Vergoeding van thuiszorg

Wat is thuiszorg?

Je kunt thuiszorg (verpleging en verzorging thuis) krijgen wanneer je zelfstandig woont, maar af en toe wel hulp kunt gebruiken. Op deze manier kun je langer thuis blijven wonen. Het is bedoeld voor mensen met een ziekte of beperking. Bij thuiszorg kan het gaan om verpleging, begeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

Thuiszorg kan op verschillende manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van de soort thuiszorg die je nodig hebt. Het is soms ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen.

Vanuit de basisverzekering

Wanneer je (wijk-)verpleging of terminale zorg nodig hebt vergoedt de basisverzekering dit. Je hebt een indicatie nodig om deze zorg vergoed te krijgen, deze krijg je bij de wijkverpleegkundige. Hij of zij bekijkt welke zorg je thuis nodig hebt. Het eigen risico niet van toepassing op de vergoeding van deze zorg.

Vanuit de WMO

Wanneer je meer zorg nodig hebt dan de basis zorgverzekering biedt, kan dit worden aangevuld met hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Je kunt hierbij denken aan begeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding of een aanpassing aan je woning. Het doel van deze zorg is dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De WMO wordt geregeld en vergoed door de gemeente. Er geldt wel een eigen bijdrage. De aanvraag hiervoor gaat ook via de gemeente. 

Vanuit de WLZ

Wanneer je de hele dag (24 uur p/d) toezicht of zorg nodig hebt kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en ook niet voldoende hulp vanuit de omgeving kunnen krijgen. Daarnaast is de hulp vanuit de verzekeraar of de gemeente ook niet meer voldoende.

Dit is bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen. De zorg kan thuis of in een instelling plaatsvinden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of je daarvoor in aanmerking komt. Je kunt bij het CIZ een aanvraag indienen. De overheid vergoedt deze zorg. Er geldt wel een eigen bijdrage. 

Zorgverzekering vergelijken

Om erachter te komen welke verzekering het best bij jouw wensen aansluit kun je de zorgverzekeringen vergelijken op onze website. Hieronder zie je een overzicht van de aanvullende verzekering die thuiszorg vergoedt.

Thuiszorg vergoedingen

Zorg en Zekerheid
Vergoeding
Premie
AV Plus
100%, max.€ 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
52,95
Hulp nodig bij het selecteren van de juiste zorgverzekering? Onze overstapcoaches staan voor u klaar.
Bel naar 020-2611600.