ZorgKiezer

Duurzaamheid

Door: - Leestijd: 5 minuten

Alle zorgverzekeraars beleggen geld. Wanneer je belegt, investeer je geld in bijvoorbeeld aandelen met de verwachting deze som geld te vergroten. Duurzaam beleggen is een vorm van investeren waarbij de zorgverzekeraar gevolgen voor mens en milieu meeweegt.

In hoeverre de zorgverzekeraars die wij vergelijken duurzaam beleggen, hebben wij uitgezocht aan de hand van de scores van VBDO en het onderzoek van eerlijkegeldwijzer.nl. Op dit moment is dit de enige manier manier om alle zorgverzekeraars te vergelijken op het gebied van duurzaamheid.

Sorteer in de zorgvergelijker van ZorgKiezer op basis van onze duurzaamheidsscore om een duurzame zorgverzekeraar te vinden.

Hieronder vind je meer informatie over de onderzoeken die wij bekeken hebben en onze toekomstverwachting rondom vergelijken op basis van duurzaamheid.

Onderzoek van eerlijkegeldwijzer.nl uit 2022
Onderzoek van VBDO uit 2021
ZorgKiezer en toekomstverwachtingen duurzaamheid anno 2023

Onderzoek van eerlijkegeldwijzer.nl uit 2022

Eerlijkegeldwijzer.nl geeft een duurzaamheidsscore aan zorgverzekeraars op basis van veertien factoren. Het gaat hierbij vooral over de bedrijven waarin een verzekeraar investeert, maar ook hoe de verzekeraar zelf met deze factoren omgaat. De factoren worden hieronder beschreven. Hoe lager het getal in procenten, hoe slechter een zorgverzekeraar het doet en hoe hoger het getal, hoe beter.

1. Arbeidsrechten

Voor deze score wordt er gekeken naar de rechten die een werknemer heeft bij de bedrijven waarin een zorgverzekeraar investeert. Zo moet er worden aangetoond dat de basisregels zijn gerespecteerd. Denk hierbij aan goede werkomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden en het respecteren van andere rechten.

2. Belastingen

Hierbij wordt er getoetst of een verzekeraar transparant is over het betalen van belastingen. Daarnaast wordt er getoetst of de verzekeraars geen diensten afnemen van andere bedrijven die zich op de een of andere manier schuldig maken aan belastingontwijking of belastingontduiking.

3. Corruptie

Hier wordt getoetst of een zorgverzekeraar geen financiële diensten afneemt van bedrijven die ervan worden verdacht of schuldig zijn aan corruptie. Ook kijkt eerlijkegeldwijzer.nl of een zorgverzekeraar zelf corrupt is.

4. Dierenwelzijn

Zorgverzekeraars kunnen indirect van invloed zijn op het dierenwelzijn in de wereld met de manier hoe zij beleggen. Zo kan het zo zijn dat een zorgverzekeraar investeert in een bedrijf dat dierproeven doet. Dit zal van negatieve invloed zijn op de score die een zorgverzekeraar krijgt.

5. Gendergelijkheid

Hierbij is er gekeken naar bedrijven waarin een zorgverzekeraar belegt en de gendergelijkheid bij een zorgverzekeraar zelf. Belegt het in bedrijven die genderdiscriminatie tegengaan en wat doet het zelf aan gendergelijkheid? Zijn de kansen voor vrouwen gelijk aan die van mannen en worden ze ook gelijk behandeld en betaald?

6. Gezondheid

Voor gezondheid is er gekeken of een verzekeraar belegt in bedrijven die gezondheid hoog in het vaandel hebben staan. Wordt er gewerkt met gevaarlijke chemicaliën die slecht zijn voor het milieu of die kwaad doen aan de gezondheid van de mens? Dan wordt er van de verzekeraar verwacht hier niet in te beleggen.

7. Klimaatverandering

Beleggingen van verzekeraars kunnen van invloed zijn op klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in duurzame energie of derdewereldlanden steunen om te investeren in klimaatverandering, krijgen daarbij een goede score.

8. Mensenrechten

Hoewel verzekeraars zelf geen mensenrechten schenden, kunnen de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt dit wel doen.

9. Natuur

Verzekeraars dienen te beleggen in bedrijven die proberen om de leefbaarheid van planten, dieren en ecosystemen beschermen.

10. Maakindustrie

Er moet geïnvesteerd worden in bedrijven die milieu- en sociale problemen voorkomen.

11. Mijnbouw

Wordt er door verzekeraars geïnvesteerd in bedrijven in de mijnbouw? Zo ja, hoe gaan die bedrijven om met de veiligheid van werknemers? En hoe wordt mijnafval verwerkt?

12. Olie en Gas

Bedrijven die zich bezighouden met olie en gas zijn meestal schadelijk voor het milieu en daardoor vaak geen goede investeringen. Wel zijn er bedrijven in deze sector die zich volledig inzetten voor duurzame energie en daardoor een goede investering zijn.

13. Wapens

Hoewel dit voor veel mensen logisch is, zijn er nog altijd verzekeraars die de wapenindustrie steunen door in bedrijven uit deze sector te investeren. Eerlijkegeldwijzer.nl heeft onderzocht welke verzekeraars zich hier schuldig aan maken.

14. Transparantie

Hoe transparant is een verzekeraar? Geeft het inzicht in de eigen activiteiten en waarin zij investeren.

Zie hieronder de scores van negen zorgconcerns:

a.s.r. VGZ Achmea CZ groep NN Menzis Zorg & Zekerheid ONVZ DSW
Totale percentage 89% 78% 74% 59% 55% 54% 44% 29% 26%
Arbeidsrechten 90% 80% 90% 70% 70% 70% 70% 40% 40%
Belastingen 70% 60% 90% 70% 60% 50% 40% 50% 40%
Corruptie 90% 80% 90% 60% 70% 60% 50% 50% 50%
Dierenwelzijn 70% 90% 30% 40% 10% 10% 10% 10% 10%
Gendergelijkheid 90% 70% 70% 80% 40% 30% 10% 20% 10%
Gezondheid 100% 90% 90% 50% 40% 60% 60% 30% 30%
Klimaatverandering 80% 60% 70% 70% 50% 50% 30% 10% 20%
Mensenrechten 100% 100% 70% 70% 90% 90% 60% 40% 40%
Natuur 80% 90% 90% 70% 60% 30% 60% 10% 10%
Maakindustrie 90% 80% 70% 60% 70% 30% 40% 20% 20%
Mijnbouw 90% 80% 80% 60% 50% 50% 30% 20% 20%
Olie en Gas 90% 70% 90% 60% 60% 70% 40% 30% 30%
Wapens 100% 80% 100% 70% 50% 90% 80% 40% 40%
Transparantie 80% 60% 80% 30% 50% 70% 30% 30% 10%

Hoe hoger het totale percentage, hoe beter een zorgverzekeraar het doet als het gaat om het beleggingsbeleid. Zorgverzekeraar a.s.r scoort het best en DSW het slechtst. Ga voor meer informatie naar verzekeringswijzer 2022.

Onderzoek van VBDO uit 2021

De VBDO zet zich in voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt, vanuit de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Een onderdeel daarvan is een benchmark die zij binnen de verzekeringsmarkt doen. Zij beoordelen de verzekeraars op een aantal onderwerpen. Dat zijn bestuur, duurzaam investeringsbeleid, implementatie en transparantie met een vijfpuntsschaal. Met de percentages is aangegeven hoe zwaar thema’s meewegen voor de totaalscore.

Governance - Bestuur (16,6%)

Goed bestuur is cruciaal voor een succesvol uitgevoerd investeringsbeleid en afhankelijk van verschillende factoren, zoals voldoende kennis over verantwoord beleggen op bestuursniveau, inzicht in de voorkeuren van polishouders en duidelijke begeleiding van het bestuur richting vermogensbeheerders als het gaat om het stellen van doelen en het meten van resultaten.

Policy - Duurzaamheid investeringsbeleid (16,6%)

Een investeringsbeleid vormt de basis voor verantwoord beleggen bij verzekeringsmaatschappijen en biedt een duidelijk kader waarin de waarden van een verzekeringsmaatschappij en haar belanghebbenden weerspiegeld zijn. Een langetermijnvisie, concrete en meetbare doelen en een heldere roadmap zijn essentieel. Het moet gaan over het milieu, de maatschappij, governance en aanverwante thema’s.

Implementation - Implementatie (50%)

Implementatie zegt iets over hoe goed het investeringsbeleid wordt uitgevoerd. VBDO analyseert de allocatie van beleggingen om tot een eindscore te komen. Daarbij wordt het investeringsbeleid vergeleken met de daadwerkelijke investeringen die gedaan zijn.

Accountability - Transparantie (16,6%)

Transparant zijn geeft ons inzicht in de strategie en resultaten van een verzekeraar.  Onderdeel van deze transparantie is om te laten zien hoe het investeringsbeleid is vormgegeven. Het is ook belangrijk om regelmatig en kwalitatief te rapporteren over strategieën, doelen, resultaten en de effecten van investeringen.

Totale score (100%) Governance (16,6%) Policy (16,6%) Implementation (50%) Accountability (16,6%)
NN 4 4,6 3,6 3,7 4,8
a.s.r. 3,9 4 3,3 4 4,4
Achmea 3,5 2,7 2,7 3,7 4,7
CZ Groep 2,6 2,3 2,7 2,6 2,6
VGZ 2,1 2,2 1,7 2 2,7
Menzis 2 1,8 1,7 2,2 1,9
Zorg en Zekerheid 1,7 1,6 2 1,7 1,4
DSW 1,5 1,9 0,8 1,7 1,2
ONVZ 1,5 1,3 0,5 2 1,3
Eno 0,6 0,8 0,8 0,6 0,3

Hoe hoger de totaalscore is, hoe beter een zorgverzekeraar het doet als het om het beleggingsbeleid gaat. NN scoort het best en Eno het slechtst. Ga voor meer informatie naar VBDO benchmark verzekeraars 2021.

ZorgKiezer en toekomstverwachtingen duurzaamheid anno 2023

ZorgKiezer kijkt voor 2023 niet naar het inkoopbeleid van zorgverzekeraars als het om duurzaamheid gaat. Door nieuwe wet- en regelgeving vanuit de Europese Unie (EU) rondom duurzaamheidsrapportage zal dit in de toekomst wel mogelijk zijn. Daarmee zijn namelijk steeds meer bedrijven verplicht om te rapporteren rondom het duurzaamheidsbeleid en de prestaties op dit gebied.

Op dit moment is het inkoopbeleid van zorgverzekeraars daarom nog niet opgenomen in onze duurzaamheidsscore. Wij verwachten dat zorgverleners als ziekenhuizen ook een duurzaamheidsscore krijgen en het daarmee duidelijk voor consumenten is in hoeverre een zorgverzekeraar duurzaam inkoopt.

Tot die tijd werken wij met een eigen duurzaamheidsscore die gaat over de manier waarop zorgverzekeraars beleggen. Deze score is samengesteld op basis van het duurzaamheidsonderzoek van VBDO.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd