ZorgKiezer
Zorgverzekering | Overzicht premies > OHRA - Uitgebreid

OHRA - Zorgverzekering Combinatie + Uitgebreid - Vergoedingen 2024

Waardering
4 sterren uit 5
Zorgverzekering Combinatie
Uitgebreid
Gezinspremie
€ 197,33
Afsluiten
Polis Zorgverzekering Combinatie + Uitgebreid
Gezinspremie € 197,33 (incl. korting van € 2,72)
Leeftijd Vanaf 18 jaar
Acceptatie Geen medische selectie
Vrije zorgkeuze Zeer ruim
Offerte Offerte aanvragen

Samenvatting vergoedingen

Fysiotherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking: 100%, max. 18 behandelingen p.jr..
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Basisdekking orthodontie: Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist). Consultatie en diagnostiek: Mondzorg aan huis: 100% van geldende tarieven (alleen ivm vergoeding volledige prothese en na toestemming verzekeraar). Aanvullende dekking orthodontie: 100%, max.€ 250,- (eenmalig). Consultatie en diagnostiek: Geen
Alternatieve geneeswijzen Basisdekking homeopathie: Geen Aanvullende dekking homeopathie: 100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr..
Brillen en contactlenzen Basisdekking brillen: Tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 61,- per glas). Contactlenzen: Bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 122- bij gebruik korter dan 1 jaar, € 61,- per lens bij langer dan 1 jaar of eenzijdig gebruik). Aanvullende dekking brillen: 100%, max.€ 75,- p. 2 jr.. Contactlenzen: 100%, max.€ 75,- p. 2 jr..
Bezoek huisarts Basisdekking 100%. Aanvullende dekking: Geen

Uitgebreid vergoedingenoverzicht

uitklappen Therapieën 3 sterren uit 5

Fysio- en oefentherapie 2 sterren uit 5
(Extra) fysiotherapie na een ongeval Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Basisdekking
9 behandelingen per verzekeringsduur vergoed.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger Basisdekking
Vergoeding van max. 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen Basisdekking
Eenmalige vergoeding per behandelepisode van 37 behandelingen p. 12 mnd.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar Basisdekking
Max. 9 behandelingen p. indicatie p.jr. (eventueel 9 behandelingen extra)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening Basisdekking
Volledige vergoeding
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening Basisdekking
Vergoeding vanaf 21e behandeling
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Fysiotherapie app Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Fysiotherapie meenemen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Oefentherapie bij knie- en heupartrose Basisdekking
Vergoeding van max. 12 behandelingen p. 12 mnd.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 18 behandelingen p.jr. 4
Valpreventie Basisdekking
één keer per twaalf maanden recht op een valpreventieve beweeginterventie (trainingsprogramma)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Paramedische zorg 2 sterren uit 5
(Overgangs)consult Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p. jr.
Adem- en ontspanningstherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Diëtetiek Basisdekking
100% bij DM Type II, VRM bij hart en vaatziekten, COPD of astma via ketenzorg; 3 uur per jaar in overige gevallen
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)
Dyslexiebehandelingen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit gemeente: 100%, op indicatie gemeente
Aanvullende dekking:
Geen
Ergotherapie Basisdekking
Max. 10 uur p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.
Gewichtsconsulent Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voedingsadvies: 100%, max.€ 200,- p.jr.
Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Logopedie Basisdekking
100%, na verwijzing arts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Orthoptische behandeling Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 Basisdekking gecontracteerd
Tot 1 januari 2025: max. 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, logopedie volledig, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek, tot 6 maanden na de eerste behandeling. Indien noodzakelijk nogmaals gedurende ten hoogste zes maanden recht op hetzelfde aantal behandelingen (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Aanvullende dekking:
Geen
Podologie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr. (door podoloog) 5
Podotherapie Basisdekking
Bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr. (door podotherapeut) 5
Stottertherapie Basisdekking gecontracteerd
Zie vergoeding Logopedie
Aanvullende dekking:
Geen
Huidtherapie Geen sterren toegewezen
Acnetherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr.
Bindweefselmassage Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Camouflagetherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- eenmalig (incl. camouflagemiddelen)
Elektrische / laserepilatie Basisdekking gecontracteerd
Epilatie bij transseksuelen van perineo-scrotaal, vaginaal gebied en gezicht en hals is een te verzekeren prestatie
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat
Pedicure Basisdekking gecontracteerd
Bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
Aanvullende dekking:
Geen
Periostmassage Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Psoriasis UVB (lichtbak)therapie Basisdekking gecontracteerd
Behandeling in het ziekenhuis: 100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Vaat- en/of pigmentbehandeling Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Psychische hulpverlening 5 sterren uit 5
Geestelijke gezondheidszorg Basisdekking
Vanaf 18 jr: 100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Lichttherapie bij winterdepressie: 100%, max.€ 250,- p.jr.; arbeidsgerelateerde traumazorg: 100%
Mindfulness Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Orthopedagogie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Psychosociale oncologie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Seksuologie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar 1 sterren uit 5

(Extra) tandartsdekking na een ongeval Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven (voor verzekerden tot 23 jr. en de tand is niet aangelegd of is aantoonbaar verloren vóór het 18e jaar)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 20.000,- p. ongeval
Chirurgie Basisdekking gecontracteerd
Specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Consultatie en diagnostiek Basisdekking gecontracteerd
Mondzorg aan huis: 100% van geldende tarieven (alleen ivm vergoeding volledige prothese en na toestemming verzekeraar)
Aanvullende dekking:
Geen
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Implantaten / implantologie Basisdekking gecontracteerd
Ter bevestiging van uitneembare volledige prothese 92% vergoeding behandelingen bovenkaak, 90% vergoeding behandelingen onderkaak, en 83% vergoeding voor bevestiging van uitneembare prothese in boven of onderkaak en kunstgebit in andere kaak
Aanvullende dekking:
Geen
In een Wlz instelling Basisdekking gecontracteerd
100%
Aanvullende dekking:
Geen
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie Basisdekking gecontracteerd
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen: 100% van geldende tarieven (alleen bij diagnose OSAS)
Aanvullende dekking:
Geen
Kronen en bruggen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Kunstgebit Basisdekking gecontracteerd
Nieuwe volledige prothese vergoeding 100% (minus eigen bijdrage van 10% of 25%)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)
Maken en beoordelen foto Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Partiële prothetische voorzieningen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Preventieve mondzorg Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Tandvleesbehandeling / parodontologie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Verdoving Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Verdoving door middel van roesje Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Vullingen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Wortelkanaalbehandeling Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Tandheelkundige hulp tot 18 jaar 5 sterren uit 5

(Extra) tandartsdekking na een ongeval Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 20.000,- p. ongeval
Chirurgie Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven (m.u.v. tandheelkundig implantaat)
Aanvullende dekking:
Geen
Consultatie en diagnostiek Basisdekking gecontracteerd
Periodiek preventief onderzoek en het incidenteel consult: 100%
Aanvullende dekking:
Geen
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Implantaten / implantologie Basisdekking
Ter bevestiging van een uitneembare prothese: 100% (na toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
In een Wlz instelling Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Kronen en bruggen Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr.
Maken en beoordelen foto Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven, m.u.v. foto's t.b.v. orthodontische hulp
Aanvullende dekking:
Geen
Preventieve mondzorg Basisdekking gecontracteerd
Verwijderen tandsteen en fluorideapplicatie door tandarts en/of mondhygiënist: 100% van geldende tarieven (fluoride max. 2 x p.jr.)
Aanvullende dekking:
Geen
Prothetische voorzieningen / kunstgebit Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Tandvleesbehandeling / parodontologie Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven (ook door mondhygienist)
Aanvullende dekking:
Geen
Verdoving Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Verdoving door middel van roesje Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Vullingen Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Wortelkanaalbehandeling Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Orthodontie 2 sterren uit 5

Orthodontie tot 18 jaar Basisdekking
Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
70%, max.€ 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)
Orthodontie vanaf 18 jaar Basisdekking
Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 250,- (eenmalig)

uitklappen Zwangerschap en bevalling 5 sterren uit 5

Kraamzorg 4 sterren uit 5
Borstkolf Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Couveuse nazorg Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 15 uur
Kraampakket Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%
Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak) Basisdekking
100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak) Basisdekking
100% van geldende tarieven (m.u.v. eigen bijdrage van€ 20,- p. persoon p. dag + het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis € 286,- te boven gaat)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage)
Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel Basisdekking
Max. 6 weken (m.u.v. eigen bijdrage van€ 5,10 per uur)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage)
Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p.jr.
Prenatale screening Basisdekking
100% (u betaalt geen eigen risico); Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT): 100% (bij medische indicatie; u betaalt geen eigen risico); vlokkentest en vruchtwaterpunctie: 100% (bij medische indicatie en (u betaalt geen eigen risico)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitgestelde / aanvulling kraamzorg Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Extra kraamzorg: 100%, max. 5 dagen, max. 3 uur p. dag; kraamzorg na ziekenhuisopname: 100%, max. 15 uur
Verloskundige hulp 4 sterren uit 5
Echoscopisch onderzoek Basisdekking
Vergoeding van medisch noodzakelijke echo's
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Klinische bevalling (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Poliklinische bevalling (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak) Basisdekking
Max.€ 246,- p. dag
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage)
Thuisbevalling Basisdekking
100% (incl. voor en nazorg)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Vruchtbaarheidsbehandelingen 4 sterren uit 5
Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen Basisdekking
100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI) Basisdekking
Alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Consultatiebureau Basisdekking gecontracteerd
Vanuit gemeente: 100%
Aanvullende dekking:
Geen
Geboorte / adoptie-uitkering Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Adoptie kraamzorg: 100%, max. 3 dagen, max. 3 uur p. dag

uitklappen Alternatieve geneeswijzen 1 sterren uit 5

Acupunctuur Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Antroposofie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Behandelingen alternatief genezer Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Chiropractie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Flebologie (alternatief genezer) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Fytotherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Geneesmiddelen alternatief genezer Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr.
1
Homeopathie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Iriscopie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Manuele geneeskunde Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Moermantherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Natuurgeneeskunde Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Neuraaltherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Orthomanuele geneeskunde Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Orthomoleculaire geneeskunde Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Orthopedische geneeskunde Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Osteopathie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Overige psychische zorgverlening Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1
Podo-orthesiologie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Proctologie (alternatief genezer) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Shiatsutherapie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.
1

uitklappen Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen) 3 sterren uit 5

Brillen en lenzen Geen sterren toegewezen
(Contact)lenzen Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 122- bij gebruik korter dan 1 jaar, € 61,- per lens bij langer dan 1 jaar of eenzijdig gebruik)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 75,- p. 2 jr. 2
Brillen Basisdekking
Tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 61,- per glas)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 75,- p. 2 jr. 2
Kortingsregelingen brillen en lenzen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Overige hulpmiddelen Geen sterren toegewezen
ADL-Hulpmiddelen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Allergeenvrije en stofdichte hoezen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 12 mnd.
Defibrilator Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Epilepsie alarmering Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%
Gehoorbescherming Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Heupondersteuningsband / beschermer Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Iontoforese-apparaat Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Leesstandaard Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Plaswekker Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Huur: 100%, max. 4 maanden (eenmalig); koop: 100%
Probe Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Steunpessarium Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Steunzolen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr.
Reglement hulpmiddelen 4 sterren uit 5
(Mamma)borstprothese Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max.€ 90,- (eenmalig)
Abonnementskosten alarmeringsapparatuur Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Alarmeringsapparatuur Basisdekking
100%, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Huur of koop: 100%, max.€ 150,- p.jr.
Allergeenvrije schoenen Basisdekking gecontracteerd
100% (eigen bijdrage tot 16 jr.€ 65,- vanaf 16 jr. € 130,-)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 3
Brace / spalken (kortdurend gebruik) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr.
Elastische kousen en compressietherapie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hoortoestel Basisdekking
Tot 18 jaar: 100%; vanaf 18 jaar: 75%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 3
Hulphonden Basisdekking
Hond: 100%; tegemoetkoming in de kosten: max.€ 1.100,- p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Inhalator (w.o. aerochamber) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Injectiespuiten en -pennen met toebehoren Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Loophulpmiddelen Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
MRA (Snurkbeugel) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Orthopedisch schoeisel Basisdekking gecontracteerd
100% (eigen bijdrage tot 16 jr.€ 65,- vanaf 16 jr. € 130,-)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 3
Pruiken Basisdekking gecontracteerd
Max.€ 465,- per pruik (minimale gebruikstermijn 12 maanden)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Pruik: 100%, max.€ 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); andere hoofdbedekking: 100%, max. € 75,- p.jr. 3
Slaap Positie Trainer (SPT) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
GeboorteTENS: 100%, max. 6 weken
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem Basisdekking
100% (voor orthopedisch schoeisel geldt een eigen bijdrage tot 16 jr.€ 65,- vanaf 16 jr. € 130,-)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 3
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Verbandschoenen Basisdekking gecontracteerd
100%
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 3
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Hulp in het buitenland 4 sterren uit 5

Begrafenis / crematie in het buitenland Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Dekkingsgebied Basisdekking gecontracteerd
Wereld
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Wereld
Hulp in het buitenland | Spoedeisende medische zorg Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (aanvulling op de basisverzekering)
Hulpverlening door alarmcentrale Basisdekking gecontracteerd
100%
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (OHRA Hulpdienst)
Maximale verblijfsduur Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
365 dagen
Medisch noodzakelijk ziekenvervoer Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (aanvulling op de basisverzekering)
Medisch noodzakelijke medicijnen Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (aanvulling op de basisverzekering)
Niet-spoedeisende medische zorg Basisdekking gecontracteerd
Vergoeding conform Nederlandse verzekeringsvoorwaarden
Aanvullende dekking:
Geen
Noodzakelijke telefoonkosten Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 350,- p.jr.
Opsporing / redding Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Organisatie toezending medicijnen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%
Reiskosten ziekenhuisbezoek Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Repatriëring bij ziekte / ongeval Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%
Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Repatriëring na overlijden Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%
Spoedeisende behandeling tandarts Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief (tot 18 jr.)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 250,- p.jr.
Vaccinaties Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose
Voorschot geneeskundige kosten Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Geneesmiddelen 4 sterren uit 5

Voorgeschreven geneesmiddelen 3 sterren uit 5
Antidepressiva Basisdekking gecontracteerd
Conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking:
Geen
Antistollingsmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Acenocoumarol, Marcoumar: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking:
Geen
Bloeddrukverlagers Basisdekking gecontracteerd
Plaspillen, bètablokkers, calciumantagonisten, RAS-remmers, ACE-remmers en Angiotensine II-antagonisten: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking:
Geen
Buiten Reglement Farmaceutische Zorg Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Cholesterolverlagende middelen Basisdekking gecontracteerd
Simvastatine, Pravastatine, Atorvastatine, Fluvastatine: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking:
Geen
Dieetproducten en preparaten Basisdekking
Dieetpreparaten worden vergoed zolang ze medisch noodzakelijk zijn
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem) Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg) Basisdekking
100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Middelen bij ADHD Basisdekking gecontracteerd
Ritalin: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS; Concerta, Medikinet, Equazym, Strattera: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Middelen ter bevordering van de haargroei Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Middelen voor erectiestoornissen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Middelen voor slapeloosheid Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Slaap- en kalmeringsmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Bij epilepsie, angststoornissen, psychiatrische problematiek en palliatieve sedatie bij terminale zorg: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking:
Geen
Slijmoplossende middelen Basisdekking gecontracteerd
Dornase alfa: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (indein cystic fibrose); Acetylcysteïne, Fluimucil: geen vergoeding (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Aanvullende dekking:
Geen
Anticonceptiva Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Condooms Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Geneesmiddelen bij allergie Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Aanvullende dekking:
Geen
Geneesmiddelen om de maag leeg te maken Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Aanvullende dekking:
Geen
Geneesmiddelen tegen diarree Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Aanvullende dekking:
Geen
Hormoonspiraal Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Implantaat Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Kalktabletten Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Koperspiraal Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Kunsttranen Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Aanvullende dekking:
Geen
Laxeermiddelen Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Aanvullende dekking:
Geen
Maagzuurremmers Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Aanvullende dekking:
Geen
Nuva-ring Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Pessarium Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Pleister Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Prikpil Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max.€ 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
Vrouwencondoom Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Zelfzorg geneesmiddelen Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Huisarts en ziekenhuiszorg 4 sterren uit 5

Huisarts 5 sterren uit 5
Consult door huisarts Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Consult: 100%; overige behandelingen: het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) Basisdekking
Bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Hulp voor kinderen met overgewicht Basisdekking
Tot 18 jaar bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Laboratoriumonderzoek via huisarts Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Medisch-specialistische zorg 3 sterren uit 5
Abortus Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Astmacentrum Davos Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Audiologische hulp Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Behandeling tegen snurken Basisdekking
Slaapapneu: 100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (geen vergoeding voor uvuloplastiek)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (m.u.v. hulpmiddelen)
Besnijdenis Basisdekking
100%, indien medisch noodzakelijk en na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Bovenooglidcorrectie Basisdekking
100%, bij ernstige gezichtsveldbeperking, aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Buikwandcorrectie Basisdekking
100%, alleen bij uitzonderlijke medische noodzaak (na verwijzing huisarts/medisch specialist en na voorafgaande toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Caissonziekte Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Dialyse Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Erfelijkheidsonderzoek en advisering Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Flapoorcorrectie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% eenmalig
Flebologie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (bij bepaalde medische indicaties)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Geriatrische revalidatiezorg Basisdekking
100%, max. 6 maanden en na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Kortingsregelingen ooglaserbehandeling Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
MammaPrint Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Mechanische beademing Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Medisch specialistische revalidatie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Obesitasbehandeling Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- (eenmalig)
Oncologische aandoeningen bij kinderen Basisdekking gecontracteerd
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
Aanvullende dekking:
Geen
Ooglaserbehandeling en lensimplantatie Basisdekking
100%, bij uitzonderlijke medische noodzaak, na voorafgaande toestemming verzekeraar
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 75,- p. 2 jr. 2
Plaatsen van borst(mamma)prothesen Basisdekking
100%, bij geen borstgroei of bij een gehele/gedeeltelijke borstamputatie (na verwijzing huisarts/medisch specialist en na voorafgaande toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Vervangen borstprothese: 100% (indien medisch noodzakelijk)
Plastische / cosmetische chirurgie Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties zoals verminking of enkele met naam genoemde aangeboren afwijkingen (en na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Proctologie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (bij bepaalde medische indicaties)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Psoriasis (dag)behandeling Basisdekking gecontracteerd
Behandeling in het ziekenhuis: 100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Refertilisatie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Röntgenonderzoek Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Second opinion Basisdekking
100%, na verwijzing behandelaar, welke de regie houdt over de behandeling
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Sportarts Basisdekking
100%, vergoeding van consulten, diagnostiek en behandelingen (na verwijzing arts); aanvullende vergoeding van€ 150,-
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Sterilisatie Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%; man: maximaal€ 400,-; vrouw: maximaal € 1.250,-
Transgenderzorg Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Transplantatie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Trombosedienst Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Zorg bij complex chronische longaandoeningen Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Preventieve geneeskunde 2 sterren uit 5
Baarmoederhalskankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor vrouwen van 30 t/m 60 jaar
Aanvullende dekking:
Geen
Borstkankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor vrouwen van 50 t/m 75 jaar
Aanvullende dekking:
Geen
Cholesterolonderzoek Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Darmkankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar
Aanvullende dekking:
Geen
Diabetesonderzoek Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Electrocardiogram Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Griepvaccinatie Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Nationaal Programma Grieppreventie: 100%, voor bepaalde risicogroepen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, 1x p.jr., ook voor niet risicogroepen
Hart- en bloedvatenonderzoek Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Hepatitis B vaccinatie Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma of WLZ: 100%, voor baby's en bepaalde risicogroepen
Aanvullende dekking:
Geen
Inentingen voor jonge kinderen Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma: 100%
Aanvullende dekking:
Geen
Onderzoek naar stofwisselingsziekten Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%
Aanvullende dekking:
Geen
PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%
Aanvullende dekking:
Geen
Preventief medisch onderzoek (health check) Basisdekking gecontracteerd
Preventief onderzoek:€ 150,-
Aanvullende dekking:
Geen
Prostaatonderzoek Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Rode hond vaccinaties Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma: 100%, voor verzekerden onder de 18 jaar en vrouwen in de vruchtbare periode van hun leven
Aanvullende dekking:
Geen
Ziekenhuiszorg 4 sterren uit 5
Logeerhuis Basisdekking gecontracteerd
In plaats van ziekenvervoer een logeervergoeding van max.€ 89,- p. nacht bij aaneengesloten ziekenhuisbehandeling van min. 3 dagen zonder opname
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Algemeen: 100%, max.€ 200,- p.jr.; Mappa Mondo: 100%, max. € 200,- p.jr.
Poliklinische hulp Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Psychiatrische ziekenhuisopname Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Reiskosten ziekenbezoek Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p.jr. (met eigen vervoer: max. € 0,19 p.km.; met OV: 2e klasse)
Zelfstandig behandelcentrum Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Ziekenhuisopname Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Ziekenhuisopname Comfortdekking Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Ziekenvervoer 4 sterren uit 5

Ziekenvervoer met eigen vervoer Basisdekking gecontracteerd
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule:€ 0,38 per km, met een eigen bijdrage van € 118,- per kalenderjaar
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage); eigen vervoer: 100%, max.€ 0,19 p.km.
Ziekenvervoer per ambulance Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Ziekenvervoer per helicopter Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
Aanvullende dekking:
Geen
Ziekenvervoer per openbaar vervoer Basisdekking gecontracteerd
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max.€ 118,- p.jr.)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage)
Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (m.u.v. eigen bijdrage van max.€ 118,- p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%
Ziekenvervoer per taxi Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max.€ 118,- p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%

uitklappen Verpleging, verzorging en begeleiding 2 sterren uit 5

Herstel-, kuur- en vakantieoorden Geen sterren toegewezen
Herstellingsoorden / zorghotels Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 1.000,- p.jr.
Psoriasis kuuroorden Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Reuma kuuroorden Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p.jr. (tot 18 jaar)
Vakantiereizen voor zieken Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen 3 sterren uit 5
Begeleiding / dagbesteding Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
Aanvullende dekking:
Geen
Eigen bijdrage Wlz Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Huishoudelijke verzorging Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
Aanvullende dekking:
Geen
Hulpmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) 3
Kinderopvang Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- vanaf de 10e dag (voor kinderen tot 14 jaar)
Mantelzorg cursus Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 150,- eenmalig
Mantelzorg vervangend Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 2.250,- p.jr.
Mantelzorgmakelaar of -coach Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max. 7 uur eenmaal per mantelverzorger
Persoonlijke verzorging Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
Aanvullende dekking:
Geen
Terminale zorg / Hospice Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief
Aanvullende dekking:
Geen
Vervoersvoorzieningen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
Aanvullende dekking:
Geen
Woningaanpassing Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
Aanvullende dekking:
Geen
Zintuiglijk gehandicaptenzorg Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen

uitklappen Cursussen en extra vergoedingen 2 sterren uit 5

Cursus bewegen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Cursus mentaal Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Cursus patiëntenvereniging Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Cursus slapen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Cursus voeding Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Cursussen Basisdekking gecontracteerd
Gezondheidscursussen: 100%, max.€ 150,- p. jr.
Aanvullende dekking:
Geen
Extra diensten Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
Redressiehelm: 100%
Fitness Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Leefstijlprogramma Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Lidmaatschap patiëntenvereniging Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Ongevallenverzekering Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Rechtsbijstandsverzekering Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Reisverzekering Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Stoppen met roken Basisdekking
100%, max. 1 x p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
Aanvullende dekking:
Geen
Therapieën door patiëntenverenigingen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking:
Geen
Zwangerschapscursussen Basisdekking
Geen
Aanvullende dekking gecontracteerd:
100%, max.€ 200,- p. jr.
Voetnoten
1.  Alleen vergoeding indien behandeling door een door de verzekeraar aangewezen zorgverlener, zie voorwaarden. De maximale vergoeding geldt voor deze onderdelen samen
2.  De maximale vergoeding geldt voor deze onderdelen samen
3.  De maximale vergoeding geldt voor deze onderdelen samen
4.  De maximale vergoeding geldt voor deze onderdelen samen
5.  De maximale vergoeding geldt voor deze onderdelen samen

Waarom overstappen via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd
keurmerk

8.9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 55041 beoordelingen

keurmerk
 
Voordat je gaat..
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je fysio!
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je zorgverzekering!
Vergelijk direct