ZorgKiezer
020 2611 600
Open tot 17:00
Contact

PGB

Door: - Leestijd: 2 minuten

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je voor jezelf, je kind, een ouder of partner zorg inkopen in geval van ziekte, handicap of ouderdom. Het persoonsgebonden budget (PGB) is dus een bepaald geldbedrag dat je krijgt na indicatie om zelf je zorg te organiseren. 

Op dit moment zijn er vier soorten PGB’s:

 • PGB-AWBZ: voor persoonlijke verzorging, verpleging begeleiding of kortdurend verblijf.
 • PGB-Wmo: voor degenen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.
 • PGB-Jeugdwet
 • PGB-Zvw

PGB-AWBZ

Wanneer je als chronisch zieke, gehandicapte of oudere voor een langere tijd zorg nodig hebt kun je een PGB-AWZB aanvragen. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Om in aanmerking te komen voor een PGB voor AWBZ-zorg heb je een AWBZ-indicatie nodig. Die kan je opvragen bij het CIZ. In deze indicatie wordt beschreven op welke zorg jij recht heb. Vervolgens maak je de keuze of je gebruik wilt maken van zorg in natura of het persoonsgebonden budget. In het geval je voor PGB kiest stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar jou en naar een zorgkantoor bij jou in de buurt. Het zorgkantoor overlegt dan met jou welk bedrag aan PGB je krijgt, voor welke periode en wanneer het geld wordt uitbetaald.

Je kunt ook besluiten om voor zorg in natura te kiezen. Je zorgaanbieder bepaalt dan hoe je de zorg ontvangt. 

PGB-Wmo

Wanneer je als chronisch zieke, gehandicapte of oudere ondersteuning in huis nodig hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een traplift of hulp in het huishouden, kun je bij het zorgloket van je gemeente terecht. Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens zelf voor een PGB of voor zorg in natura. Met een PGB voor Wmo-zorg kun je de hulp of de aanpassing van je huis dus zelf regelen. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

Uitbetaling PGB

Het budget van het PGB wordt jaarlijks door het ministerie van VWS vastgesteld. Het Nederlands Zorginstituut verdeelt dit bedrag over de zorgkantoren. Het zorgkantoor bepaalt vervolgens het budget wat de verzekerde krijgt en betaalt het PGB vervolgens uit in voorschotten. Dit kan per maand, kwartaal of jaar. Dit budget kun je vervolgens gebruiken om zorg in te kopen. Je kunt zelf zorgverleners selecteren en hen betalen voor hun diensten. Als budgethouder mag je het PGB ook gebruiken voor andere zorg dan de geïndiceerde zorg. Dan moet je echter wel zelf de administratie bijhouden en verantwoording afleggen aan het zorgkantoor voor je uitgaven.

PGB en het buitenland

Wanneer je langer dan 6 weken naar het buitenland gaat dien je dit te melden aan het zorgkantoor. Voor het inkopen van zorg in het buitenland mag je, je PGB maximaal 13 weken gebruiken per kalenderjaar.
Dit geldt overigens niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Voor hen geldt namelijk een maximum van een jaar.

PGB in 2015 overgeheveld naar zorgverzekeringswet (Zvw)

Per 1 januari 2015 hebben er aan aantal veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de AWBZ. Het persoonsgebonden budget werd overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (Zwv). Zorgverzekeraars zijn nu verantwoordelijk voor het organiseren van persoonlijke verzorging en wijkverpleging.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

 • 100% Onafhankelijk
  Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
 • Altijd de laagste prijs
  Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
 • Overstapgarantie
  Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd