Zorgverzekering 2024
 • Bekijk alle 57 zorgverzekeringen op prijs én inhoud
 • Kies de beste zorgverzekering die bij je past
 • Bespaar tot 300 euro per jaar!

Zorgverzekering 2024

Eenvoudig zorgpremies bekijken en afsluiten

Alléén bij ZorgKiezer:
Oral-B borstel t.w.v. €39,99 óf 3 mnd. sporten t.w.v. €60!
(Alleen bij overstap naar andere verzekeraar op ZorgKiezer.nl, max één cadeau per gezin/adres.
Lees verder)

 • Vergelijk alle 57 zorgverzekeringen op prijs én inhoud
 • Kies de beste zorgverzekering die bij je past
 • Bespaar tot 300 euro per jaar!

Goedkoopste basisverzekering 2024

Goedkoopste basisverzekering 2024 met eigen risico €385: FBTO (€131,95)

Goedkoopste basisverzekering 2024 met eigen risico €885: Aevitae (€119,45)


Zorgpremie 2024

De zorgpremie voor zorgverzekering 2024 wordt fors duurder. Zo stijgt de zorgpremie naar gemiddeld  € 147,34. per maand. De zorgpremies van de grote verzekeraars zijn:

Menzis + €5,5

VGZ + €5

Zilveren Kruis: + €8,50

a.s.r:  + €12,45

CZ:  + €7,60

Zorgtoeslag daalt

De maximale zorgtoeslag daalt van €154 naar €123 per maand

Onafhankelijk meer dan 57 zorgverzekeringen bekijken

12 nov

Premies bekend

Op deze dag moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend gemaakt hebben. Vanaf dit moment kun je de zorgverzekering 2024 afsluiten.

31 dec

Laatste overstap dag

Dit is de allerlaatste dag om over te stappen.

31 jan

Zelf opgezegd?

Als je je oude zorgverzekering zelf hebt opgezegd voor 1 januari 2024 dan kun je nog een nieuwe zorgverzekering kiezen tot en met 31 januari 2024.

Algemeen
Basisverzekering
Eigen risico
 

Zorgverzekering 2024

Nu de de Miljoenennota bekend is gemaakt zullen er in 2024 dingen veranderen voor je zorgverzekering. We weten in ieder geval dat de zorgpremie fors stijgt. Op deze pagina zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je zorgverzekering op een rij. 

De zorgpremie stijgt in 2024

De zorgpremie is in 2024 gemiddeld € 147,34. Dit is onder het bedrag dat op Prinsjesdag werd voorspeld. De goedkoopste verzekering met een eigen risico van €385 is FBTO (basis) met een premie van €131,95. De duurste zorgverzekering met een eigen risico van €385 is a.s.r Eigen Keuze met een zorgpremie van  € 170.95. Het verschil is €468 euro op jaarbasis. 

De goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van €885 is Aevitae Natura Select. Hiervan is de zorgpremie € 119.95. De duurste zorgverzekering 2024 met €885 eigen risico is a.s.r. Eigen Keuze met een zorgpremie van € 148.45

Door zorgverzekering vergelijken 2024 kan je honderden euro's per maand besparen

Iedereen boven de 18 in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te nemen, waarover je zorgpremie betaalt. Deze premie bestaat uit de rekenpremie en de opslagpremie.

De zorgpremie stijgt vanwege de stijgende kosten in de zorg, die moeten worden gedekt door de premies. Daarnaast spelen inflatie, de toenemende vraag naar zorg en loonstijgingen voor zorgmedewerkers ook een rol bij de premiestijging.

Zorgtoeslag daalt

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een lager inkomen. In 2024 zal de maximale zorgtoeslag echter dalen naar € 127 per maand, in tegenstelling tot de voormalige € 154.

Volgens het demissionair kabinet zal de zorgtoeslag in 2024 stijgen van € 111 naar € 127 per maand voor alleenstaanden. Dit is echter een vergelijking tussen 2022 en 2024, wat veel mensen een misleidend beeld kan geven.

Mensen die afhankelijk zijn van de zorgtoeslag zullen aanzienlijk minder zorgtoeslag ontvangen dan in 2023. Als je het maximale bedrag ontvangt, zal de maandelijkse zorgtoeslag voor alleenstaanden dalen met € 27 per maand en voor gezinnen met € 22 per maand.

 

Nieuws over de basisverzekering 2024 

De basisverzekering is verplicht voor iedereen boven de 18 die wonend en werkend is in Nederland. Een groot deel van de zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts, bepaalde medicijnen en operaties in het ziekenhuis. 

in 2024 veranderen het volgende:

 • Het incorporeren van fysiotherapie en oefentherapie voor een valpreventieve beweeginterventie
  De regering, in samenwerking met lokale overheden, gezondheidsdiensten en maatschappelijke organisaties, gaat belangrijke maatregelen nemen om het risico op vallen te minimaliseren.
 • Het versoepelen van de aanspraak op kraamzorg 
  Op deze manier kan er aangepaste kraamzorg worden verstrekt, zelfs langer dan tot de tiende dag na de geboorte. 
 • Paramedische herstelzorg na Covid-19 verlengd
  Paramedische herstelzorg na een coronabesmetting is voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering. Het zorginstituut heeft nog geen aanbeveling gegeven over de definitieve opname van deze zorg in de basisverzekering. De tijdelijke goedkeuring kan worden verlengd tot 1 januari 2025. 
 • Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen
  Er zijn nieuwe nationale beleidsmaatregelen geïmplementeerd om overgewicht en obesitas bij kinderen te bestrijden en te voorkomen. Een belangrijk element in dit beleid is het Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) programma voor kinderen, dat nu opgenomen wordt in het basispakket. 

Enkele grote zorgverzekeraars zullen vanaf 1 januari 2024 geen restitutiepolis meer aanbieden (bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze0. De zorgverzekeraars die stoppen met het aanbieden zijn: 

 • CZ 
 • Zilveren Kruis 
 • Stad Holland

Voor andere zorgverzekeraars is het nog niet zeker, maar het kan voorkomen dat ook zij de restitutiepolis zullen laten vervallen.

Wat kost een zorgverzekering per maand?

De basisverzekering in 2024 kost bij een eigen risico van €385 gemiddeld € 147 in de maand. De basisverzekering dekt de belangrijkste zorgkosten. 

Aanvullende verzekering in 2024

Elk jaar is er veel discussie rondom de aanvullende verzekering. De basisverzekering wordt wettelijk geregeld en is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde in vergelijking tot de aanvullende verzekering. Bij de aanvullende verzekering beslissen de zorgverzekeraars zelf over de premie, de dekking en wie ze al dan niet accepteren.

Het is verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten als je specifieke zorgbehoeften hebt die niet worden gedekt door het basispakket. Dit is bijvoorbeeld het geval als je regelmatig fysiotherapie of tandheelkundige behandelingen nodig hebt. Een aanvullende verzekering biedt extra dekking voor deze kosten, waardoor je financieel beschermd bent en niet onverwacht voor hoge kosten komt te staan.

Er zijn verschillende soorten aanvullende verzekeringen beschikbaar, elk met hun eigen dekking en premie. Het is belangrijk om zorgvuldig te vergelijken welke aanvullende verzekering het beste aansluit bij jouw persoonlijke behoeften, zodat je de benodigde zorg krijgt zonder te veel te betalen.

De details van de aanvullende verzekeringen voor 2024 worden bekendgemaakt op 13 november 2023.

 

Eigen risico 

Het eigen risico is sinds 2018 hetzelfde bedrag gebleven en ook voor 2024 geldt er weer een eigen risico van €385. Je betaalt dan maximaal €385 als je zorg nodig hebt die 100% vergoed wordt vanuit de basisverzekering. 

Normaal stijgt het eigen risico mee als de zorgkosten stijgen. Hierdoor zou het eigen risico nu al ver boven de €500 zitten. Dit is een flink bedrag om in één keer te betalen. Er is besloten om het eigen risico in 2024 bevroren te houden zoals ook eerdere jaren het geval was. Minister Kuipers (VWS) wil dat de bevriezing tot en met 2025 blijft gelden.

Daarna kijk het ministerie naar een andere invulling van het eigen risico. Een maximumbedrag eigen risico per behandeling is genoemd als optie.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota kwam naar voren dat het kabinet het eigen risico de aankomende jaren wil gaan verhogen. Dit is een van de ideeën om te zorgen voor meer geld in de staatskas. De afgelopen jaren is het verplichte eigen risico 385 euro, maar dit kan dus gaan veranderen. Zo staat in het plan dat het in de aankomende jaren steeds licht omhoog gaat tot 2027. in 2027 zal het eigen risico dan 485 euro moeten zijn.

Het is nog allerminst zeker dat dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Zo is de kans aanwezig dat het plan niet genoeg steun krijgt in de Eerste Kamer.  Zie hieronder een uitwerking van het plan.


Verhoging eigen risico (voorstel kabinet) Bedrag Verhoogd met
eigen risico 2023 € 385
eigen risico 2024 € 410 € 25
eigen risico 2025 € 435 € 25
eigen risico 2026 € 460 € 25
eigen risico 2027 € 485 € 25

Zorgverzekering vergelijken? Vergelijk op basis van wat je nodig hebt, welke zorgverzekering het best bij jou past. Kies de juiste dekking en vervolgens de goedkoopste zorgverzekering of de organisatie die jou het meest aanspreekt.

 

Dit zijn de goedkoopste basisverzekeringen met 885 euro eigen risico en ruime zorgkeuze