdrage van 7,1% verschuldigd; hierover is de uitkeringsinstantie verplicht een vergoeding te geven.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geheven als sprake is van 2 of meer werkgevers/inhoudingsplichtigen?

Alle werkgevers/inhoudingsplichtigen houden de inkomensafhankelijke bijdrage in op het loon. Als er in totaal meer dan het maximum is ingehouden, zal de Belastingdienst de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage na afloop van het kalenderjaar terugbetalen.

Hoe moet de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage in een salarisprogramma voor werknemers gezet worden?

De grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage moet berekend worden over: Fiscaal loon -/- tegemoetkoming werkgevers Zvw -/- eindheffingsbestanddelen fiscaal loon = grondslag inkomensafhankelijke bijdrage

Is de inkomensafhankelijke bijdrage hetzelfde als de werkgeverspremie Zvw?

Nee, het is niet precies hetzelfde. Het werkgeversdeel van de premie voor de ziekenfondsverzekering was verschuldigd door de werkgever. Dit gedeelte werd ook direct door de werkgever afgedragen. Daarentegen is bij de zorgverzekering de werknemer zelf de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Maar de werkgever of uitkeringsinstantie houdt de verschuldigde bijdrage in op jouw loon of uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst. Daarnaast dient je werkgever of uitkeringsinstantie het bedrag van de ingehouden en afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage volledig aan jou te vergoeden. De vergoeding van de werkgever wordt in het kader van de Wet op de loonbelasting 1964 als loon aangemerkt, net als bijvoorbeeld het geval was met het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie. Over dat loon is loonbelasting verschuldigd net zoals dat het geval was met de werkgeverspremie ziekenfondswet.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

 • 100% Onafhankelijk
  Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
 • Altijd de laagste prijs
  Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
 • Overstapgarantie
  Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd