ZorgKiezer

Verzekeringsplicht, voor wie geldt dit niet?

Door: - Leestijd: 1 minuut

De verzekeringsplicht geldt niet voor gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst. Verder geldt de zorgverzekeringsplicht voor iedereen. Onder militairen in actieve dienst verstaan we al het militair personeel dat operationeel in dienst is en werk verricht bij parate eenheden of staven. Ook in het buitenland. 

Wat is gemoedsbezwaard?

Je bent gemoedsbezwaarde indien je op grond van je geloof of levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen het sluiten van een (zorg)verzekering hebt. Je bent dan volgens de Zorgverzekeringswet niet verplicht om je te verzekeren. Je betaalt als gemoedsbezwaarde een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke premie van verzekerden met een vergelijkbaar inkomen. Als je een werkgever hebt, wordt deze door jouw werkgever vergoed. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zet deze bedragen voor je op een spaarrekening. Als jij of jouw gezinsleden zorgkosten hebben, kun je een beroep op het spaarsaldo doen. Omdat ook van jou solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, moet de helft van de verschuldigde bijdragevervangende belasting, of zoveel minder als het saldo bedraagt, worden overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds.

Zorgverzekering vergelijken

Met onze ZorgVergelijker kun je eenvoudig alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Heb je een vraag over de zorgverzekering of wil je hulp bij het overstappen? Wij beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ons bereiken op het telefoonnummer 020 261 16 00.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Zijn de partners en kinderen van militairen in actieve dienst verplicht een zorgverzekering te sluiten?

Ja. De uitzonderingsregel van militairen in actieve dienst geldt alleen voor de militair zelf en niet voor zijn of haar gezin. De zorgverzekering is een individuele verzekering. Ieder lid van jouw gezin moet zich (laten) verzekeren en krijgt een eigen verzekeringspolis.

Zijn gepensioneerde militairen verplicht om zich te verzekeren?

Ja. Gepensioneerde militairen zijn niet in actieve dienst en behoren niet tot één van de bijzondere groepen en zijn dus verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet.

Wat gebeurt er als iemand die gemoedsbezwaard is zorg nodig heeft?

Gemoedsbezwaarden betalen geen premie maar wel een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage van verzekerden met een vergelijkbaar inkomen. Als je een werkgever hebt, wordt deze door jouw werkgever vergoed. Het College zorgverzekeringen zet deze bedragen voor jou op een spaarrekening. Als jij of jouw gezinsleden zorgkosten hebben, kun je een beroep op het spaarsaldo doen. Omdat ook van jou solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, moet de helft van de verschuldigde bijdragevervangende belasting, of zoveel minder als het saldo bedraagt, worden overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds.

Wat is het verschil tussen gemoedsbezwaren tegen verzekeringen en morele bezwaren tegen bepaalde zorgvormen?

Het verschil tussen gemoedsbezwaarden en mensen die morele bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van zorg is, dat gemoedsbezwaarden verzekeringen als principe afwijzen. Mensen die morele bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van zorg wijzen alleen die bepaalde vormen van zorg af zoals: -abortus provocatus (uitgezonderd de vitale indicatie) -opzettelijk levensbeëindigend handelen -kunstmatige voortplantingstechnieken waarbij embryo’s in vitro tot stand worden gebracht en/of waarbij geslachtscellen van anderen dan de partner worden gebruikt -geslachtsveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn.

Wat moet ik doen om voor de zorgverzekering erkend te worden als gemoedsbezwaard?

Allereerst: gemoedsbezwaren tegen de Zorgverzekeringswet kunnen niet los bestaan van gemoedsbezwaren tegen de AWBZ. Als je door de Sociale Verzekeringsbank al bent ontheven van de rechten en plichten die uit de AWBZ voortvloeien, ben je daarom automatisch gemoedsbezwaarde voor de Zvw (en dus niet verzekeringsplichtig). Als je nog geen ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank hebt, kun je die daar aanvragen.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd
 
Voordat je gaat..
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je fysio!
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je zorgverzekering!
Vergelijk direct