ZorgKiezer

Corona en de zorgverzekering

Door: - Leestijd: 2 minuten

Door het coronavirus, ook wel Covid-19, is de druk op de zorg de laatste tijd flink toegenomen. Huisartsen en ziekenhuizen werken hard om iedereen met klachten te helpen. Er zijn op dit moment Nederlanders in het buitenland die wellicht zorg nodig hebben in verband met corona, maar ook buitenlanders die nu gebruik maken van de Nederlandse zorg. Hoe zit het met de kosten en is iedereen wel goed verzekerd hiervoor?

Door het Coronavirus liggen er op dit moment een flink aantal patiënten in het ziekenhuis en zelfs op de Intensive Care afdeling. De Nederlandse zorg is flink opgeschaald om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Niet noodzakelijke zorg ligt op dit moment, door de maatregelen omtrent corona, vrijwel stil. Alle aanpassingen kunnen flinke financiële gevolgen hebben voor de verzekeraars, maar ook voor verzekerden.

Corona en de basisverzekering

Veel medische noodzakelijke zorg wordt vergoed door de basisverzekering. Dit geldt ook voor zorg in verband met corona. Er zijn wel wat aanpassingen gemaakt vanwege besmettingsgevaar. Zo kan een bezoek aan de huisarts alleen op afspraak. Huisartsen kunnen mensen nog steeds doorverwijzen naar ziekenhuizen. Er vinden nu ook vaker consulten plaats via de telefoon of met beeldbellen.

De vergoeding van de huisarts komt uit de basisverzekering, ook als dit een telefonisch of digitaal consult is. Hiervoor wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Bij een doorverwijzing naar het ziekenhuis of een opname zal dit ook vergoed worden uit de basisverzekering, maar hiervoor moet wel eigen risico worden betaald. De test om te bepalen of iemand besmet is met corona wordt ook door de basisverzekering vergoed. Medicijnen die in het geneesmiddelen vergoedingssysteem zijn opgenomen, worden ook door het basispakket gedekt. Voor de test en eventuele medicijnen wordt ook het eigen risico aangesproken.
Let op, antibacteriële handzeep en desinfecterende handgels worden niet vergoed door jouw zorgverzekering.

Extra kosten in verband met corona

Mocht jij besmet raken met coronavirus en hier extra zorg voor nodig hebben, dan kan het zijn dat je meer eigen risico moet betalen dan dat je gewend bent. Hoewel de vergoeding niet anders is geregeld dan normaal, kan het voor sommigen nu lastig zijn deze kosten te dragen. Als je nu vanwege de corona maatregelen tijdelijk niet kunt werken, kan het betalen van je eigen risico wellicht een probleem worden. Heb je een grote rekening voor het betalen van je eigen risico en lukt het niet om dat in één keer te betalen. Neem dan vooral contact op met je zorgverzekeraar. Je kan een betalingsregeling treffen waarbij je de rekening in een aantal termijnen kunt aflossen.

Zorg op afstand 

In verband met het coronavirus heeft het kabinet besloten om de regels omtrent zorg op afstand te versoepelen. Zorgverleners kunnen nu bijvoorbeeld consulten die digitaal plaatsvinden ook declareren. Zorg op afstand is nu erg belangrijk vanwege het besmettingsgevaar van corona. Door het wegnemen van de belemmerende voorwaarden, kan er zoveel mogelijk zorg worden geboden waar nodig. 

Zit je nu als Nederlander vast in het buitenland en heb je daar zorg nodig, dan dekt de Nederlandse zorgverzekering de medisch noodzakelijke zorg in het buitenland. De vergoeding is aan de hand van de bedragen die in Nederland voor de zorg worden gerekend. Zijn de kosten in het land waar je zit hoger dan in Nederland, dan betaal je dat verschil zelf bij. Een aanvullende verzekering kan de extra kosten in het buitenland vergoeden. Reisverzekeringen kunnen ook een aanvulling hebben voor zorgkosten in het buitenland. 

Onverzekerd of een premieachterstand

Heb jij nu een zorgverzekering, maar heb je een premieachterstand, dan blijf je voor de basisverzekering gedekt. Heb jij zorg nodig in verband met corona, dan is dat geen probleem. Deze zorg wordt immers door de basisverzekering vergoed. Als je nu onverzekerd bent en jij maakt zorgkosten, dan zal de rekening hiervoor rechtstreeks bij jou terecht komen en moet je dit volledig zelf betalen. Mocht jij geen zorgverzekering hebben en de rekening niet kunnen betalen, laat dit dan aan de zorgverlener weten. Deze zal dan de rekening indienen bij het CAK. De gemeente zal vervolgens actie ondernemen om de onverzekerden weer aan een zorgverzekering te helpen. 

Repatriëring

Heb jij (of een van je reisgenoten) in het buitenland te maken gekregen met hevige corona symptomen? Dan kan het zijn dat je gerepatrieerd moet worden. Repatriëring is het vervoer van een ziek persoon vanaf de tijdelijke verblijfplaats in het buitenland naar een medische instelling in Nederland. In veel gevallen is dit inclusief medische begeleiding door een bevoegde arts of verpleegkundige. Veel verzekeraars bieden hier (een gedeeltelijke) vergoeding voor. In uitzonderlijke gevallen bied de verzekering ook dekking wanneer je naar het buitenland moet om een ziek familielid te begeleiden naar Nederland. Let op: neem altijd eerst contact op met de alarmcentrale van jouw verzekeraar. Zij beoordelen of de situatie in aanmerking komt voor vergoeding. Ook bieden zij advies en ondersteuning. Zonder goedkeuring van de alarmcentrale is er geen vergoeding mogelijk.

Gemoedsbezwaard

Als gemoedsbezwaarde krijg je zorgkosten op een andere manier vergoed. De kosten worden uit de basisverzekering gedekt tot een maximumbedrag dat bekend is bij het CAK. Als de kosten hoger zijn dat dit bedrag, dan moet de rest zelf bijbetaald worden. Iemand die gemoedsbezwaard is, kan de ontheffing zelf stoppen door een zorgverzekering af te sluiten of door dit op te zeggen bij de Sociale Verzekeringsbank. 

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd
 
Voordat je gaat..
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je fysio!
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je zorgverzekering!
Vergelijk direct