ZorgKiezer

Inkomensafhankelijke bijdrage; pensioen

Door: - Leestijd: 1 minuut

Wordt de inkomensafhankelijke bijdrage over mijn aanvullend pensioen vergoed door het (bedrijfs)pensioenfonds? 

Het pensioenfonds houdt op het bedrijfspensioen inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in en draagt die af aan de Belastingdienst. In beginsel draagt de pensioengerechtigde die bijdrage geheel zelf, dat wil zeggen dat voor de pensioeninstelling niet de verplichting geldt van artikel 46 Zvw om die bijdrage te vergoeden. Dat neemt niet weg dat in sommige pensioenreglementen is opgenomen dat de betrokkene recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de premie voor een ziektekostenverzekering. Dit is derhalve per pensioenregeling verschillend.

Ben ik ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over mijn pre-pensioen/FPU-regeling? 

Over uw pre-pensioen bent u een inkomensafhankelijke bijdrage van 5% verschuldigd.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage over het pre-pensioen/FPU-regeling vergoed?

Over de pre-pensioen/FPU-regeling wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering geheven. In beginsel draagt de betrokkene die bijdrage zelf. Dat neemt niet weg dat in sommige gevallen in het pensioenreglement is opgenomen dat de pensioengerechtigde recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de premie voor een ziektekostenverzekering. Dit is derhalve per pensioenregeling verschillend geregeld.

Ben ik ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over mijn AOW?

Over uw AOW bent u een inkomensafhankelijke bijdrage van 7,1% verschuldigd.

Wordt de inkomensafhankelijke bijdrage over mijn AOW vergoed door de SVB?

Nee, er is geen sprake van een vergoeding door de SVB zoals een werknemer die van de werkgever ontvangt. Bij de vaststelling van de hoogte van de AOW-uitkering (door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt er echter rekening mee gehouden dat een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering is verschuldigd. Zo stijgt de AOW-uitkering in 2006. Ook in de huidige ziekenfondsverzekering betalen personen van 65 jaar of ouder de over de AOW-uitkering verschuldigde ziekenfondspremie zelf. De hoogte van de AOW-uitkering is hierop afgestemd.

Moet ook over een lijfrente een inkomensafhankelijke bijdrage worden betaald?

Ja, indien deze lijfrente tot het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) behoort moet er een inkomensafhankelijke bijdrage betaald worden.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage over de lijfrente vergoed?

Over een lijfrente die u zelf heeft gesloten wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering geheven. In beginsel draagt de betrokkene die bijdrage zelf.

Hoeveel bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage over een nabestaandenpensioen?

Dat is afhankelijk van de aard van het nabestaandenpensioen of –uitkering. * Als een nabestaandenpensioen wordt verstrekt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) dan is de inkomensafhankelijke bijdrage 7,1%. In dat geval wordt de inkomensafhankelijke bijdrage vergoed door de uitkeringsinstantie (de Sociale verzekeringsbank). * Als een nabestaandenpensioen wordt verstrekt op grond van een uitkering ingevolge een pensioenregeling, verbonden met de vroegere dienstbetrekking of met het beroep van de overleden partner, dan is de inkomensafhankelijke bijdrage 5%. De inkomensafhankelijke uitkering wordt dan namelijk niet vergoed door de instantie die de nabestaandenuitkering uitbetaalt.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd
 
Voordat je gaat..
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je fysio!
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je zorgverzekering!
Vergelijk direct