Vergoeding van plastische chirurgie

Plastische chirurgie valt onder de medisch specialistische zorg, maar komt niet altijd voor vergoeding in aanmerking. Bij plastische chirurgie maken we onderscheid tussen medische noodzakelijke behadelingen en cosmetische behandelingen.

Medische noodzaak

Bij medische noodzaak valt de vergoeding voor plastische chirurgie onder de dekking van de basisverzekering. We spreken van medische noodzaak als er sprake is van een situatie waarbij de patiënt zonder een plastische ingreep niet of nauwelijks zou kunnen functioneren. Er is soms ook sprake van medische noodzaak als het niet uitvoeren van de plastische ingreep bij de patiënt leidt tot psychische klachten. 

Het herstellen van aangeboren of opgelopen verminkingen zijn voorbeelden van plastische ingrepen. Hieronder valt ook reconstructieve chirurgie. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij kankerpatiënten. Wanneer er een tumor wordt verwijderd kan dit leiden tot een verminking van het lichaam. De arts probeert dit dan zo goed mogelijk te stellen met behulp van reconstructieve chirurgie. Reconstructieve chirurgie en plastische chirurgie gaan vaak hand in hand.  

Cosmetisch

Als het geen medische noodzaak betreft, dan valt de behandeling vaak onder de noemer cosmetische chirurgie. Cosmetische chirurgie komt vaak voort uit de wens om het uiterlijk te veranderen. Cosmetische ingrepen worden echter meestal niet vergoed door je zorgverzekering omdat het geen medische noodzaak betreft. 

Een aantal verzekeraars biedt wel een beperkte aanvullende vergoeding voor cosmetische chirurgie vanuit de aanvullende verzekering. Meestal betreft dit een flapoorcorrectie.

Plastische chirurgie vergoedingen

ONVZ
Vergoeding
Premie
Vrije Keuze Topfit
100% (indien medisch noodzakelijk)
80,00
VvAA
Vergoeding
Premie
Top
100% (indien medisch noodzakelijk)
80,00
Hulp nodig bij het selecteren van de juiste zorgverzekering? Onze overstapcoaches staan voor u klaar.
Bel naar 020-2611600.