Zorgtoeslag 2020

Mensen met een laag (midden) inkomen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van de zorgverzekering.
Deze zorgtoeslag zorgt ervoor dat de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is.
Zorgtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.

Voorwaarden zorgtoeslag
Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

• Je bent 18 jaar of ouder
• Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
• Je inkomen is niet hoger dan € 30.481 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 38.945.
• Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning
• Je hebt niet meer vermogen dan € 116.613 (voor alleenstaanden) of € 147.459 gezamenlijk (voor partners).

Hoogte zorgtoeslag 2020
De hoogte van de zorgtoeslag in 2020 is afhankelijk van je eigen inkomen en dat van je partner.
Hoe lager het inkomen, hoe hoger het bedrag aan zorgtoeslag waar je recht op hebt. De maximale zorgtoeslag is € 104 per maand. Woon je samen of ben je getrouwd, dan kan dat oplopen tot € 199 euro per maand.

Kinderen van 18 jaar of ouder die niet meer dan het toetsingsinkomen verdienen, komen apart in aanmerking voor zorgtoeslag.
Je kunt bij belastingdienst berekenen op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt.