ZorgKiezer
020 2611 600
Open tot 17:30
Contact
Zorgverzekering | Overzicht premies > Zorg en Zekerheid - Zorg Gemak Polis

Zorg en Zekerheid - Zorg Gemak Polis - Vergoedingen 2024

Waardering
4 sterren uit 5
Zorg Gemak Polis Gezinspremie
€ 138,65
Afsluiten
Polis Zorg Gemak Polis
Gezinspremie € 138,65
Leeftijd Vanaf 18 jaar
Acceptatie Geen medische selectie
Vrije zorgkeuze Nee
Offerte Offerte aanvragen

Samenvatting vergoedingen

Fysiotherapie Basisdekking
Geen
 
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Basisdekking orthodontie: Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist). Consultatie en diagnostiek: Mondzorg aan huis: 100% van geldende tarieven (alleen ivm vergoeding volledige prothese en na toestemming verzekeraar).  
Alternatieve geneeswijzen Basisdekking homeopathie: Geen  
Brillen en contactlenzen Basisdekking brillen: Tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 61,- per glas). Contactlenzen: Bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 122- bij gebruik korter dan 1 jaar, € 61,- per lens bij langer dan 1 jaar of eenzijdig gebruik).  
Bezoek huisarts Basisdekking 100%.  

Uitgebreid vergoedingenoverzicht

uitklappen Therapieën 2 sterren uit 5

Fysio- en oefentherapie Geen sterren toegewezen
(Extra) fysiotherapie na een ongeval Basisdekking
Geen
 
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Basisdekking
9 behandelingen per verzekeringsduur vergoed.
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger Basisdekking
Vergoeding van max. 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen Basisdekking
Eenmalige vergoeding per behandelepisode van 37 behandelingen p. 12 mnd.
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar Basisdekking
Max. 9 behandelingen p. indicatie p.jr. (eventueel 9 behandelingen extra)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening Basisdekking
Volledige vergoeding
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar Basisdekking
Geen
 
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening Basisdekking
Vergoeding vanaf 21e behandeling
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Fysiotherapie app Basisdekking
Geen
 
Fysiotherapie meenemen Basisdekking
Geen
 
Oefentherapie bij knie- en heupartrose Basisdekking
Vergoeding van max. 12 behandelingen p. 12 mnd.
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Valpreventie Basisdekking
één keer per twaalf maanden recht op een valpreventieve beweeginterventie (trainingsprogramma)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Paramedische zorg Geen sterren toegewezen
(Overgangs)consult Basisdekking
Geen
 
Adem- en ontspanningstherapie Basisdekking
Geen
 
Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's) Basisdekking
Geen
 
Diëtetiek Basisdekking
100%, max. 3 uur p.jr. (na verwijzing door huisarts of tandarts
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Dyslexiebehandelingen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit gemeente: 100%, op indicatie gemeente
 
Ergotherapie Basisdekking
Max. 10 uur p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Gewichtsconsulent Basisdekking
Geen
 
Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen) Basisdekking
Geen
 
Logopedie Basisdekking
100%, na verwijzing arts
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Orthoptische behandeling Basisdekking
Geen
 
Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 Basisdekking gecontracteerd
Tot 1 januari 2025: max. 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, logopedie volledig, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek, tot 6 maanden na de eerste behandeling. Indien noodzakelijk nogmaals gedurende ten hoogste zes maanden recht op hetzelfde aantal behandelingen (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
 
Podologie Basisdekking
Geen
 
Podotherapie Basisdekking
Bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Stottertherapie Basisdekking
Zie vergoeding Logopedie
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van marktconforme tarieven
 
Huidtherapie Geen sterren toegewezen
Acnetherapie Basisdekking
Geen
 
Bindweefselmassage Basisdekking
Geen
 
Camouflagetherapie Basisdekking
Geen
 
Elektrische / laserepilatie Basisdekking gecontracteerd
Epilatie bij transseksuelen van perineo-scrotaal, vaginaal gebied en gezicht en hals is een te verzekeren prestatie
 
Pedicure Basisdekking gecontracteerd
Bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
 
Periostmassage Basisdekking
Geen
 
Psoriasis UVB (lichtbak)therapie Basisdekking
Behandeling in het ziekenhuis: 100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Vaat- en/of pigmentbehandeling Basisdekking
Geen
 
Psychische hulpverlening Geen sterren toegewezen
Geestelijke gezondheidszorg Basisdekking
Vanaf 18 jr: 100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Mindfulness Basisdekking
Geen
 
Orthopedagogie Basisdekking
Geen
 
Psychosociale oncologie Basisdekking
Geen
 
Seksuologie Basisdekking
Geen
 

uitklappen Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Geen sterren toegewezen

(Extra) tandartsdekking na een ongeval Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven (voor verzekerden tot 23 jr. en de tand is niet aangelegd of is aantoonbaar verloren vóór het 18e jaar)
 
Chirurgie Basisdekking
Specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Consultatie en diagnostiek Basisdekking
Mondzorg aan huis: 100% van geldende tarieven (alleen ivm vergoeding volledige prothese en na toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten Basisdekking
Geen
 
Implantaten / implantologie Basisdekking
Ter bevestiging van uitneembare volledige prothese 92% vergoeding behandelingen bovenkaak, 90% vergoeding behandelingen onderkaak, en 83% vergoeding voor bevestiging van uitneembare prothese in boven of onderkaak en kunstgebit in andere kaak
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
In een Wlz instelling Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie Basisdekking
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen: 100% (alleen bij diagnose OSAS)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kronen en bruggen Basisdekking
Geen
 
Kunstgebit Basisdekking
Nieuwe volledige prothese vergoeding 100% (minus eigen bijdrage van 10% of 25%)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Maken en beoordelen foto Basisdekking
Geen
 
Partiële prothetische voorzieningen Basisdekking
Geen
 
Preventieve mondzorg Basisdekking
Geen
 
Tandvleesbehandeling / parodontologie Basisdekking
Geen
 
Verdoving Basisdekking
Geen
 
Verdoving door middel van roesje Basisdekking
Geen
 
Vullingen Basisdekking
Geen
 
Wortelkanaalbehandeling Basisdekking
Geen
 

uitklappen Tandheelkundige hulp tot 18 jaar 5 sterren uit 5

(Extra) tandartsdekking na een ongeval Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven
 
Chirurgie Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven (m.u.v. tandheelkundig implantaat)
 
Consultatie en diagnostiek Basisdekking gecontracteerd
Periodiek preventief onderzoek en het incidenteel consult: 100%
 
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten Basisdekking
Geen
 
Implantaten / implantologie Basisdekking
Ter bevestiging van een uitneembare prothese: 100% (na toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
In een Wlz instelling Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Kronen en bruggen Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven
 
Maken en beoordelen foto Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven, m.u.v. foto's t.b.v. orthodontische hulp
 
Preventieve mondzorg Basisdekking gecontracteerd
Verwijderen tandsteen en fluorideapplicatie door tandarts en/of mondhygiënist: 100% van geldende tarieven (fluoride max. 2 x p.jr.)
 
Prothetische voorzieningen / kunstgebit Basisdekking
100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Tandvleesbehandeling / parodontologie Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven (ook door mondhygienist)
 
Verdoving Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Verdoving door middel van roesje Basisdekking
Geen
 
Vullingen Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Wortelkanaalbehandeling Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 

uitklappen Orthodontie Geen sterren toegewezen

Orthodontie tot 18 jaar Basisdekking
Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Orthodontie vanaf 18 jaar Basisdekking
Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 

uitklappen Zwangerschap en bevalling 3 sterren uit 5

Kraamzorg Geen sterren toegewezen
Borstkolf Basisdekking
Geen
 
Couveuse nazorg Basisdekking
Geen
 
Kraampakket Basisdekking
Geen
 
Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak) Basisdekking
100% van geldende tarieven (m.u.v. eigen bijdrage van€ 20,- p. persoon p. dag + het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis € 286,- te boven gaat)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel Basisdekking
Max. 6 weken (m.u.v. eigen bijdrage van€ 5,10 per uur)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen) Basisdekking
Geen
 
Prenatale screening Basisdekking
100% (u betaalt geen eigen risico); Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT): 100% (bij medische indicatie; u betaalt geen eigen risico); vlokkentest en vruchtwaterpunctie: 100% (bij medische indicatie en (u betaalt geen eigen risico)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitgestelde / aanvulling kraamzorg Basisdekking
Geen
 
Verloskundige hulp Geen sterren toegewezen
Echoscopisch onderzoek Basisdekking
Vergoeding van medisch noodzakelijke echo's
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Klinische bevalling (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Poliklinische bevalling (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak) Basisdekking
Max.€ 246,- p. dag
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Thuisbevalling Basisdekking
100% (incl. voor en nazorg)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Vruchtbaarheidsbehandelingen Geen sterren toegewezen
Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI) Basisdekking
Alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Consultatiebureau Basisdekking gecontracteerd
Vanuit gemeente: 100%
 
Geboorte / adoptie-uitkering Basisdekking
Geen
 

uitklappen Alternatieve geneeswijzen Geen sterren toegewezen

Acupunctuur Basisdekking
Geen
 
Antroposofie Basisdekking
Geen
 
Behandelingen alternatief genezer Basisdekking
Geen
 
Chiropractie Basisdekking
Geen
 
Flebologie (alternatief genezer) Basisdekking
Geen
 
Fytotherapie Basisdekking
Geen
 
Geneesmiddelen alternatief genezer Basisdekking
Geen
 
Homeopathie Basisdekking
Geen
 
Iriscopie Basisdekking
Geen
 
Manuele geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Moermantherapie Basisdekking
Geen
 
Natuurgeneeskunde Basisdekking
Geen
 
Neuraaltherapie Basisdekking
Geen
 
Orthomanuele geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Orthomoleculaire geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Orthopedische geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Osteopathie Basisdekking
Geen
 
Overige psychische zorgverlening Basisdekking
Geen
 
Podo-orthesiologie Basisdekking
Geen
 
Proctologie (alternatief genezer) Basisdekking
Geen
 
Shiatsutherapie Basisdekking
Geen
 

uitklappen Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen) 2 sterren uit 5

Brillen en lenzen Geen sterren toegewezen
(Contact)lenzen Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 122- bij gebruik korter dan 1 jaar, € 61,- per lens bij langer dan 1 jaar of eenzijdig gebruik)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Brillen Basisdekking
Tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 61,- per glas)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kortingsregelingen brillen en lenzen Basisdekking
Geen
 
Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen Basisdekking
Geen
 
Overige hulpmiddelen Geen sterren toegewezen
ADL-Hulpmiddelen Basisdekking
Geen
 
Allergeenvrije en stofdichte hoezen Basisdekking
Geen
 
Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood) Basisdekking
Geen
 
Defibrilator Basisdekking
Geen
 
Epilepsie alarmering Basisdekking
Geen
 
Gehoorbescherming Basisdekking
Geen
 
Heupondersteuningsband / beschermer Basisdekking
Geen
 
Iontoforese-apparaat Basisdekking
Geen
 
Leesstandaard Basisdekking
Geen
 
Plaswekker Basisdekking
Geen
 
Probe Basisdekking
Geen
 
Steunpessarium Basisdekking
Geen
 
Steunzolen Basisdekking
Geen
 
Reglement hulpmiddelen Geen sterren toegewezen
(Mamma)borstprothese Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Abonnementskosten alarmeringsapparatuur Basisdekking
Geen
 
Alarmeringsapparatuur Basisdekking
100%, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Allergeenvrije schoenen Basisdekking gecontracteerd
100% (eigen bijdrage tot 16 jr.€ 65,- vanaf 16 jr. € 130,-)
 
Brace / spalken (kortdurend gebruik) Basisdekking
Geen
 
Elastische kousen en compressietherapie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hoortoestel Basisdekking
Tot 18 jaar: 100%; vanaf 18 jaar: 75%
Basisdekking ongecontracteerd
Bij verstrekking in eigendom gemaximeerd gemaximeerd tot 70% (van 75%) van geldende tarieven
 
Hulphonden Basisdekking
Hond: 100%; tegemoetkoming in de kosten: max.€ 1.100,- p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Inhalator (w.o. aerochamber) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Injectiespuiten en -pennen met toebehoren Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Loophulpmiddelen Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
MRA (Snurkbeugel) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Orthopedisch schoeisel Basisdekking gecontracteerd
100% (eigen bijdrage tot 16 jr.€ 65,- vanaf 16 jr. € 130,-)
 
Pruiken Basisdekking gecontracteerd
Max.€ 465,- per pruik (minimale gebruikstermijn 12 maanden)
 
Slaap Positie Trainer (SPT) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem Basisdekking
100% (voor orthopedisch schoeisel geldt een eigen bijdrage tot 16 jr.€ 65,- vanaf 16 jr. € 130,-)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Verbandschoenen Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 

uitklappen Hulp in het buitenland 2 sterren uit 5

Begrafenis / crematie in het buitenland Basisdekking
Geen
 
Dekkingsgebied Basisdekking gecontracteerd
Wereld
 
Hulp in het buitenland | Spoedeisende medische zorg Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief
 
Hulpverlening door alarmcentrale Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Maximale verblijfsduur Basisdekking
Geen
 
Medisch noodzakelijk ziekenvervoer Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief
 
Medisch noodzakelijke medicijnen Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief
 
Niet-spoedeisende medische zorg Basisdekking gecontracteerd
Vergoeding conform Nederlandse verzekeringsvoorwaarden
 
Noodzakelijke telefoonkosten Basisdekking
Geen
 
Opsporing / redding Basisdekking
Geen
 
Organisatie toezending medicijnen Basisdekking
Geen
 
Reiskosten ziekenhuisbezoek Basisdekking
Geen
 
Repatriëring bij ziekte / ongeval Basisdekking
Geen
 
Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde Basisdekking
Geen
 
Repatriëring na overlijden Basisdekking
Geen
 
Spoedeisende behandeling tandarts Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief (tot 18 jr.)
 
Vaccinaties Basisdekking
Geen
 
Voorschot geneeskundige kosten Basisdekking
Geen
 

uitklappen Geneesmiddelen 3 sterren uit 5

Voorgeschreven geneesmiddelen Geen sterren toegewezen
Antidepressiva Basisdekking
Conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Antistollingsmiddelen Basisdekking
Acenocoumarol, Marcoumar: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Bloeddrukverlagers Basisdekking
Plaspillen, bètablokkers, calciumantagonisten, RAS-remmers, ACE-remmers en Angiotensine II-antagonisten: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Buiten Reglement Farmaceutische Zorg Basisdekking
Geen
 
Cholesterolverlagende middelen Basisdekking
Simvastatine, Pravastatine, Atorvastatine, Fluvastatine: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Dieetproducten en preparaten Basisdekking
Dieetpreparaten worden vergoed zolang ze medisch noodzakelijk zijn
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem) Basisdekking
Geen
 
Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg) Basisdekking
100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Middelen bij ADHD Basisdekking
Ritalin: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS; Concerta, Medikinet, Equazym, Strattera: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Middelen ter bevordering van de haargroei Basisdekking
Geen
 
Middelen voor erectiestoornissen Basisdekking
Geen
 
Middelen voor slapeloosheid Basisdekking
Geen
 
Slaap- en kalmeringsmiddelen Basisdekking
Bij epilepsie, angststoornissen, psychiatrische problematiek en palliatieve sedatie bij terminale zorg: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Slijmoplossende middelen Basisdekking
Dornase alfa: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (indein cystic fibrose); Acetylcysteïne, Fluimucil: geen vergoeding (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Anticonceptiva Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Condooms Basisdekking
Geen
 
Geneesmiddelen bij allergie Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Geneesmiddelen om de maag leeg te maken Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Geneesmiddelen tegen diarree Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hormoonspiraal Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Implantaat Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kalktabletten Basisdekking
Geen
 
Koperspiraal Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kunsttranen Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Laxeermiddelen Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Maagzuurremmers Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Nuva-ring Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Pessarium Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Pleister Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Prikpil Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Vrouwencondoom Basisdekking
Geen
 
Zelfzorg geneesmiddelen Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 

uitklappen Huisarts en ziekenhuiszorg 4 sterren uit 5

Huisarts Geen sterren toegewezen
Consult door huisarts Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Consult: 100%; overige behandelingen: conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van marktconforme tarieven
 
Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) Basisdekking
Bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Hulp voor kinderen met overgewicht Basisdekking
Tot 18 jaar bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Laboratoriumonderzoek via huisarts Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van marktconforme tarieven
 
Medisch-specialistische zorg Geen sterren toegewezen
Abortus Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Astmacentrum Davos Basisdekking
Geen
 
Audiologische hulp Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Behandeling tegen snurken Basisdekking
Slaapapneu: 100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (geen vergoeding voor uvuloplastiek)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Besnijdenis Basisdekking
100%, indien medisch noodzakelijk en na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Bovenooglidcorrectie Basisdekking
100%, bij ernstige gezichtsveldbeperking, aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Buikwandcorrectie Basisdekking
100%, alleen bij uitzonderlijke medische noodzaak (na verwijzing huisarts/medisch specialist en na voorafgaande toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Caissonziekte Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Dialyse Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Erfelijkheidsonderzoek en advisering Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Flapoorcorrectie Basisdekking
Geen
 
Flebologie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (bij bepaalde medische indicaties)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Geriatrische revalidatiezorg Basisdekking
100%, max. 6 maanden en na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Kortingsregelingen ooglaserbehandeling Basisdekking
Geen
 
MammaPrint Basisdekking
Geen
 
Mechanische beademing Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Medisch specialistische revalidatie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Obesitasbehandeling Basisdekking
Geen
 
Oncologische aandoeningen bij kinderen Basisdekking gecontracteerd
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
 
Ooglaserbehandeling en lensimplantatie Basisdekking
100%, bij uitzonderlijke medische noodzaak, na voorafgaande toestemming verzekeraar
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Plaatsen van borst(mamma)prothesen Basisdekking
100%, bij geen borstgroei of bij een gehele/gedeeltelijke borstamputatie (na verwijzing huisarts/medisch specialist en na voorafgaande toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Plastische / cosmetische chirurgie Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties zoals verminking of enkele met naam genoemde aangeboren afwijkingen (en na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Proctologie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (bij bepaalde medische indicaties)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Psoriasis (dag)behandeling Basisdekking gecontracteerd
Behandeling in het ziekenhuis: 100% van geldende tarieven
 
Refertilisatie Basisdekking
Geen
 
Röntgenonderzoek Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Second opinion Basisdekking
100%, na verwijzing behandelaar, welke de regie houdt over de behandeling
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Sportarts Basisdekking
100%, vergoeding van consulten, diagnostiek en behandelingen (na verwijzing arts)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Sterilisatie Basisdekking
Geen
 
Transgenderzorg Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Transplantatie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Trombosedienst Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Zorg bij complex chronische longaandoeningen Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Preventieve geneeskunde Geen sterren toegewezen
Baarmoederhalskankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor vrouwen van 30 t/m 60 jaar
 
Borstkankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor vrouwen van 50 t/m 75 jaar
 
Cholesterolonderzoek Basisdekking
Geen
 
Darmkankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar
 
Diabetesonderzoek Basisdekking
Geen
 
Electrocardiogram Basisdekking
Geen
 
Griepvaccinatie Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Nationaal Programma Grieppreventie: 100%, voor bepaalde risicogroepen
 
Hart- en bloedvatenonderzoek Basisdekking
Geen
 
Hepatitis B vaccinatie Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma of WLZ: 100%, voor baby's en bepaalde risicogroepen
 
Inentingen voor jonge kinderen Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma: 100%
 
Onderzoek naar stofwisselingsziekten Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%
 
PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%
 
Preventief medisch onderzoek (health check) Basisdekking
Geen
 
Prostaatonderzoek Basisdekking
Geen
 
Rode hond vaccinaties Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma: 100%, voor verzekerden onder de 18 jaar en vrouwen in de vruchtbare periode van hun leven
 
Ziekenhuiszorg Geen sterren toegewezen
Logeerhuis Basisdekking gecontracteerd
In plaats van ziekenvervoer een logeervergoeding van max.€ 89,- p. nacht bij aaneengesloten ziekenhuisbehandeling van min. 3 dagen zonder opname
 
Poliklinische hulp Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Psychiatrische ziekenhuisopname Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Reiskosten ziekenbezoek Basisdekking
Geen
 
Zelfstandig behandelcentrum Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Ziekenhuisopname Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Ziekenhuisopname Comfortdekking Basisdekking
Geen
 

uitklappen Ziekenvervoer 1 sterren uit 5

Ziekenvervoer met eigen vervoer Basisdekking gecontracteerd
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule:€ 0,38 per km, met een eigen bijdrage van € 118,- per kalenderjaar
 
Ziekenvervoer per ambulance Basisdekking
100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Ziekenvervoer per helicopter Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Ziekenvervoer per openbaar vervoer Basisdekking gecontracteerd
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max.€ 118,- p.jr.)
 
Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (m.u.v. eigen bijdrage van max.€ 118,- p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Ziekenvervoer per taxi Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max.€ 118,- p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 

uitklappen Verpleging, verzorging en begeleiding 2 sterren uit 5

Herstel-, kuur- en vakantieoorden Geen sterren toegewezen
Herstellingsoorden / zorghotels Basisdekking
Geen
 
Psoriasis kuuroorden Basisdekking
Geen
 
Reuma kuuroorden Basisdekking
Geen
 
Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening Basisdekking
Geen
 
Vakantiereizen voor zieken Basisdekking
Geen
 
Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen Geen sterren toegewezen
Begeleiding / dagbesteding Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Eigen bijdrage Wlz Basisdekking
Geen
 
Huishoudelijke verzorging Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Hulpmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Kinderopvang Basisdekking
Geen
 
Mantelzorg cursus Basisdekking
Geen
 
Mantelzorg vervangend Basisdekking
Geen
 
Mantelzorgmakelaar of -coach Basisdekking
Geen
 
Persoonlijke verzorging Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Terminale zorg / Hospice Basisdekking
Geen
 
Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
70% van de nota tot maximaal 70% van het in de markt gebruikelijke tarief
 
Vervoersvoorzieningen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Woningaanpassing Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Zintuiglijk gehandicaptenzorg Basisdekking
100% van geldende tarieven, bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 

uitklappen Cursussen en extra vergoedingen Geen sterren toegewezen

Cursus bewegen Basisdekking
Geen
 
Cursus mentaal Basisdekking
Geen
 
Cursus patiëntenvereniging Basisdekking
Geen
 
Cursus slapen Basisdekking
Geen
 
Cursus voeding Basisdekking
Geen
 
Cursussen Basisdekking
Geen
 
Extra diensten Basisdekking
Geen
 
Fitness Basisdekking
Geen
 
Leefstijlprogramma Basisdekking
Geen
 
Lidmaatschap patiëntenvereniging Basisdekking
Geen
 
Ongevallenverzekering Basisdekking
Geen
 
Rechtsbijstandsverzekering Basisdekking
Geen
 
Reisverzekering Basisdekking
Geen
 
Stoppen met roken Basisdekking
100% van geldende tarieven, max. 1 x p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 70% van geldende tarieven
 
Therapieën door patiëntenverenigingen Basisdekking
Geen
 
Zwangerschapscursussen Basisdekking
Geen
 

Waarom overstappen via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk op prijs en inhoud alle 57 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd
keurmerk

8.9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 55065 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
Bellen met ons
Direct een zorgexpert aan de telefoon
Bel 0202611600

keurmerk
 
Voordat je gaat..
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je fysio!
Check nog even
hoeveel je kan besparen
op je zorgverzekering!
Vergelijk direct