ZorgKiezer

Wet langdurige zorg (Wlz)

Door: - Leestijd: 1 minuut

De Wlz (Wet langdurige zorg) is een wet die per 1 januari 2015 is ingevoerd.
De Wlz heeft de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die permanent zorg nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of mensen met een psychische stoornis.
Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) zal bepalen of iemand recht heeft op zorg. Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

Voor wie is de Wlz?

De wet is bedoeld voor zorg aan kwetsbaren die permanent toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het gaat om mensen met een:

 • somatische aandoening of beperking
 • psychogeriatrische aandoening of beperking
 • verstandelijke handicap
 • lichamelijke handicap
 • zintuiglijke handicap

Waaruit bestaat de zorg binnen Wlz?

De Wlz geeft recht op een integraal pakket zorg. Deze zorg omvat:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verzorging
 • Behandeling
 • Verpleging
 • Individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer
 • Aanpassing aan de woning (alleen als iemand jonger is dan 18 jaar)

Lichtere zorg uit AWBZ

De lichtere zorg uit de AWBZ zal worden gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
De zorg uit de AWBZ die onder de zorgverzekering komt te vallen:

 • Verpleging en verzorging bij mensen thuis.
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg.
 • Het tweede en derde jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het eerste jaar verblijf en behandeling (zonder opname) werd al vergoed vanuit de basisverzekering.

Zorgverzekering vergelijken

Wil je alle zorgverzekering met elkaar vergelijken? Dit kan op onze website ZorgKiezer.nl. Heb je een vraag over de zorgverzekering 2018 of wil je hulp bij het overstappen? Ons team van overstapcoaches staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 020 261 1600.

Lees meer over: Zorgverzekeringen

Eenvoudig zorgverzekering vergelijken en afsluiten
 

Waarom overstappen in 2024 via ZorgKiezer.nl?

 • 100% Onafhankelijk
  Vergelijk zorgverzekering op prijs en inhoud alle 66 verzekeringen
 • Altijd de laagste prijs
  Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
 • Overstapgarantie
  Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd